Zásadní zvýšení dostupnosti datových úložišť v ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Zákazník potřeboval vyřešit rostoucí nároky na nepřetržitou výrobu, která je podporována právě IT technologiemi. Řešení narovnalo nejen vrstvu komunikační a vrstvu datových úložišť, ale zohlednilo také dostupnost geografickou.

Profil zákazníka

Společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. je součástí skupiny ASSA ABLOY, předního světového výrobce a dodavatele komplexního řešení uzamykacích dveřních systémů. Společnost klade důraz na zabezpečení, bezpečnost a snadné ovládání tak, aby byly splněny všechny potřeby a požadavky uživatelů. Společnost vznikla v roce 2008 spojením dvou vedoucích společností na českém trhu FAB, s.r.o. a Abloy spol. s r. o. a úspěšně tak pokračuje v zavedené spolupráci se všemi distribučními kanály, projektanty i architekty a nabízí komplexní dveřní vybavení značek FAB, Abloy, Yale, EffEff a VingCard/Elsafe.

Realizace 2015

Při přípravě projektu nového datového úložiště jsme oslovili specialisty z AUTOCONTu, kteří efektivně pomohli najít možná technická řešení pro naše potřeby. Na několika schůzkách a společném brainstormingu jsme dospěli k finálnímu zadání a dokázali zorganizovat strukturované výběrové řízení, které jasně definovalo naše požadavky na nový a vysoce dostupný systém datového úložiště.

Ing. Petr Cinkán

IT manager - Eastern Europe Region

Výchozí situace a cíle projektu

V ASSA ABLOY byla dvě datová centra, která nebyla symetrická ani z pohledu serverů, ani z pohledu datových úložišť. Vysoká dostupnost zde byla nasazena pouze nad serverovou vrstvou. Vzhledem k rostoucím nárokům vedení společnosti na nepřetržitou výrobu, která je podporována právě IT technologiemi, bylo potřeba narovnat nejen vrstvu komunikační a vrstvu datových úložišť, ale věnovat se i dostupnosti geografické.

Přínosy

  • Vybudování dvou na sobě nezávislých lokalit (datových center) s dostatečným procesorovým výkonem, dostatečnou diskovou kapacitou a redundantní komunikační infrastrukturou pro nepřetržitý provoz informačních systémů
  • Odolnost vůči výpadkům části IT infrastruktury (jednoho datového úložiště, části serverů, části komunikační infrastruktury) nebo celé jedné lokality
  • Zajištění nepřetržitého provozu informačních systémů s možností plánovaných odstávek jednoho ze dvou datových center pro HW i SW údržbu systémů
  • Automatizovaná ochrana před ztrátou dat - automatický nebo ruční transparentní failover mezi oběma lokalitami
  • Zrychlení odezvy aplikací a rozšíření kapacity pro ukládání dat

Popis řešení

Během posledních dvou let byla zvažována řada technologií od různých výrobců, které by mohly být schopné vyřešit požadavky na dostupnost IT prostředí. Zákazník byl postupně seznámen s technologií AC Privátního Cloudu, Software Defined Storage řešením StoreVirtual od společnosti HP, které je postavené na dvou datových úložištích HP 3PAR StoreServ a s řešením od společnosti IBM postaveném na technologiích IBM SVC a IBM Storwize.

Vzhledem k požadavkům na zvýšení dostupnosti vrstvy datových úložišť současně se zvýšením dostupnosti geografické a existenci FC SAN infrastruktury se konečný výběr použitelných technologií zúžil pouze na vybudování této vrstvy na dvou klasických FC datových úložištích.

Jedním z dalších požadavků byla i nezávislost vrstvy na operačním systému serverů, které využívají prostor datových úložišť.

Potřebám a situaci společnosti ASSA ABLOY nakonec nejvíce vyhovovalo řešení IBM SAN Volume Controller (SVC) s datovým úložištěm IBM Storwize V5000. Jsou využita dvě datová centra (lokality) v rámci závodu v Rychnově nad Kněžnou vzdálená několik set metrů. Jejich propojení, stejně jako připojení další lokality pro Quorum, je FC SAN. V každém datovém centru (lokalitě) je jedno datové úložiště, jeden FC switch a jeden nod SVC. Kompletní návrh vychází z konceptu virtualizační platformy společnosti IBM SVC pro dvě datová centra v provedení tzv. Stretched Clusteru.

Díky změnám v licenčních modelech bylo celé řešení výhodně doplněno o IBM Virtual Storage Center (VSC) pro optimalizaci datové infrastruktury, který kromě jiného dokáže také specifikovat a vynutit dodržování pravidel pro přidělení datových prostorů dle požadavků z aplikační strany.

Po implementaci systémů, migraci dat a testech jsou data bezpečně pod kontrolou i pro případ výpadku celého jednoho datového centra.

Použité technologie

  • IBM SAN Volume Controller
  • IBM Storwize 5000
  • IBM Virtual Storage Center
  • FC switche Brocade
Chcete více informací?