Česká asociace manažerů IT ocenila realizovaný projekt AUTOCONTu

Praha (září 2020) - Společnost AUTOCONT a.s., jako realizátor projektu „Bezpečnost informačních systémů nemocnice“ pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě, byla oceněna jako vítěz 17. ročníku soutěže IT Projekt roku.

CACIO je Česká asociace manažerů informačních technologií založená roku 1998, sdružující vrcholové manažery z oblasti informačních technologií. Předmětem činnosti asociace je získávat a sdílet informace, využívat zkušenosti svých členů v oblasti IT a tím společně působit vůči veřejnosti a legislativním subjektům a v neposlední řadě propagovat význam IT pro podnikové řízení.

Cílem rozsáhlého projektu „Bezpečnost informačních systémů nemocnice“ pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě, realizovaného v rámci Integrovaného, regionálního, operačního programu, bylo povýšení stávajícího IT prostředí na úroveň odpovídající aktuálním požadavkům legislativy, kybernetické bezpečnosti a zajišťujícího efektivitu zdravotnického personálu. Bylo nutné zvýšit odolnost informačních systémů proti kybernetickým hrozbám, sjednotit ověřování uživatelů a centralizovat jejich správu.

Předání cen proběhlo kvůli karanténním opatřením z původně plánovaného termínu 22. března 2020 až 15. září 2020, v překrásných historických prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze. Cenu za společnost AUTOCONT a.s. převzal Jan Hanzl, account manažer celého projektu.

Videostory projektu "Bezpečnost informačních systému nemocnice"

Chcete více informací?