Jednoduchá, bezpečná a jednotná správa sítě ve společnosti Zeelandia

Robustní a bezpečná komunikační infrastruktura s technologií Cisco Meraki zajišťuje bezproblémový chod společnosti.

Profil zákazníka

Zeelandia působí na českém trhu už více než 30 let. Je předním výrobcem surovin pro pekárny a cukrárny. Ve třech českých výrobních závodech vzniká široká paleta produktů. Od vařených náplní, cereálních zápar a fermentovaných výrobků, až po suché směsi. Zákazníkům nabízí inovativní výrobky, vycházející ze 120 let zkušeností, nových surovin, nejmodernějších postupů a marketingových konceptů. Zákazníkům nenabízí pouze produkty, ale současně podporu a inspiraci. Je součástí nizozemské skupiny Koninklijke Zeelandia Groep, která působí ve více než 30 státech a prodává do cca 100 zemí světa.

Realizace 2021

Pro bezproblémový chod společnosti Zeelandia je provozování robustní a bezpečné komunikační infrastruktury v dnešní době naprostá nezbytnost proto, aby bylo možné zajistit propojení IT služeb a jejich uživatelů, ať již jsou kdekoli.

Hynek Suchodol

IT manager

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost Zeelandia v předchozích letech zachytila inovativní trend a svoji klíčovou IT infrastrukturu umístila do cloudu, ať veřejného či privátního. Za této situace je komunikační infrastruktura mezi několika datovými centry, výrobními závody a distribučními centry naprosto klíčová pro bezproblémový chod společnosti.

Avšak komunikační infrastruktura zůstala v původním stavu. Vznikala v průběhu dlouhého období, a díky tomu byla velmi nehomogenní. Z velké většiny byly použity zařízení pro SOHO segment, většina z nich byla již i mimo jakoukoliv podporu výrobce. Hraniční prvky nebyly nasazeny v režimu vysoké dostupnosti, neobsahovaly v dnešní době již nezbytné schopnosti bezpečnostní kontroly síťového provozu a v neposlední řadě nebylo možné takovouto infrastrukturu efektivně monitorovat a řídit. V případě jakéhokoliv výpadku bylo její opětovné zprovoznění složité a často časově náročné.

A právě kvůli těmto důvodům se společnost rozhodla pro nasazení technologie Cisco Meraki, čehož byl AUTOCONT součástí.

Přínosy

  • Robustní a bezpečná komunikační infrastruktura
  • Jednotná správa a monitoring
  • Snadnější řešení problémů a odstraňování výpadků
  • Přehledné řízení přístupu (do sítě i v rámci ní)
  • MDM – řízená zařízení jsou v síti zcela transparentní
  • Řešení s pomocí silného partnera a výrobce

Popis řešení

Implementace technologie Cisco Meraki znamenalo pro Zeelandii vyřešení všech výše uvedených problémů. Veškerá implementovaná technologie je monitorovaná a spravovaná z jednoho portálu. Monitorování VPN spojení, využívání analytiky nad WAN rozhraním či WiFi sítěmi velmi pomáhá při nasazování nových IT služeb (např. Microsoft 365, ERP Infor®, apod.). Neméně schopným pomocníkem je integrovaný MDM (Mobile Device Management), který zabezpečuje bezproblémový chod bezdrátových terminálů, používaných ve výrobních i skladovacích procesech.

Všechny prvky přesně odpovídají požadavkům a potřebám provozu. Důležité komunikační uzly jsou redundantní. Díky přehledu nad celou komunikační infrastrukturou je možné rychle identifikovat případné problémy a urychlit jejich vyřešení. Cisco navíc garantuje nadstandardně dlouhou servisní podporu v rámci životního cyklu, všech prvků infrastruktury.

Použité technologie

  • Cisco Meraki
Alternate Text Alternate Text
Chcete více informací?