Brána k elektronickým službám státu v MS AZURE pro Ministerstvo vnitra České republiky

Řešení Portál občana poskytuje možnost centrálního přístupu k elektronickým službám státu, díky kterému v kombinaci s eObčankami dochází pro občany ke skutečnému startu digitální transformace veřejné správy.

Profil zákazníka

Ministerstvo vnitra České republiky je ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci státu, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti. Plní koordinační úlohu v oblasti výkonu veřejné správy a voleb, je nadřízeno např. Policii České republiky a do jeho gesce spadá rovněž oblast eGovernmentu.

Rok realizace 2018

S nasazením moderního řešení Portálu občana dochází ke skutečnému startu digitální transformace veřejné správy. Koncoví uživatelé získávají v podobě portálu centrální přístup k elektronickým službám státu odkudkoli a kdykoli online.

Roman Vrba

Ministerstvo vnitra ČR

Výchozí situace a cíle projektu

Řešení Portálu občana bylo vytvořeno s cílem naplnění základních cílů strategie eGovernmentu České republiky, a to vytvořením jednotného místa pro přístup k elektronickým službám státu. Jedná se o klíčový projekt digitální transformace veřejné správy v České republice a projekt naplňující základní premisy v podobě zjednodušení a usnadnění přístupu občana ke službám veřejné správy.

Cílem řešení Portálu občana je, stát se pro koncového uživatele jediným přístupovým bodem k širokému spektru služeb veřejné správy. Zároveň je portál klíčovým integračním prvkem, zastřešujícím dosavadní a plánované projekty elektronizace státní správy v podobě individuálních informačních systémů. Portál občana je rovněž úzce provázán s eObčankou, Datovými schránkami, Základními registry a integrační sběrnicí eGSB ad.

Přínosy

 • Centrální bod pro přístup občana k elektronickým službám státu
 • Dostupnost kdekoli a kdykoli online
 • Provázanost s eObčankou, Datovými schránkami, Základními registry, eGSB
 • Využití komplexních integračních přístupů - zastřešení projektů elektronizace státní správy
 • Výkonné, flexibilní, bezpečné, otevřené a uživatelsky přívětivé řešení
 • Využítí cloudových technologií hybridního cloudu (MS Azure) umožňujících rychlé nasazování nových releasů a škálování výkonu
 • Otevřená platforma umožňující v budoucnu občanům zabezpečeně a s důvěrou komunikovat na dálku se všemi orgány státní správy, úřady obcí, měst, a dokonce i s orgány EU.

Popis řešení

Řešení Portálu občana bylo od počátku navrženo a implementováno v kontextu požadavku vytvořit výkonné, flexibilní, bezpečné, otevřené a uživatelsky přívětivé řešení. Toho se podařilo efektivně docílit zejména díky využití nejmodernějších technologií společnosti Microsoft.

Celé řešení je postaveno a provozováno na principu tzv. hybridního cloudu (na MS Azure). Technologie MS Azure otevřela rovněž cestu pro využití open-source technologií Docker (technologie pro nasazování aplikací v podobě soběstačných kontejnerů) a Kubernetes (open-source nástroj pro orchestraci kontejnerů). Samotný portál je vyvinut v ASP. NET Core a využívá komplexních integračních přístupů, které společnost AUTOCONT a.s. využila např. v projektech jako je ISZR (Informační systém základních registrů) či eGSB (eGon Service Bus), klíčových integračních projektech ve veřejné správě.

Svým konceptem a rozsahem se jedná o unikátní projekt se značným pozitivním dopadem na zlepšení využívání digitálních služeb a zpřístupnění těchto služeb pro každého občana ČR, klíčový projekt celkové digitální transformace veřejné správy ČR a rovněž technologicky unikátní projekt za využití nejmodernějších technologií společnosti Microsoft v provazbě na open-source řešení.

Ministerstvo vnitra ČR spustilo Portál občana do ostrého provozu dne 8.7.2018 a průběžně jsou přidávány nové služby. V budoucnu budou mít občané přes Portál občana možnost zabezpečeně komunikovat na dálku se všemi orgány státní správy, úřady obcí, měst, a dokonce i s orgány EU. Bude zde možné vyřídit vše potřebné jak na počítači, tak pomocí mobilní aplikace.

Na vývoji, nasazení, provozu a rozvoji se kromě společnosti AUTOCONT a.s. podíleli Národní agentura pro komunikační a informační technologie s.p. a Asseco Central Europe, a.s.

Použité technologie

 • MS Azure platform (hybrid cloud set-up)
 • MS Azure Container registry - využití open-source Docker
 • MS Azure Kubernetes Service - využití open-source Kubernetes
 • MS Azure SQL Server
 • MS Azure Key Vault
 • MS Visual Studio Team Services ASP .NET Core
Zájem ?