Modernizace infrastruktury IT v Oblastní nemocnici Náchod

Po obměně IT infrastruktury je nemocnice velmi dobře připravena na budoucí rozšiřování, nastupující směry a nové technologie tak, aby IT řešení mohla plně podporovat cíle dalšího rozvoje nemocnice.

Profil zákazníka

Oblastní nemocnice Náchod a.s. se svými lokalitami poskytuje akutní, dlouhodobou a následnou péči, LPS pro děti i dospělé a praktického lékaře pro dospělé. V základních oborech zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli, ve specializovaných oborech až pro 250 tisíc obyvatel.

Realizace 2016

Obměna infrastruktury IT vyřešila problémy spojené s provozem morálně zastaralých systémů a poskytla nám dostatečné kapacity a výkon pro další rozvoj v budoucnu.

Ing. Bohuslav Hrabčuk

Vedoucí úseku ICT

Výchozí situace a cíle projektu

IT infrastruktura Oblastní nemocnice v Náchodě zajišťuje podporu všech důležitých provozních i speciálních nemocničních agend a systémů. Řada jejích důležitých komponent však byla v roce 2016 již morálně zastaralá, což s sebou mohlo přinést v nejbližších letech řadu problémů: nedostupnost podpory, nutných aktualizací a upgradů, rostoucí chybovost a poruchy hardwaru. Zároveň stávající řešení bylo nedostatečné z hlediska kapacity i výkonu.

Nemocnice se proto rozhodla vypsat výběrové řízení na modernizaci své IT infrastruktury s cílem obměnit stávající infrastrukturu, konsolidovat ji a připravit ji z hlediska poskytovaného výkonu i kapacit na budoucí potřeby. Ve výběrovém řízení si vybrala řešení společnosti AUTOCONT.

Přínosy

  • Eliminace problémů spojených s provozem starší IT infrastruktury
  • Sjednocení a konsolidace virtuální i fyzické infrastruktury
  • Dostatečný výkon a kapacita infrastruktury pro řešení úloh v budoucnu
  • Zefektivnění práce týmu IT

Popis řešení

AUTOCONT realizoval v Oblastní nemocnici Náchod řešení založené na obměně podstatné části infrastruktury datového centra - serverů, úložných systémů i síťových prvků. Serverová část byla vyměněna téměř kompletně, fyzické i virtuální servery byly migrovány do nového řešení. Samotná realizace proběhla ve třech etapách.

V první etapě dodal AUTOCONT hardware a softwarové licence a zajistil jejich základní zprovoznění. Hardwarové komponenty byly vestavěny do stávajícího racku, proběhla instalace softwaru VMware pro virtualizaci, řízení a správu, softwaru Microsoft a dále byl zprovozněn nový zálohovací systém Veeam.

Ve druhé, implementační etapě nastavili specialisté AUTOCONTU podrobně všechny parametry systému podle specifikovaného zadání. Stávající agendy byly migrovány do nového prostředí a byla ověřena jejich funkčnost. Nový zálohovací software byl nakonfigurován a připraven k využití.

Ve třetí etapě proběhl zkušební provoz v délce jednoho měsíce. Na základě jeho výsledků byla celá modernizovaná infrastruktura předána do rutinního provozu. Díky obměně IT infrastruktury je nyní Oblastní nemocnice Náchod velmi dobře připravena na její budoucí rozšiřování, nastupující směry a nové technologie tak, aby IT řešení mohla plně podporovat cíle jejího dalšího rozvoje.

Použité technologie

  • Servery Dell PowerEdge 630
  • Servery Dell PowerEdge FX2
  • Přepínače HPE 5700
  • SAN přepínače Brocade 300
  • Disková pole Compellent SC 4020 a SC220
  • Software VMware, Veeam a Microsoft
Chcete více informací?