Řešení pro neziskovou organizaci na platformě Dynamics 365 pro SOS dětské vesničky

Nový agendový systém podporuje veškeré klíčové interní procesy. Řešení se vyznačuje jednoduchým ovládáním a umožňuje maximální přístup k uloženým datům celému fundraisingovému týmu. 

Profil zákazníka

SOS dětské vesničky jsou nejstarší neziskovou organizací pomáhající v Česku ohroženým dětem. Organizace SOS dětské vesničky působí po celém světě a pomáhá ohroženým rodinám v péči o své děti a poskytuje kvalitní alternativní péči dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině.

Realizace 2018

Na AUTOCONT jsme se obrátili s požadavkem, nahradit naše původní rigidní CRM řešení moderním a flexibilním systémem, který by při jednoduchém ovládání umožnil maximální přístup k uloženým datům celému fundraisingovému týmu. Z řešení na platformě Dynamics 365 jsme nadšeni, i po půl roce používání objevujeme nové možnosti, které nabízí, a zejména jednoduchá těžba dat se začíná pozitivně odrážet na výsledcích práce s dárci.

Jana Šagátová

Vedoucí oddělení fundraisingu

Výchozí situace a cíle projektu

Cílem neziskové organizace SOS dětské vesničky bylo nasazení nového CRM systému. Hlavní motivací nahrazení stávajícího řešení byl neefektivní způsob práce s ním - neumožňoval především filtraci ani exporty potřebné pro práci fundraisingového týmu a nepodporoval automatické rozesílání e-mailů. Původní systém tak byl nahrazen moderním řešením postaveným na platformě Microsoft Dynamics 365 navrženým tak, aby splňovalo specifické a individuální požadavky neziskové organizace. Vedlejším přínosem je pak bezpochyby evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů, která zajišťuje soulad s nařízením GDPR.

Jedná se o agendový systém, který v neziskové organizaci SOS dětské vesničky podporuje klíčové interní procesy. V praxi to znamenalo vybudování systému na míru fungování neziskové organizace, avšak s maximálním využitím možností, které poskytuje standard Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Přínosy

  • Efektivní sdílení informací mezi jednotlivými uživateli
  • Integrace s darovacím webem - evidence potenciálních dárců
  • Využití nativních reportingových nástrojů - dashboardy, grafy
  • Centrální správa uživatelů
  • Snížení rizik výpadku systému a evidencí darů
  • Nativní integrace se systémy a produkty z rodiny Microsoftu

Popis řešení

Nový informační systém je navržen jako zákaznické řešení na platformě Microsoft Dynamics 365. Nativní funkcionalita Dynamics 365 je využita v oblasti aktivit, kontaktů a reportů. Ostatní oblasti jsou vyvinuty na míru, dle požadavků neziskové organizace SOS dětské vesničky.

Aplikace Microsoft Dynamics 365 for Sales slouží pro sběr informací a řízení a podporu interních procesů, jako je podpora marketingových kampaní či evidence dárců, potenciálních dárců i samotných darů. Poměrně robustním řešením je pak algoritmus pro segmentaci dárců do různých skupin. Velice důležitou součástí je také dynamické generování dokumentů v různých formátech.

Samozřejmostí je propojení s externími službami či weby, jako jsou registry ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) a RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) či darovací web SOS dětských vesniček. Integrace se službou ARES umožňuje na základě názvu či IČ dohledat patřičný subjekt v databázi a dané informace automaticky doplnit do záznamu v systému Dynamics 365. Integrace s RÚIAN pak funguje na podobné bázi jako ARES, kdy uživatel zadá část adresy a systém doplní zbytek nalezených informací.

V souvislosti s nařízením GDPR umožňuje informační systém Dynamics 365 evidovat předem definovanou sadu účelů zpracování osobních údajů, které se buď automaticky generují, nebo manuálně zadávají ke stávajícím či novým dárcům.

Bližší informace k tomuto produktu i dalším nabízeným řešením naleznete na produktovém webu AC Dynamics 365.

Použité technologie

  • Microsoft Dynamics 365 for Sales
Chcete více informací?