Správa a řízení identit pro efektivně fungující úřad Městský úřad Mariánské Lázně

Řešení AC Identita umožnilo lepší chod, vyšší transparentnost a bezpečnost jednotlivých agend úřadu. A navíc je možné předejít problémům souvisejícím s nedostatečným řízením účtů a možným zneužitím neopodstatněného oprávnění.

Profil zákazníka

Realizace 2015

Řešení společnosti AutoCont umožnilo lepší chod, vyšší transparentnost a bezpečnost jednotlivých agend Městského úřadu Mariánských Lázní. Jednalo se o implementaci systému správy identit, který slouží pro správu a řízení identit. Díky tomu je možné předejít problémům s nedostatečným a netransparentním řízením účtů a možným zneužitím neopodstatněného oprávnění.

Ing. Jiří Šrámek

Tajemník MÚ Mariánské Lázně

Výchozí situace a cíle projektu

MÚ v Mariánských Lázních se potýkal s problematikou zaměstnaneckých oprávnění do podnikových IS. Díky budování nových krajských technologických center vyvstala potřeba modernizace a konsolidace IT infrastruktury. Do MÚ Mariánské Lázně bylo implementováno řízení životního cyklu identit AC Identita a díky tomu se vytvořila jednotná centrální evidence uživatelských účtů a oprávnění jednotlivých úředníků k přístupu k interním aplikacím.

Projekt koncepčně navázal na budování technologických center. Řešení pro Městský úřad v Mariánských Lázních rozvinulo základ technologického centra, zvýšilo výkon i bezpečnost a možnosti využití pro uživatele - úředníky.

Původní ICT infrastruktura Městského úřadu byla tvořena mixem starších průběžně implementovaných technologií a novějších technologií, které rozšiřovaly nebo nahrazovaly původní technologie. Aby Městský úřad mohl pracovat efektivněji, bylo třeba aplikovat nové technologie a zvýšit zabezpečení a elektronizaci jednotlivých agend. Cílem řešení bylo evidovat a řídit uživatele městského úřadu a uživatele informačních systémů provozovaných v technologickém centru kraje.

Požadavky řešení:

 • Centrální a automatizované řízení přístupových oprávnění
 • Zvýšení bezpečnosti, produktivity, snížení rizika zneužití dat
 • Zvýšení dostupnosti dat pro audit a posílení dohledatelnosti
 • Sjednocení a vyšší transparentnost procesů
 • Kontrola nad procesy a daty
 • Napojení na další systémy a synchronizace dat

Přínosy

 • Zřízení centrálního a automatizovaného řízení přístupových oprávnění
 • Zvýšení bezpečnosti a snížení rizika zneužití dat
 • Zvýšení dostupnosti dat pro audit a posílení dohledatelnosti
 • Sjednocení a vyšší transparentnost procesů
 • Centrální správa kompletních údajů zaručuje vyšší produktivitu
 • Napojení na další systémy a synchronizace dat

Popis řešení

Městský úřad Mariánské Lázně potřeboval zajistit jednotný a snadno auditovatelný přístup svých úředníků do používaných aplikací. Jako řešení bylo implementováno AC Identita. Díky implementaci AC Identity došlo k vytvoření jednotné centrální evidence uživatelských účtů a oprávnění k integrovaným aplikacím. Byly využity údaje ze zdrojových systémů o jednotlivých uživatelích.

Uživatelům byly přiděleny oprávnění pro různé systémy včetně možnosti správy číselníku aplikací a aplikačních rolí. Cílem řešení bylo evidovat a řídit uživatele městského úřadu a uživatele informačních systémů provozovaných v technologickém centru kraje.

Zdrojem dat o organizační struktuře a zaměstnancích jsou údaje z personálního systému úřadu. Diagram systému pro řízení a automatizaci životního cyklu identit

Použité technologie

 • AC Identita
 • MS SHAREPOINT 2013 Foundation
 • Nintex Workflow
Zájem ?