Cloudová varianta ESO9 v Českomoravská energetika s.r.o.

Informační systém ESO9 umožnil rychlé nasazení, snížení vstupní investice a rozložení jasně definovaných nákladů do budoucích období. Celé řešení je provozováno na platformě v AC CLOUD.

Profil zákazníka

Společnost Českomoravská energetika s. r. o. vznikla v roce 2015 s cílem vstoupit do energetických projektů. Hlavním objektem investičního zájmu jsou lokální distribuční soustavy elektřiny (LDS). Investice společnosti v současné době směřují jak do akvizic stávajících soustav a do jejich dalšího rozšiřování, tak i do výstavby nových LDS pro administrativní/ multifunkční objekty, průmyslové zóny i rezidenční projekty.

Realizace 2016

Českomoravská energetika s.r.o. je novým distributorem elektrické energie na trhu v České republice a jako člen skupiny UNICAPITAL máme ambice stát se lídrem alternativních distributorů. Jsme provozovatelem stávajících a investorem do nových distribučních území, na kterých vytváříme lokální distribuční soustavy (LDS). Při stanovování strategických plánů našich společností jsme došli k závěru, že efektivita řízení interních procesů je pro nás prioritou. Rozhodli jsme proto pro informační systém ESO9 provozovaný v prostředí AC CLOUDu. Takové řešení umožnilo rychlé nasazení, snížení vstupní investice a rozložení jasně definovaných nákladů do budoucích období. Systém je zároveň připraven na další plynulý rozvoj a je schopen se efektivně přizpůsobit změnám jak na trhu s energiemi v ČR tak uvnitř našich společností. Implementací informačního systému ESO9 od společnosti AutoCont jsme zrychlili a zprůhlednili finanční procesy a především získali přesné a aktuální údaje pro řízení společnosti.

Tomáš Novák

Výkonný ředitel

Výchozí situace a cíle projektu

Vedení Českomoravské energetiky se po založení společnosti rozhodlo pro investici do informačních technologií ve formě cloudových služeb. Důležitou součástí byl také informační systém, který by v krátké době dokázal nastartovat činnost firmy v oblastech účetnictví, financí a evidence zakázek. Záměrem bylo dosažení rychlého a komplexního zpracování důležitých informací o finančních a dalších tocích společnosti, aby bylo možné firmu na trhu s energiemi v České republice dále rozvíjet. V další fázi se předpokládal rozvoj směrem k napojení na standardizovaná rozhraní systémů pro přenos dat z energetického managementu a automatizaci fakturace.

Požadované řešení mělo zajistit jednotnost a přehlednost dat, on-line přístup k informacím, snadné vyhodnocení a v neposlední řadě také replikovatelnost řešení do dalších firem skupiny Unicapital Energy. V rámci projektu byly řešeny tyto hlavní oblasti: 

 • Finance a účetnictví,
 • evidence zakázek,
 • automatizace fakturace,
 • napojení na odpočtové systémy, řízení zakázek, projekt management.

Přínosy

 • Zefektivnění a zvýšení produktivity práce
 • Úspora a snížení nákladů
 • Zrychlení zpracování celého obchodního případu
 • Zvýšení celkové konkurenceschopnosti zadavatele
 • Konzistence a relevance dat
 • Zvýšení ziskovosti a úrovně služeb
 • Zvýšení kvality finančního reportingu
 • Vyhodnocování dat
 • Vytvoření napojení na odpočtové systémy
 • Automatizace fakturace

Popis řešení

Společnost Českomoravská energetika s.r.o. implementací informačního systému získala silný nástroj pro řízení, správu a vyhodnocování firemních procesů. Řešení obsahuje především ekonomické agendy a vyhodnocování obchodních případů, včetně výstupů pro manažerské vyhodnocování.

Vedení společnosti zvolilo možnost cloudové varianty ESO9 poskytované jako služba od společnosti AutoCont. Důvodem byla především rychlost implementace řešení a také významné snížení počáteční investice. Díky tomu odpadla starost o správu vlastních serverů a HW vybavení, zálohování a incident management v případě možného výskytu problémů SW či HW charakteru.

Integrace dat a informací v jednom systému umožnila minimalizaci a automatizaci úkonů každodenní běžné agendy. Centralizace dat také zjednodušila uživatelům přístup ke konkrétním informacím a u vybraných skupin pracovníků také k výsledkům jejich oddělení či celé organizace.

Páteří podnikového řešení ERP aplikace ESO9 je zejména oblast řízení zakázek a financí, která pomáhá sledovat a analyzovat obchodní informace. Součástí je i efektivnější správa hlavní knihy, závazků a pohledávek a dalších klíčových oblastí umožňující analyzovat data napříč společností. V oblasti financí byly požadavky směřovány především ke zrychlení a zprůhlednění procesů, ale i k jejich celkovému zefektivnění a podpoře finančního plánování v rámci různých časových horizontů. Vedení společnosti je tak schopno tvořit přesnější predikce a lépe rozhodovat o směřování společnosti.

Pro další fázi rozvoje je připraveno napojení ESO9 na distribuční systém. Realizace přenosu dat mezi těmito systémy umožní doplnit řešení i o automatizaci fakturace a sledování zákaznických plateb.

Provoz celého systému v AC CLOUDu a nativní vlastnosti ESO9 umožňující jednoduše vzdálený přístup uživatelů, doplňují pružnost celého systému při zachování bezpečnosti dat.

Navržené řešení do budoucna umožňuje snadnou a rychlou realizaci těchto i dalších rozvojových požadavků zákazníka a je tak připraveno na očekávaný růst a rozvoj společnosti.

Použité technologie

 • ESO9
 • Microsoft SQL
 • Microsoft Windows Server
 • Stimulsoft
 • AC CLOUD
Chcete více informací?