Konsolidace a rozvoj systému Microsoft Dynamics AX ve společnosti RETIA, a. s.

Cílem projektu bylo zjednodušit stávající sytém, integrovat celé IT prostředí do jediné platformy a doplnit informační systém o moderní funkcionalitu zajišťující podporu podnikatelských cílů a dynamický rozvoj. 

Profil zákazníka

Technologická společnost, která vyvíjí, vyrábí a modernizuje radary, raketové prostředky, systémy velení a řízení, záznamové systémy, UWB lokalizační zařízení a komunikační systémy. Tyto produkty dodala a dodává AČR, NATO, dalším armádám NATO a dalším vojenským i civilním zákazníkům v ČR i ve více jak 40 zemích světa.

Realizace 2015

AUTOCONTu se podařilo náš systém stabilizovat a nyní jsme ve fázi jeho dalšího rozvoje. Jsme rádi, že se můžeme v této části opřít o znalosti a zkušenosti AUTOCONTu, které má v oblasti podpory a implementací informačních systémů.

Oldřich Hanyš

Vedoucí oddělení informačních systémů ve společnosti RETIA

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost RETIA implementovala v roce 2008 nový informační systém Microsoft Dynamics AX. Cílem této změny bylo zejména zjednodušení a integrace celého IT prostředí firmy do jediné integrované platformy a doplnění informačního systému o moderní funkcionalitu zajišťující podporu podnikatelských cílů a dynamického rozvoje společnosti.

Přechod a následný rozvoj informačního systému se ukázal jako velice náročný jak pro tehdejšího implementátora, tak i pro samotné uživatele. Společnost RETIA proto oslovila ve výběrovém řízení renomované implementační partnery Microsoft Dynamics AX, ze kterého vyšla díky svým zkušenostem vítězně společnost AUTOCONT.

Přínosy

 • Vyšší efektivita využívání podnikového IS a optimalizace práce uživatelů díky konsolidaci informačních systémů
 • Zrychlení odezvy systému díky optimalizaci problémových částí
 • Vyšší úroveň podpory manažerského rozhodování a řízení díky datovému skladu a BI
 • Lepší přístup k informacím a k jejich sdílení, snadná správa dokumentů díky řešení SharePoint
 • Integrace s MS Office umožňuje přidávat emailovou komunikaci k záznamům AX
 • Zajištění shody s předpisy a nařízeními díky nástrojům pro legislativní podporu a finanční audit

Popis řešení

Profesionální přístup

Po seznámení s prostředím a analýze stavu stanovila RETIA společně s AUTOCONTempostupné kroky, jak dále informační systém rozvíjet. Velká pozornost se kladla především na výkonovou optimalizaci, díky níž se podařilo několikrát zrychlit odezvu problémových částí systému. Dále byli uživatelé přeškoleni podle svých individuálních požadavků, což se odrazilo v lepší práci se systémem.

Rozvoj informačního systému

V dalších etapách se pracovalo na rozvoji podle požadavků RETIA. Nad informačním systémem byl implementován datový sklad s Business Intellingence analytickými nástroji vyvinutý AUTOCONTem, poskytující manažerům společnosti aktuální data potřebná pro kvalifikovaná rozhodování a řízení. Kvůli usnadnění přístupu uživatelů k informacím, sdílení znalostí a správě dokumentů byl dokumentový, projektový a produktový archív s intranetovým portálem migrován na nejnovější SharePoint 2013. Další zajímavostí je nasazení modulu Konfigurační management, jehož cílem je správa, řízení a dokumentování životního cyklu vývoje produktu, pro podporu přísných požadavků kladených na vývoj armádních systémů.

Propojení obchodních procesů s ekonomikou

Velkou výzvu představovalo převedení celého systému CRM do Microsoft Dynamics AX. Od této integrace RETIA očekávala lepší propojení obchodních procesů s ekonomikou. To se již začíná pozitivně projevovat v údajích, které manažeři RETIA dostávají z BI analytických nástrojů. Dalším novým modulem, který v současné době RETIA ve spolupráci s AUTOCONTem spustila do ostrého provozu je Help Desk.

Tento modul umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků a poskytuje přehled o stavu servisních případů. „AUTOCONT prokázal, že systém MS Dynamics AX skutečně zná. Informační systém společnosti RETIA se podařilo stabilizovat a v řadě případů AutoCont ukázal nové možnosti, kam systém posunout dál. Jsme všichni často zaměřeni na hledání neshod. Pokud se nám něco povede, pak velice rychle hledáme, co ještě by mohlo být jinak, lepší, rychlejší. O to více pak musíme s uživateli systému řešit tendence odmítání pracovat se systémem. Je dobré se občas ohlédnout za tím, co je za námi. Pokud se tedy ohlédnu, tak ve spolupráci s AUTOCONTem se nám podařila řada dobrých věcí,“ uvedl Oldřich Hanyš, vedoucí oddělení informačních systémů ve společnosti RETIA.

Bližší informace k tomuto produktu i dalším nabízeným řešením naleznete na produktovém webu AC Dynamics365.

Použité technologie

 • Microsoft Dynamics AX 2009
 • Manažerské nástroje BI
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft Project Server
 • Microsoft SQL server
Chcete více informací?