Kabelařina s Dynamics AX v PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, S.R.O.

Zákazník získal nástroj, který odpovídá jeho potřebám. Veškerá data jsou snadno dohledatelná a díky provázanosti firemních procesů s účetnictvím má možnost velice rychle reagovat na úzká místa.

Profil zákazníka

Společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA je expertem v oblasti výroby LFHC (low fire hazard cables) a FRNC (flame retardant non-corrosive) kabelů. Společnost působí na českém trhu již od roku 1921 a patří do skupiny SKB Group. Své výrobky dodává pro energetický průmysl, stavebnictví, železnice a další po celé Evropě.

Realizace 2018

Díky implementaci Dynamics AX jsme získali nástroj, který odpovídá potřebám naší společnosti. Veškerá data jsou snadno dohledatelná a díky provázanosti firemních procesů s účetnictvím jsme schopni velice rychle reagovat na úzká místa. Oceňujeme navíc celkový přístup a profesionalitu celého implementačního týmu společnosti AUTOCONT.

Jaroslav Krňák

CFO ve společnosti PRAKAB

Výchozí situace a cíle projektu

Stěžejní činností společnosti PRAKAB je výroba různých typů kabelů. Dlouhá tradice a realizace významných dodávek dělá ze společnosti opravdovou špičku v oboru. Velké objemy výroby a zvyšující se nároky zákazníků nakonec vyústily v potřebu vytvoření jednotného a vysoce efektivního informačního systému, který by pokryl veškeré klíčové procesy společnosti, ale zároveň byl intuitivní a uživatelsky přívětivý.

Stávající systém společnosti PRAKAB byl tvořen několika aplikacemi od různých dodavatelů, které nebyly vzájemně propojené. Cílem implementace Dynamics AX proto bylo sjednotit klíčové procesy a mít tak pod kontrolou celou společnost. Plánovaný roll-out do ostatních společností SKB Group by měl poskytnout ucelený pohled na celou skupinu. Implementací nového informačního systému by také měla být snížena závislost na interním IT, které bylo zahlceno požadavky uživatelů.

Přínosy

 • Omezení velkého množství dílčích systémů a vytvoření jednoho systému pro řízení celé společnosti
 • Propojení interního systému Dynamics AX s konstrukční aplikací Cable Builder
 • Snížení chybovosti díky odstranění ručních importů z jednoho systému do druhého
 • Získání 360° pohledu na celou společnost včetně jednoduchého dohledání nesrovnalostí v datech
 • Vysoká průkaznost dat a lepší možnost cílené filtrace dat díky přímé vazbě účetnictví s výrobou a logistikou
 • Revize a optimalizace historicky zaběhlých procesů
 • Odstranění nepřehledných evidencí v Excelu
 • Získání uživatelsky přívětivého systému
 • Snížení závislosti na interním IT
 • Opora v silném dodavateli IT služeb a potenciál pro další rozvoj systému i v rámci celé skupiny

Popis řešení

V rámci celé skupiny SKB Group je používán jednotný reportingový nástroj QlikView, který je plně integrovaný s řešením Dynamics AX. Jedná se o zhruba čtyřicet reportů, které jsou automaticky plněny daty přímo ze systému. Velkým přínosem implementace Dynamics AX je pro společnost PRAKAB je maržová analýza, která přináší detail pohledu na veškerá data. Díky ní lze dle stanovených vzorců rozpouštět náklady a výnosy až na úroveň konkrétního bubnu. Promítají se sem i pozdější obdržené bonusy, slevy či provize.

Každá výroba je oceňována samostatně a sleduje se i to, zda byla daná zakázka opravována, tj. kolikrát se daná výrobní operace musela opakovat. U určitých druhů kabelů je vysoká zmetkovost. Proto se nyní sleduje délka vadných kabelů a navyšují se o to celkové náklady zbytku daného výrobku. Ve výrobě i v logistice jsou používány čtečky, které jsou propojeny s procesy v Dynamics AX. Využívány jsou především při odvodu času a materiálu ve výrobě, příjmu z výroby na sklad, převodech materiálu mezi sklady, kontrole kvality, expedici, příjmu vracených prázdných bubnů či inventury skladu.

Hlavní činností společnosti PRAKAB je výroba kabelů a vodičů různých rozměrů a použití. Specifikem výroby je její zakázkové plánování, které umožňuje rozpad výrobních operací polotovarů po délkách potřebných pro finální výrobek. Plánovány jsou také konkrétní bubny, na které je potřeba hotové kabely navinout, a kapacita strojů, které navinutí provedou.

Technická příprava výroby probíhá v externí aplikaci Cable Builder, která pokrývá veškerá specifika kabelářského průmyslu. Do systému se následně dávkově importují položky, kusovníky i pracovní postupy. Zcela se změnil způsob práce, jehož podpůrným nástrojem byla dříve aplikace Excel. Veškeré konstrukční práce a potřebné výpočty jsou nyní prováděny přímo v aplikaci Cable Builder. Pracovní listy byly dříve také vedeny v Excelu a jakákoliv změna vyžadovala dohledání správného souboru. Nyní jsou šablony plněny aktuálními daty přímo z Dynamics AX.

I objednávkový proces má svá specifika. V nákupních i prodejních objednávkách se kromě množství zadávají požadované délky kabelů a typy bubnů. Cenová nabídka, pokud nedojde k zafixování ceny kovů, nemusí být totožná s cenou kovů použitých pro tento výrobek. Cena se v kabelářském průmyslu řídí tzv. bázovou cenou s pevnou cenou kovů a doplatkem daným aktuální, většinou měsíční průměrnou cenou dle Londýnské burzy kovů, která je zajištěna pravidelným importem do Microsoft Dynamics AX..

Prodejní kalkulace byly upraveny dle požadavků společnosti PRAKAB. Prodejní nabídky nabízí možnost výpočtu prodejní ceny či marže na základě rozpadu výrobních nákladů. Do prodejní kalkulace vstupují i režijní náklady, doprava, balné či tzv. roztáčecí náklady, které odráží cenu navinutí požadovaného kabelu na daný buben. Součástí je také možnost simulace vývoje ceny kovů na burze dle historických dat.

Použité technologie

 • Microsoft Dynamics AX
 • Microsoft SQL Server
 • Cable Builder
 • Enterprise Asset Management
Alternate Text
Chcete více informací?