Nasazení Microsoft Dynamics AX ve společnosti Baťa, a.s.

Nový informační systém umožňuje větší výběr obuvi v prodejnách, jelikož obsluhuje rutinní činnosti a díky tomu je možné se více věnovat klíčovým aktivitám rozvoje velkoobchodní spolupráce s partnery.

Profil zákazníka

Společnost Baťa, akciová společnost se řadí mezi významné české firmy s dlouholetou tradicí. Její úspěch je v České republice i ve světě spojovaný zejména s výrobou a prodejem obuvi. Baťa, jehož síť tvoří v současnosti sedm desítek prodejen v České republice a třicet prodejen na Slovensku, patří mezi největší české prodejce obuvi.

Realizace 2017

Dosud bylo možné koupit v Česku jen omezené množství modelů z našich kolekcí. Prodávaly se v maloobchodních prodejnách Baťa a ty braly jen modely, které se jim hodily do kolekce. Díky novým aktivitám se dostupnost všech modelů pro zákazníky na českém trhu výrazně zvýší. Do budoucna by se velkoobchod měl podílet na našich celkových tržbách až deseti procenty. Nový informační systém nám umožní obsloužit rutinní činnosti a věnovat se klíčovým aktivitám rozvoje velkoobchodní spolupráce s našimi partnery.

Viktor Dohnal

Manažer velkoobchodního prodeje

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost Baťa se rozhodla vstoupit na velkoobchodní trh. Značky bot, které lze v Česku koupit výhradně v síti prodejen Baťa, tak poskytne do nabídky i lokálním prodejcům obuvi. Zákazník se tak má snáze dostat k výrazně většímu množství sezónních modelů od dané značky, které bylo dosud možné koupit jen v zahraničí. Protože se jedná o novou obchodní aktivitu, Baťa potřeboval podpořit nový způsob prodeje pomocí odpovídajícího informačního systému. Pracovníci doposud zpracovávali veškerou související agendu ručně, převážně s využitím nástrojů Microsoft Office. Zákazník se proto rozhodl nasadit Microsoft Dynamics AX, který díky podpoře retailové vertikály umožní realizace velkoobchodních procesů, včetně vazby na dosavadní finanční a skladový systém zákazníka.

Cíle projektu:

  • Nasazení informačního systému, který pokryje velkoobchodní procesy.

  • Efektivní zpracování zákaznických objednávek, sezónních předobjednávek, včetně správy velkoobchodních artiklů.

  • Eliminace dosavadní ruční práce a využití standardizovaných nástrojů.

  • Propojení s dosavadními systémy pro eliminaci nutnosti duplicitního zadávání dat a zamezení chybovosti.

Přínosy

  • Díky podpoře retailové vertikály ve standardu Microsoft Dynamics AX probíhá efektivní správa artiklů, prepacků, plánování a realizace objednávek, včetně navazující logistiky.
  • Použitá architektura a licenční model umožňují pružně reagovat na další rozvoj systému.
  • Zákazník se nemusí starat o provoz systému, protože ten je kompletně outsourcován do společnosti AUTOCONT CZ.

Popis řešení

Navrhované řešení je postaveno na moderním systému Microsoft Dynamics AX. Jedná se o komplexní řešení pro středně velké a velké organizace, přičemž umožňuje provoz v nadnárodních společnostech a skupinách společností v různých zemích. Poskytuje integrované funkce plánování podnikových zdrojů.

Silnou stránkou Microsoft Dynamics AX je zaměření na retail, distribuci, logistiku a výrobu. Výsledkem je oborová specializace Microsoft Dynamics AX, přičemž právě specializace AX na retail umožňuje implementaci systému s vizí smysluplného a dlouhodobého řešení pro maloobchod, velkoobchod a distribuci.

Informační systém Microsoft Dynamics AX je napojen na skladový modul pro příjem na sklad a výdej ze skladu a na finanční modul pro vydané faktury odběratele.

Princip navrženého řešení umožňuje rovněž realizaci obdobného obchodního modelu v dalších zemí Evropy, jedné z dalších zamýšlených aktivit společnosti.

Bližší informace k tomuto produktu i dalším nabízeným řešením naleznete na produktovém webu AC Dynamics365.

Použité technologie

  • Microsoft Dynamics AX
  • AC Cloud
Chcete více informací?