Reference

Spolehlivé a flexibilní doručování mailingů díky MS Azure pro společnost Clever Monitor

S využitím cloudových služeb došlo k výraznému snížení reakční doby, zkrácení času na operativní deployment, snížení nákladů na administraci IT a DevOps.

Případová studie

Implementace Dynamics 365 for Sales ve společnosti ENGIE

Zákazník získal vhodný nástroj k podpoře firemní strategie v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Řešení běží v cloudu jako služba, díky čemuž je možné přistupovat k aktuálním informacím kdykoliv a odkudkoliv.

Případová studie

Informační systém Dynamics 365 pro agenturu CzechInvest

Díky nasazení systému se usnadnil přístup k informacím napříč celou agenturou, informace jsou snadno dostupné a lze k nim přistupovat odkudkoliv. Řešení umožňuje jednotnou podporu a přináší úspory.

Případová studie

Intranet, správa dokumentů a reklamací ve společnosti Letoplast s.r.o.

S novým intranetem má zákazník důležité dokumenty na jednom místě dostupné odkudkoliv. Zároveň je doplněn o aplikaci, která řeší správu reklamací.

Případová studie

Digitalizace dodavatelských faktur pro CPI Services, a.s.

Zákazníkovi jsme vyřešili problematiku narůstajícího počtu papírových dokumentů pomocí digitalizačního řešení. Dodané řešení pokrývá celý životní cyklus dokumentu od jeho naskenování až po samotné uložení.

Případová studie

Biometrické podepisování na prodejně i v terénu pro GIENGER spol. s.r.o.

Řešení odstranilo nutnost skenování a archivace papírových dodacích listů. Slouží jak na provozovnách, tak ve formě mobilní aplikace, také řidičům zajišťujícím rozvoz zboží v terénu.

Případová studie

AUTOCONT v roli IT manažera ve společnosti Hauk

Servisní smlouva v režimu "Jsme Vaše IT" u zákazníka pokrývá kompletní převzetí IT pod správu AUTOCONTu. Před podpisem smlouvy proběhla detailní analýza aktuálního stavu a byla vytvořena dokumentace IT infrastruktury. 

Případová studie

Řešení vizuálního managementu ve výrobě společnosti PULS investiční s.r.o.

Díky zavedení vizuálního managementu mají uživatelé dokumenty přístupné v aktuální podobě přímo ve výrobě a mohou s nimi pracovat na zobrazovacím zařízení, které funguje na podobném principu jako tablet.

Případová studie

Virtualizace desktopů na Univerzitě Pardubice

Virtualizace desktopů umožňuje z jednoho místa efektivně spravovat velké množství koncových stanic, prakticky okamžitě reagovat na změny výuky a zajistit vysokou dostupnost a bezpečnost uživatelských systémů a aplikací.

Případová studie

Virtualizace desktopů pro konstruktéry společnosti Evektor

S pomocí virtuálních pracovních stanic pro CAD se konstruktéři společnosti zákazníka naučili využívat všech výhod technologie VDi, zejména zabezpečení dat, efektivní i vzdálený přístup k VDi mezi pracovišti.

Případová studie

IT infrastruktura a klíčové aplikace v cloudu pro ČSA

Díky využití cloudových služeb došlo k výraznému snížení nákladů na administraci celého IT prostředí. To vše navíc s vysokou dostupností, rychlostí nasazení a administrací služeb v Office 365.

Případová studie

Informační systém SINPRO 3.0 pro Českou agenturu na podporu obchodu/CzechTrade

Nasazení nové verze proexportního CRM řešení - informačního systému SINPRO bylo součástí komplexního integračního projektu, který zahrnuje služby AutoContu v oblasti architektury a řešení pro CRM, Sharepoint i webové portály.

Případová studie

Outsourcing koncových zařízení a poskytování infrastruktury pro síť Linde Gas

Realizace centrální infrastruktury terminálových služeb pro 230 prodejních míst. Výsledkem je lepší přístup k obchodním aplikacím a sdílení informací s partnery a snížení nákladů na provoz. 

Případová studie

Provoz systému MS Dynamics NAV a IT infrastruktury v cloudu pro PUMPA, a.s.

Pro zákazníka zajišťujeme provoz informačního systému, infrastruktury a koncových zařízení. Získal tak technologicky kvalitní, bezpečné a ekonomické řešení a služby kombinující výhody cloudu a lokální infrastruktury.

Případová studie

Konsolidace a migrace systému pro správu dokumentů pro O2 Czech Republic a.s.

Se zvoleným řešením došlo ke snížení počtu úložišť ze 43 na 4! To se zajímavě odrazilo také na úsporách v oblasti licencí, licenčních údržbových poplatcích a provozních nákladech.

Případová studie

Cloudová varianta ESO9 v Českomoravská energetika s.r.o.

Informační systém ESO9 umožnil rychlé nasazení, snížení vstupní investice a rozložení jasně definovaných nákladů do budoucích období. Celé řešení je provozováno na platformě v AC CLOUD.

Případová studie

OS&D System eviduje vadné výrobky ve výrobě Hyundai Motor Manufacturing Czech

Vyvinuté řešení, přenáší proces schvalování a monitoringu poškozených dílů na PC obrazovky uživatelů všech zúčastněných oddělení. Došlo tak k zpřehlednění celého procesu a eliminaci chybovosti výrobků.

Případová studie

Firemní IT pro 60 uživatelů za 4 dny - AC CLOUD v Asental Land

Rychlé vybudování IT infrastruktury a minimalizace nákladů za obsluhu a správu IT. Požadavky zákazníka efektivně vyřešeny prostřednictvím AC CLOUD. Veškerá rizika spojena s provozem IT přenesena na dodavatele. 

Případová studie

Virtualizační a zálohovací infrastruktura superpočítače Salomon v centru IT4Innovations

Vybudování podpůrné infrastruktury pro národní superpočítačové centrum - servisní podpora hardwaru přímo na místě pro superpočítač Anselm, implementace virtualizační a zálohovací infrastruktury pro superpočítač Salomon. 

Případová studie

Zásadní zvýšení dostupnosti datových úložišť v ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Zákazník potřeboval vyřešit rostoucí nároky na nepřetržitou výrobu, která je podporována právě IT technologiemi. Řešení narovnalo nejen vrstvu komunikační a vrstvu datových úložišť, ale zohlednilo také dostupnost geografickou.

Případová studie

Vybudování nové SAN a LAN infrastruktury pro JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.

Řešení v oblasti dat vyřešilo výkonová, kapacitní a bezpečnostní rizika. Nová topologie a infrastruktura LAN zabezpečila dlouhodobé optimální fungování a správu sjednocením řešení nad prvky jednoho výrobce.

Případová studie

Vysoce dostupná a úspornější IT infrastruktura pro Madeta a.s.

Pořízením dvou identických úložišť, zapojených do synchronní replikace, získal zákazník řešení s vysokou dostupností, které již potřeby vyžadovaly. Nižší spotřeba elektrické energie i chlazení, se projevila na dalších úsporách. 

Případová studie

Serverovna pro Archív vizuální historie pro Matematicko-fyzikální fakultu UK

Vybudování IT infrastruktury pro archív vizuální historie, který obsahuje téměř 52 000 audiovizuálních svědectví přeživších holocaustu a dalších pamětníků natočených v 57 zemích a 34 jazycích.

Případová studie

Konsolidace poboček a integrace provozních systémů v Yusen Logistics (Czech) s.r.o.

Implementací nového informačního systému Microsoft Dynamics NAV získal zákazník silný nástroj pro řízení, správu a vyhodnocování firemních procesů. Došlo k minimalizaci a automatizaci každodenních úkonů a snížení nákladů.

Případová studie

Hrozí nám ransomware? Provedení phishing testu pro Statutární město Opava

Provedení testu uživatelů zadavatele na „odolnost“ phishingového útoku, jednoho z nejčastějších útoků současnosti. Zadavatel si ověřuje, nakolik představuje tento útok skutečnou hrozbu a nakolik jsou jeho systémy zranitelné.

Případová studie

Konsolidace a rozvoj systému Microsoft Dynamics AX ve společnosti RETIA, a. s.

Cílem projektu bylo zjednodušit stávající sytém, integrovat celé IT prostředí do jediné platformy a doplnit informační systém o moderní funkcionalitu zajišťující podporu podnikatelských cílů a dynamický rozvoj. 

Případová studie

Elektronizace zpracování faktur pro AT Computers a.s.

Navržené řešení pomohlo zákazníkovi zefektivnit způsob zpracování faktur. Řešení spočívá v digitalizaci dokumentů, vytěžování hlavičkových údajů, automatizaci procesu schvalování dokumentů a přenosu do ekonomického systému.

Případová studie

Důvěryhodné úložiště podnikových dokumentů v Třineckých železárnách

Vybudování důvěryhodného úložiště (DMS systému) zrychlilo a zefektivnilo přístup k podnikovým dokumentům a současně eliminuje uskladnění a oběh papírových dokumentů. Splnilo i požadavky legislativy i auditu.

Případová studie

Online sledování kvality procesu výroby ve společnosti MOBIS Automotive Czech s.r.o.

Díky zavedení tohoto on-line řešení došlo ke snížení počtu vadných výrobků a tím i k vyšší efektivitě výroby. Zároveň se celý proces zpřehlednil , lze porovnávat aktuální kvalitu výroby oproti předešlým časovým úsekům.

Případová studie

Správa a řízení identit pro efektivně fungující úřad Městský úřad Mariánské Lázně

Řešení AC Identita umožnilo lepší chod, vyšší transparentnost a bezpečnost jednotlivých agend úřadu. A navíc je možné předejít problémům souvisejícím s nedostatečným řízením účtů a možným zneužitím neopodstatněného oprávnění.

Truck GPS monitoring system pro Mobis Automotive Czech s.r.o.

Díky nové aplikaci pro monitorování nákladních automobilů dodavatelů společnost MOBIS efektivně plánuje výrobu a optimalizuje zásoby materiálu. Řešení  sleduje dodávky materiálu v reálném čase v grafickém zobrazení na mapě.

Případová studie

Aplikace pro žádosti o kreditní karty a úvěry pro Citibank

Webová aplikace, přes kterou mohou klienti žádat o kreditní karty a úvěry. Klient se v aplikaci obslouží sám, nebo je obsloužen poradcem.

Řešení pro správu a evidenci datových zpráv Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Řešení pro správu a evidenci datových zpráv s procesy pro zpracování příchozích/odchozích zpráv napříč plochou organizační strukturou společnosti a externí komponentu jako vstupní/výstupní kanál. Řešení využívá databáze Oracle.

Řídící software výrobní linky pro společnost Valeo Compressor Europe s.r.o.

Linka KC59 sestává z výrobních pracovišť, která zajišťují jednotlivé výrobní procesy. Úkolem bylo propojení stanic linky prostřednictvím technologické komunikace a vyvinutí SW pro řízení výrobního procesu linky CSK.

Případová studie

Bezpečnostní monitoring SIEM ve společnosti ING Management Services

V ING Management Services jsme implementovali systém k logování a potřebné korelaci událostí a přístupů k datům i systémům. Současně implementaci dlouhodobě podporujeme formou konzultací a průběžné systémové i technické podpory.

1 2 3
Chcete více informací?