Informační systém SINPRO 3.0 pro Českou agenturu na podporu obchodu/CzechTrade

Nasazení nové verze proexportního CRM řešení - informačního systému SINPRO bylo součástí komplexního integračního projektu, který zahrnuje služby AutoContu v oblasti architektury a řešení pro CRM, Sharepoint i webové portály.

Profil zákazníka

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, které zajišťují profesionálové v České republice a ve více než 50 zahraničních kancelářích.

Realizace 2016

Navržené řešení nového IS SINPRO nám umožnilo standardizovat správu klientů, kontaktů, záznamů z jednání a dalších informací potřebných k efektivní podpoře exportu.

Jan Hančl

Vedoucí oddělení ICT

Výchozí situace a cíle projektu

Cílem agentury CzechTrade bylo nasazení nové verze Proexportního CRM řešení - informačního systému SINPRO. Toto bylo součástí komplexního integračního projektu, který zahrnuje služby AutoContu v oblasti architektury a řešení pro CRM, Sharepoint i webové portály včetně UX. Celý projekt je řešen v rámci smlouvy na poskytování outsourcingových ICT služeb. Výsledkem bude ucelený ekosystém, který AutoCont navrhl, implementoval a integroval s dalšími systémy zákazníka.

IS SINPRO je centrální agendový systém, který v agentuře CzechTrade podporuje klíčové provozní procesy jako součást globální služby. V praxi to znamenalo potřebu vybudovat moderní meziresortní informační systém a přenést funkcionality ze stávajícího proprietárního systému do standardních nástrojů společnosti Microsoft.

Přínosy

 • Efektivní sdílení znalostí a informací mezi jednotlivými resorty pro podporu procesů v oblasti zahraničního obchodu a investic
 • Centrální správa uživatelů pro všechny interní agendy
 • Snížení rizik výpadku služeb vůči zaměstnancům, klientům a partnerům
 • Připravenost IS SINPRO pro napojení na nové webové portály CzechTrade a další změny v ICT prostředí

Popis řešení

Proexportní CRM IS SINPRO 3.0 slouží pro sběr informací pro podnikatele - stávající i potenciální exportéry a pro interní potřebu řízení procesů agentury CzechTrade, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí. Součástí IS SINPRO 3.0 jsou integrace na další interní systémy CzechTrade, jako je účetní systém HELIOS a zejména publikace informací na veřejné webové portály agentury včetně portálu BusinessInfo.cz, který je oficiálním portálem pro podnikání a export.

IS SINPRO se skládá z 30 agend, které se dělí do následujících skupin:

 • Sdílené agendy (Správa subjektů, Aktivity, Kalendář akcí a další),
 • Primární agendy (Správa obchodních případů, Akce CzechTrade, Marketing …),
 • Resortní agendy − MPO (Dotazy podnikatele, Znalostní báze) − MZV (Plán činnosti Zastupitelských úřadů, Souhrnné teritoriální informace, Individuální služby …),
 • Interní agendy (Smlouvy, Veřejné zakázky …),
 • Správa obsahu (Novinky, Exportní příležitosti …).

Agendy využívá celkem cca 500 uživatelů z několika organizací, zejména:

 • Agentura CzechTrade,
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • Ministerstvo zahraničních věcí,
 • Jednotná kontaktní místa (JKM),
 • Ministerstvo zemědělství.

Sdílené a primární agendy využívají všechny organizace, resortní agendy příslušné resorty, a interní agendy pouze CzechTrade.

Nový informační systém IS SINPRO je navržen jako zákaznické řešení na platformě Microsoft Dynamics CRM. Nativní funkcionalita CRM je využita v oblasti aktivit, subjektů, kontaktů a marketingových aktivit. Ostatní oblasti/ agendy jsou vyvinuty na míru.

Použité technologie

 • Microsoft Dynamics CRM 2015
 • Microsoft Sharepoint server 2013
 • Microsoft SQL server 2012
Chcete více informací?