Konsolidace poboček a integrace provozních systémů v Yusen Logistics (Czech) s.r.o.

Implementací nového informačního systému Microsoft Dynamics NAV získal zákazník silný nástroj pro řízení, správu a vyhodnocování firemních procesů. Došlo k minimalizaci a automatizaci každodenních úkonů a snížení nákladů.

Profil zákazníka

Yusen Logistics (Czech) je členem skupiny NYK Group, která je jednou z předních logistických organizací s celosvětovou působností. Na český a slovenský trh vstoupila v roce 2002, tehdy ještě pod názvem NYK Logistics. V současnosti zaměstnává přes 500 zaměstnanců v 6 strategicky rozmístěných pobočkách s více jak 45 000 m2 skladových ploch. Poskytuje kompletní logistické služby zahrnující pozemní, námořní i leteckou přepravu, skladování, celní služby, distribuci, kontraktní logistiku či poradenství v logistice.

Realizace 2015

Implementace informačního systému Microsoft Dynamics NAV přinesla především zlepšení spolehlivosti a výkonnosti finančních procesů, podporu organického růstu společnosti bez nutnosti navýšení počtu zaměstnanců ve finančním oddělení a omezení objemu opakujících se činností. Došlo také ke zrychlení a zprůhlednění finančních procesů pro provozní část firmy a zvýšení přínosnosti finančního oddělení pro operativu a business.

Stanislav Kaláb

External Consultant Yusen Logistics (Czech) s. r. o.

Výchozí situace a cíle projektu

Stávající informační systém Yusen Logistics přestal odpovídat rozvoji služeb. Společnost tedy začala hledat u dodavatelů s dostatečnými odbornými znalostmi a zkušenostmi nový informační systém, který podpoří hlavní firemní procesy. Požadavkům nejlépe vyhovovalo, a ve výběrovém řízení zvítězilo, řešení Microsoft Dynamics NAV nabízené společností AutoCont, které bylo doplněno o nástroje pro vyhodnocování dat a tvorbu manažerských výstupů BI4Dynamics NAV. Od implementace nového informačního systému Yusen Logistic očekával především zvýšení úrovně služeb poskytovaných zákazníkům a jejich ziskovosti.

Přínosy

 • Zefektivnění a zvýšení produktivity práce
 • Úspora a snížení nákladů
 • Zrychlení zpracování celého obchodního případu
 • Zvýšení celkové konkurenceschopnosti zadavatele
 • Konzistence a relevance dat
 • Propojení provozních systémů a finančního systému
 • Zvýšení ziskovosti a úrovně služeb
 • Zvýšení kvality finančního reportingu
 • Konsolidace poboček
 • Zajištění monitoringu odběratelských faktur a odpovědností v procesu
 • Sjednocení procesu vystavování, kontroly a schvalování faktur
 • Odstranění manuálního postupu u oběhu došlých faktur a dalších dokumentů

Popis řešení

Implementace podnikového systému včetně BI

Společnost implementací nového informačního systému získala silný nástroj pro řízení, správu a vyhodnocování firemních procesů. Řešení zasáhlo především ekonomické agendy včetně konsolidace výsledků obou poboček, české i slovenské, a business intelligence výstupů pro manažerské vyhodnocování.

Díky integraci všech dat a informací do jednoho jediného systému došlo k minimalizaci a automatizaci úkonů každodenní běžné agendy. Centralizace dat zjednodušila přístup k informacím o konkrétních pracovních činnostech a úkolech i výsledcích celé organizace. V kombinaci s intuitivním uživatelským rozhraním se zvýšila produktivita práce zaměstnanců.

Obchodní informace pod kontrolou

Aplikace Microsoft Dynamics NAV pro řízení financí a účetnictví tvoří páteř celého podnikového řešení, která pomáhá sledovat a analyzovat obchodní informace. Byla tak zajištěna efektivnější správa hlavní knihy, závazků a pohledávek atd. Řešení bylo rozšířeno o webovou aplikaci zajišťující snadné schvalování dokladů a objednávek v rámci nastaveného firemního workflow.

Workflow je nadstavbou modulu došlé pošty, který umožňuje evidovat a schvalovat veškerou korespondenci ve společnosti. Zajímavostí je integrace na specializované provozní aplikace pro různé formy mezinárodní přepravy a skladování pomocí EDI.

Správa kontaktů

Modul „Marketing” systému NAV zajišťuje centralizovanou správu adresáře kontaktů. Hlavním cílem v této oblasti bylo eliminovat v evidenci kontaktů duplikáty, jejichž vznik je způsoben distribuovanou evidencí kontaktů v provozních systémech.

Podpora finančního oddělení

Požadavky společnosti byly směřovány především ke zrychlení a zprůhlednění procesů i celkovému zefektivnění oblasti financí. Kompletní BI řešení s datovým skladem a OLAP firmě umožňuje analyzovat data od financí, přes pohledávky až k závazkům. Finanční manažer nyní může sledovat vývoj pohledávek a jejich splatnost. Tyto doplňkové sestavy podporují finanční plánování v rámci různých časových horizontů. Vedení společnosti je také schopno tvořit přesnější predikce a lépe tak rozhodovat o směřování společnosti a činit strategická rozhodnutí.

Použité technologie

 • Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
 • BI4Dynamics NAV
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Office
 • Microsoft Windows Server
Chcete více informací?