Vycházející hvězda ServiceNow. Proč by vás neměla nechat chladnými.

Cloudové řešení ServiceNow získává stále větší podíl na celosvětovém trhu, a to nejen v oblasti IT Service Managementu. Podívejte se i na systémy pro řízení rizik a dodržování předpisů a systémy pro tvorbu byznys aplikací

IT Service Management je disciplína, která je systematicky dlouhodobě aplikovaná i v ČR, nadnárodní systémy, které ale byly pro danou oblast vyvinuty a používány sebou vlečou mnohaletou zátěž vývoje na historických platformách a nutnost podpory starých řešení.

Proto vycházející hvězda ServiceNow, která se zrodila v roce 2011 do doby cloudové a byla vyvinuta agilními způsoby, které používá i pro nasazení u zákazníků, tak rychle roste, dobývá silné pozice a nachází oblibu u zákazníků. V různých oblastech (jako je třeba ITSMRisc Management, ale i další) se stává lídrem Gartnerových magických kvadrantů. Nastartujte produktivitu a transformujte IT v rámci vaší organizace pomocí moderní cloudové platformy ServiceNow. Umožní vám poskytovat mnohem vyšší úroveň řízení dodávky služeb a nemusí se jednat jen o oblast IT.

Systémy pro IT Service Management

Nástroje ServiceNow zaměřené na tuto oblast poskytnou vaší organizaci služby, které plně zabezpečí uživatele IT, významně zvýší produktivitu a díky ITSM řešení, které je aktuálně největším inovátorem ve své oblasti, posílíte kvalitu fungování organizace. V oblasti daných řešení je ServiceNow již několik let označován společností Gartner jako lídr - viz schéma.

S danými nástroji lze automatizovat podporu běžných požadavků s virtuálními agenty, tak abyste mohli neustále poskytovat spolehlivé a rychlé služby, ale zároveň umožnili zaměstnancům IT oddělení pracovat na smysluplnějších úkolech. Pomocí strojového učení můžete významným způsobem zvýšit produktivitu v řešení rutinních úkolů, které zpracovávají zaměstnanci ale i sw agenti. Bezpečnostní události z QRadar podle nastavených pravidel vznikají jako incidenty v ServiceNow, kde se následně řeší a po vyřešení se automaticky zavírají i v QRadar.

Díky integrovaným panelům a analytických nástrojům ServiceNow lze získat výrazně lepší celkový přehled o potřebných informacích v reálném čase a díky nim i lépe průběžně zlepšovat poskytování IT služeb. Další detaily zde

Systémy pro řízení rizik a dodržování předpisů

Problematika správy věcí veřejných v organizaci, řízení rizik a dodržování předpisů a řešení shod s regulačními požadavky (v angličtině GRC - tj. Governance, Risk and Compliance) se týká koordinované strategie pro řízení rozsáhlých otázek správy a řízení organizací a firem. To znamená efektivní a etické řízení společnosti vedením a manažerskými úrovněmi, účinné a nákladově efektivní řízení rizik a řešení shod s předpisy a regulačními požadavky.

ServiceNow byl v oblasti „Integrated Risk Management“ označen společností Gartner jako lídr pro rok 2018 - viz schéma. Pomocí řešení ServiceNow v této oblasti dokážete transformovat neefektivní procesy a řešit jednotně a efektivně jak IT, tak bezpečnostní i regulatorní předpisy a požadavky na shodu v integrovaném systému a reálném čase. Průběžný monitoring, stanovení priorit a automatizace zajišťují rychlou identifikaci rizik a reakci na ně.

Lze tak v organizaci plánovat a strategičtěji rozhodovat pomocí jediného integrovaného systému řízení rizik a zároveň zjednodušit komunikaci k jejich posouzení dopadu na podnikání a prioritizaci činností.

Pomocí daného řešení a díky důsledné automatizaci je možné zvyšovat výkon a produktivitu, snížit chyby a poskytnout pracovním týmům více času tak, aby se mohli zaměřit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou. Další detaily zdee

Systémy pro tvorbu byznys aplikací

Řešení Now Platform umožňuje automatizovat, rozšiřovat a vytvářet aplikace s využitím jednotné platformy pro řadu oblastí. Podnikové procesy lze jednoduše přeměnit na digitální pracovní postupy pomocí nástroje Flow Designer, běžní zaměstnanci či procesní analytici ho dokáží využívat bez jakéhokoliv programování či složitých IT integrací, soustředit se při tom mohou na svoji znalost podnikových procesů a postupů i přirozené myšlení a jazyk.

Pomocí nástroje Mobile Studio můžete rychle vytvářet i mobilní byznys aplikace bez potřeby tvorby jakéhokoli kódu. Jednoduchým vytvářením mobilních aplikací pro podnikové prostředí lze dosáhnout nové úrovně spokojenosti a produktivity uživatelů a zákazníků.

S využítím Integration Hub lze snadno a rychle integrovat aplikace postavené na platformě ServiceNow s ostatními informačními systémy a vytvořit tak jednotný integrovaný informační systém bez potřeby složitého přenášení dat mezi nimi. ServiceNow Virtual Agent celý ekosystém doplňuje o řešení podnikového chatbotu, které umožňuje automatizovaně vyřešit běžné požadavky uživatelů v kteroukoliv denní i noční dobu. Další detaily zde

Proč zvolit AUTOCONT, když uvažujete o ServiceNow

Společnost AUTOCONT již více než 15 let poskytuje svým zákazníkům služby v oblasti návrhu a implementace procesů nezbytných k profesionálnímu řízení poskytování IT služeb založené na softwarových nástrojích. V oblasti implementace nástrojů typu ServiceDesk patří AUTOCONT již dlouhou dobu k nejvýznamnějším dodavatelům na českém a slovenském trhu.

Na počátku roku 2018 jsme se rozhodli investovat významné prostředky do vybudování silného týmu pro implementaci nejlépe hodnoceného ITSM nástroje posledních let (Gardner Magic Quadrant) – ServiceNow. Našemu zkušenému týmu se podařilo během 6 měsíců zvládnout přeškolení na nový nástroj a realizovat první projekty u zákazníků. Daný tým se dynamicky rozrůstá o nové kolegy s cílem stát se jedním z nejvýznamnějších partnerů ServiceNow v ČR a SR a časem díky naší strategii i ve střední Evropě.

Proč by měl být AUTOCONT nejvhodnějším partnerem?

  • Náš tým má dlouhodobé zkušenosti s problematikou ITSM u největších zákazníků v ČR
  • Máme vyškolen největší tým v ČR pro oblast ServiceNow, který je schopen Vám velmi rychle pomoci se orientovat v tom, zda je pro vás ServiceNow vhodnou platformou
  • Zázemí velké firmy nám umožnuje intenzivně investovat do vzdělávání specialistů bez toho, že bychom si na to museli nejdříve u někoho vydělat.
  • V rámci AUTOCONT máme specialisty na všechny oblasti, které se v ServiceNow dají řešit: řízení IT infrastruktury, bezpečnost IT, vývoj aplikací a procesních workflow, personální systémy a procesy, integrace s třetími stranami (monitorovací nástroje provozní i bezpečnostní, ERP systémy)
  • A v neposlední řadě důležitý fakt - AUTOCONT sám interně využívá ServiceNow pro vlastní firemní potřeby

Máte zájem o více informací?

Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění k vaší konkrétní situaci, kontaktujte AC specialistu: Vladimír Váňa, vladimir.vana@autocont.cz. Případně se obraťte na svého obchodníka v rámci AUTOCONT regionálního centra.

Zájem ?