Studie proveditelnosti a eliminační analýza rizik APTP pro společnost Slovnaft a.s.

Zákazník získal ucelený materiál k posouzení realizovatelnosti projektu nakládky železničních cisteren včetně jeho přínosů, ale také možných rizik. A to včetně odhadu harmonogramu přípravy, realizace a indikativních rozpočtů..

Profil zákazníka

Společnost Slovnaft a.s. je rafinérsko-petrochemická společnost, která ročně zpracuje 5,5 až 6 miliónů tun ropy. Kromě výroby, distribuce a skladování ropných produktů se společnost vyznačuje největší maloobchodní sítí s motorovými palivy a mazivy na území Slovenské republiky. Od roku 2004 je společnost součástí nejvýznamnější ropné skupiny ve střední Evropě - skupiny MOL. Bratislavská rafinérie prošla intenzivní modernizací a v současnosti se řadí mezi nejmodernější rafinerie v Evropě.

Realizace 2018

Spolupráca s AUTOCONTom nám dala konkrétnu predstavu o tom, ako by mohla vyzerať plná automatizácia jednej z naších strategických logistických prevádzok. Výsledkom spolupráce je ucelený materiál s návrhom riešenia, pomenovaním rizík, obmedzení a k nim prislúchajúcim protiopatreniam. Kvalitne vypracovaná štúdia je výrazným prínosom pri rozhodovaní o ďalšom strategickom rozvoji logistiky Slovnaftu.

Patrik Hudačko

Pracovník riadenia údržby LOG

Výchozí situace a cíle projektu

Cílem studie byla konfigurace a návrh modernizace řízení pro nakládku železničních cisteren tmavými ropnými produkty včetně automatizace doprovodných procesů. Výsledný komplexní návrh automatizované nakládky železničních cisteren ropnými produkty musel být v souladu s ekologickými a ekonomickými požadavky, se všemi dotčenými evropskými normami a zejména s ohledem na zvýšení úrovně ochrany bezpečnosti operátorů.

Přínosy

  • Posouzení realizovatelnosti projektu
  • Definice přínosů projektu
  • Definice rizik a omezení, která mohou v průběhu projektu nastat
  • Zobecněný návrh pro další plnící terminály na dalších lokalitách

Popis řešení

Společnost AUTOCONT v rámci studie rozdělila celkový proces nakládky do několika funkčních bloků (technologických celků) pro přehledné zmapování stávajících procesů. Na základě tohoto rozdělení a zmapování pak byl navržen inovovaný proces, jehož jednotlivé kroky byly v závislosti na technologických a ekonomických aspektech rozděleny dle zamýšlené míry automatizace.

Důkladnou analýzou jednotlivých procesů byla také definována možná rizika a omezení, jak technologická, tak organizační, včetně případných omezení provozu v průběhu realizace projektu. Součástí analýzy je také návrh zpracování prováděcího projektu, jež byl navržen tak, aby zároveň mohl sloužit jako dokumentace pro stavební a povolovací řízení.

Společnost Slovnaft tak na základě této Studie proveditelnosti a eliminační analýzy rizik získala ucelený materiál k posouzení realizovatelnosti projektu, jeho přínosů, ale také jeho možných rizik a omezení. Součástí studie jsou odhadovaný harmonogram přípravných prací a realizace a také indikativní rozpočty. Jednotlivé rozpočty byly rozděleny na náklady za prováděcí projekt a za samotnou realizaci jak projektu jako celku, tak dle jednotlivých technologických celků dle priorit definovaných zákazníkem. Toto rozdělení též umožnilo jednak lépe rozložit realizaci v čase, jednak vést další úvahy o replikaci principu automatizace na další terminály Slovnaftu na území Slovenska, a tím efektivněji docílit opakovatelnosti a tím i návratnosti investic.

Chcete více informací?