Nasazení systému LOGmanager v Nemocnici Jihlava

LOGmanager zajišťuje provoz pro sběr strojových dat z jakéhokoliv zdrojového systému v Nemocnici Jihlava. Systém jednoduše a přehledně poskytuje informace a zasílá alerty dle požadavků administrátorů ICT.

Profil zákazníka

Nemocnice Jihlava je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Jedná se o největší nemocnici v kraji s počtem více než 1 500 zaměstnanců. Je spádovou nemocnicí pro přibližně 200 000 obyvatel, ve vybraných oborech až pro 500 000 obyvatel. Poskytuje 621 akutních lůžek, 75 lůžek následné péče a 10 lůžek paliativní péče. Nemocnice zajišťuje především zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní i lůžková diagnostická, léčebná a preventivní péče a lékárenská činnost. Krom toho nemocnice provádí i vědeckou, vzdělávací a informační činnost a ostatní činnosti související s provozováním nemocničního zařízení.

Realizace 2018

LOGmanager je cenově dostupné řešení, které dokonale splnilo naše očekávání. V porovnání s jinými nástroji oceňujeme mimo jiné také jednoduchost ovládání a podporu v českém jazyce, s přístupem k webinářům obsahujícím informace o změnách a novinkách od tvůrců LOGmanageru.

Mgr. David Zažímal

Vedoucí oddělení ICT

Výchozí situace a cíle projektu

Oddělení informačních a komunikačních technologií jihlavské nemocnice má v současnosti na starost několik desítek informačních systémů s tisíci rozličnými HW i SW součástmi. Zákazník v rámci zadání požadoval zajištění sběru informací o funkcích a stavu spravovaných zařízení, zejména bezpečnostních a síťových, a to včetně historie. Hlavním kritériem byla výkonnost zařízení a velikost datového úložiště nabízeného řešení. Zákazník preferoval tuzemský produkt s podporou v českém jazyce. Velkou výhodou LOGmanageru, byla i příznivá cena. Velký SIEM systém nebývá pro společnosti obdobného charakteru ani cenově dosažitelný, ani provozně výhodný - klade totiž velké nároky na čas i odbornost lidské obsluhy. Naproti tomu produkt typu LOGmanager je cenově dostupným řešením, které dokáže splnit vše, co od něj zákazník očekává.

Přínosy

  • Rychlé nasazení a implementace řešení
  • Výkon systému a dlouhá retenční doba pro on-line data, možnost snadného zálohování.
  • Snadné nalezení podstaty nefunkčnosti systému, který svoje strojová data předává LOGmanageru
  • Identifikace závad provozního charakteru takřka v reálném čase a automatické upozorňování
  • Možnost snadno vytvářet vlastní dotazy, grafy, reporty a pohledy v dashboardech LOGmanageru
  • Rychlé dohledání události popisující příčinu konkrétního problému, ztráty dat nebo výpadku komunikace
  • Podklady pro vytváření bezpečnostních auditů
  • Možnosti limitování oprávnění a filtrování zobrazených dat pro neprivilegované uživatele

Popis řešení

Zákazník kladl největší důraz na zvýšení bezpečnosti své počítačové sítě včetně všech jejích součástí. Od toho se odvíjel průběh implementace. Instalace hardwaru trvala přibližně 4 - 5 hodin, následně proběhlo nastavení prostředí dle požadavků zákazníka, jako první byly řešeny firewally a síťové prvky. Po měsíčním provozu LOGmanageru provedl zadavatel společně s implementátorem doladění systému. V průběhu implementace se zadavatel seznámil s normalizací logů a s alerty, které postupně nasazoval do provozu.

Během implementace bylo zaznamenáno mnoho neznámých a těžko identifikovatelných logů, pro které bylo nutné vytvořit pravidla, aby bylo možné informace v nich obsažené efektivně využít. Nasazení LOGmanageru je stále probíhající proces, který se přizpůsobuje rostoucím požadavkům provozu (nárůst dat v prostředí zákazníka se pohybuje v desítkách GB denně) a rozvoji i změnám prostředí. LOGmanager se v prostředí Nemocnice Jihlava ukázal být dostupnýma kvalitním logovacím SW a SIEM systémem.

Zařízení LOGmanager lze jednoduše nasadit do již běžícího provozu pro sběr strojových dat z jakéhokoliv zdrojového systému a v jakékoliv organizaci. Velmi snadná integrace je jednou z předností tohoto produktu. Propojení s různými platformami umožňuje logovat (evidovat) a srozumitelně graficky i textově presentovat události a logy z libovolných síťových aktivních prvků, bezpečnostních zařízení i operačních systémů a aplikačního software. Jednoduchost a přehlednost zařízení umožňuje poskytovat informace a zasílat alerty dle požadavků administrátorů ICT.

LOGmanager vzhledem ke své rychlosti prohledávání a analýzy logů dokonale splnil očekávání zadavatele. Zákazník také oceňuje jednoduchost upgradu systému a přístup k Webinářům, které obsahují informace o změnách a novinkách i spoustu dalších technických informací od tvůrců LOGmanageru. Dalším přínosem pro zákazníka je plná dostupnost logů z firewallů a síťových prvků s dlouhodobým uchováním. Nasazením LOGmanageru byly zjištěny bezpečnostní chyby v podobě podvrhnutého DHCP nebo zařízení na síti, která počítala kryptoměnu atp.

Použité technologie

  • LOGmanager
Chcete více informací?