Reference

Centrální management, zálohování a klíčová infrastruktura pro skupinu AGROMĚŘÍN

Využitím hyperkonvergovaných technologií DELL a software VMware a Veeam jsme navrhli moderní řešení klíčové infrastruktury geograficky rozložených datacenter významné společnosti v oblasti zemědělské a potravinářské výroby.

Případová studie | Videostory

Společnost Sodexo Benefity využívá služby AC Cloud pro spolehlivý provoz byznys aplikací

AUTOCONT zajišťuje spolehlivý provoz IT infrastruktury a pomáhá vytvářet časový prostor pro IT specialisty na klíčové interní projekty, které podporují podnikání společnosti.

Případová studie | Videostory

Spolehlivý provoz skladovacího areálu LOG Point 112 zajišťují služby "Jsme Vaše IT"

Navrhli jsme IT infrastrukturu a podnikovou síť pro bezpečný provoz se vzdáleným dohledem a staráme se o její bezproblémový chod. Pro zákazníka řešíme další navazující služby podporující jeho podnikové procesy.

Případová studie | Videostory

Robustní víceúrovňová ochrana uživatelů a dat Vojenské nemocnice Olomouc

Realizovali jsme komplexní řešení ochrany Vojenské nemocnice, které vedlo ke skokovému zvýšení úrovně bezpečnosti proti pokročilým kybernetickým hrozbám.

Případová studie | Videostory

Služby HPE GreenLake zajištují spolehlivý provoz společnosti Ptáček – velkoobchod

Pro provoz kritické IT infrastruktury jsme navrhli spolehlivé řešení ve formě služby, kdy zákazník získal flexibiilitu podobnou cloudu a zároveň si technologie umístil do vlastního datacentra.

Případová studie | Videostory

Sjednocení interních procesů ve společnosti Heureka Group, působící v několika zemích

Úspěšně jsme pomohli ve společnosti transformovat interní procesy s využitím technologií Microsoft. Provázaná aplikační platforma zjednodušila účetnictví, urychlila fakturaci a umožnila efektivní řízení rozpočtů napříč zeměmi.

Případová studie

Moderní a bezpečná IT infrastruktura s provozními službami pro Arkance Systems CZ

Společnost Arkance Systems CZ se stala součástí francouzského holdingu. Pro nás to přineslo velké výzvy v oblasti migrace infrastruktury služeb i fyzických technologií i zajištění provozních služeb IT.

Případová studie | Audiostory

Kompletní správa firemního IT společnosti MORAVIA PROPAG

S využitím služeb Jsme Vaše IT jsme na základě analýzy zhodnotili stav IT. Připravili jsme katalog potřebných služeb, navrhli a realizovali modernizaci ICT a převzali zodpovědnost za provoz celého IT společnosti MORAVIA PROPAG. 

Případová studie | Audiostory

Data zákazníků i zaměstnanců CENTROPOL ENERGY jsou díky systému DLP v bezpečí.

S ohledem na častější kybernetické útoky musí dělat české firmy preventivní kroky, aby uchránily cenná data zaměstnanců i zákazníků.

Případová studie

Úspěšná tenant to tenant migrace Microsoft 365 do prostředí skupiny Erste Group

Excelentní tým konzultantů po úspěšné migraci uživatelů z google suite do microsoft 365 navázal na projekt migrací tenant to tenant do prostředí mezinárodní skupiny erste group.

Případová studie | Videostory

Kofola má kybernetickou bezpečnost pod kontrolou

Díky řešení navrženému AUTOCONT specialisty má nyní Kofola nástroje pro včasnou detekci hrozeb, pokročilou analýzu incidentů a rychlou reakci na ně. 

Případová studie | Audiostory

Modernizace řízení skladu v ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Řešení AC WMS na platformě Microsoft Dynamics 365 Business Central, které pomáhá optimalizovat procesy ve skladu a snižuje chybovost skladových operací, je nyní nezbytnou součástí společnosti ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s.

Případová studie | Videostory

Nový HelpDesk pro Jihočeský kraj

Zavedli jsme informační systém HelpDesk, který pracovníkům servisního oddělení Jihočeského kraje umožňuje rychle a efektivně spravovat servisní požadavky.

Případová studie

BUDVAR systematicky zvyšuje svou kybernetickou bezpečnost

Díky systematickým krokům a dlouhodobé spolupráci, která započala analýzou stavu kybernetické bezpečnosti a pokračuje návrhy řešení, předimplemlentační přípravou a PoC projekty, Budvar zvyšuje svou komplexní IT bezpečnost.

Případová studie | Videostory

Rychlejší a bezpečnější přihlašování k počítačům a aplikacím v Nemocnici Jihlava

Více-faktorové ověřování (MFA) a Single Sign-On (SSO) zjednodušuje a zrychluje přihlašování na sdílených počítačích. Tím pomáhá zvýšit efektivitu zdravotnického personálu.

Případová studie | Videostory | Audiostory

AC CLOUD a virtuální datové centrum pro Démos trade, a.s.

Společnost Démos trade, a.s. se rozhodla provozovat všechny své kritické a nekritické aplikace v prostředí virtuálního privátního datového centra, využívá moderní služby AC CLOUD.

Případová studie | Videostory

Budování komplexní bezpečnosti ve firmách zbrojařské skupiny Colt CZ

Před několika lety Česká zbrojovka nastartovala systematické zvyšování úrovně své kybernetické bezpečnosti. Nyní po organizačních změnách a fúzích již jako Colt CZ Group pokračuje dalšími projekty v oblasti IT security.

Případová studie | Videostory

Modernizace infrastruktury pro provoz kritických aplikací cestovní agentury Invia.cz

Významné zvýšení dostupnosti a zabezpečení IT řešení pro rychlý a spolehlivý online nákup dovolených, který využívá největší počet zákazníků v České republice.

Případová studie | Videostory

Předimplementační analýza požadavků na intranetovou aplikaci Fakultní nemocnice Olomouc

Pro Fakultní nemocnici Olomouc jsme zhotovili analýzu, díky které je nemocnice připravena na následnou implementaci nové intranetové aplikace. 

Případová studie | Audiostory

Flexibilní a spolehlivé řešení cloudové infrastruktury pro eWay

Bezpečnost uložených dat a bezvýpadkový provoz infrastruktury byly pro eWay system s.r.o. klíčovými parametry.

Případová studie | Videostory

Jednoduchá, bezpečná a jednotná správa sítě ve společnosti Zeelandia

Robustní a bezpečná komunikační infrastruktura s technologií Cisco Meraki zajišťuje bezproblémový chod společnosti.

Případová studie | Videostory | Audiostory

Migrace 12 500 uživatelů banky Česká spořitelna na platformu Microsoft 365

Pro Českou spořitelnu jsme navrhli a zrealizovali komplexní transformační projekt. Došlo k migraci celé banky a všech 12 500 uživatelů do prostředí Microsoft 365. 

Případová studie | Audiostory

Zajištění infrastruktury formou služby pro hladký průběh Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů rozhodně patří k logisticky i technologicky velmi náročným projektům, kterých jsme se zúčastnili. Tvorba infrastruktury byla tedy velkou výzvou, která obohatila zkušenostmi nás i zákazníka.

Případová studie

Propojení nového e-shopu s ERP pro výrobce čerpadel Pumpa

Cílem projektu bylo modernizovat e-shop společnosti Pumpa pomocí technologií Dynamics 365 Business Central a Sitecore Experience Platform tak, aby byl uživatelsky přívětivější a urychlil procesy spojené s odbavením objednávek. 

Případová studie | Audiostory

Moderní zasedací místnosti díky technologiím Logitech a Microsoft

Zefektivnění týmové komunikace s jednoduchým uživatelským komfortem.

Případová studie | Videostory

Integrace cloudových služeb ve skupině MND

Společnosti skupiny MND se na služby DCS spoléhají v celé šíři jejího portfolia od housingových služeb, přes infrastrukturu jako služba, až po platformu jako služba, kde jsou spravovány i operační systémy a databáze.

Případová studie | Audiostory

Zajištění technických prostředků sčítacích komisařů pro Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Dalo by se hovořit o mimořádné akci desetiletí, a to jak z logistické, tak i z technologické části.

Případová studie | Audiostory

Modernizace datového centra pro střední a východní Evropu

Byl navržen a zrealizován kompletní redesign zastaralé struktury datového centra a poskytnutá podpora 24 x 7 x 365, čímž došlo k zefektivnění celého fungování datacentra pro východní Evropu. 

Případová studie | Audiostory

Vývoj systému pro CGM MEDISTAR

DataSpring Cloud Services obstaral a vyvíjí veškeré technologické zabezpečení pro provoz systému CGM MEDISTAR. Jedná se o inovativní krok v oblasti e-Health, který zajistí podporu pro lékařské ambulance v ČR.

Případová studie | Videostory

Bezpečné nakládání s citlivými údaji Magistrátu města Ostrava

Magistrát města Ostrava získal nástroj, který umožňuje kontrolovat práci uživatelů s citlivými dokumenty a dokáže zabránit jejich chtěnému i nechtěnému úniku.

Případová studie | Audiostory

HAVEL & PARTNERS řídí marketing i obchod pomocí ACtive CRM a Power Apps

Podívejte se, co přineslo HAVEL & PARTNERS, největší, nezávislé, právnické firmě ve střední Evropě moderní a mobilní řešení pro podporu nadstandardních pracovních i obchodních vztahů s klienty, postavené na platformě Power Apps.

Případová studie | Audiostory

AC Identita - Identity Management pro město České Budějovice

Informační systémy města jsou tvořeny velkým množstvím agendových systémů používaných napříč odděleními a odbory. Cílem nasazení systému AC Identita bylo zajistit konzistenci přístupových oprávnění a efektivitu správy identit.

Případová studie

HB Reavis, mezinárodní poskytovatel pracovních prostor využívá Dynamics 365 Finance

Neustálé budování velkých projektů vyžaduje koordinaci a propojení mnoha subjektů, čemuž můžou technologie výrazně pomoci. Přečtěte si, jak HB Reavis využívá pro řízení všech společností skupiny informační systém Dynamics 365. 

Případová studie | Audiostory

Informační systém Microsoft Dynamics 365 Business Central pro Moravia Consulting

Nová verze přinese díky standardizaci procesů přehlednost a v budoucnu i snadnější implementaci moderních IT technologií.

Případová studie | Audiostory

Cloudové řešení S/4 HANA pro Marvinpac

V rámci projektu S/4 HANA jsme se podíleli na cloudovém a implementačním řešení, ve kterém budou veškeré procesy probíhat na jednom místě.

Případová studie | Videostory

ACcloud služby ve spolupráci s Reporting.cz pro Toyoda Gosei

Společnosti Toyoda Gosei Czech, která je součástí největší světové průmyslové skupiny, jsme zajistili zcela novou úroveň přístupu k datům. 

Případová studie

G´s Group Holdings využívá rychlé a moderní ERP Dynamics 365 Business Central

Hlavními cíli projektu bylo zrychlení a zpřehlednění získávání informací o výkonnosti jednotlivých firem. Nepostradatelná část byla i konsolidace dat a automatizace výměny dokladů v celé skupině. 

Případová studie | Audiostory

Efektivita díky Identity Managementu pro Univerzitu Palackého v Olomouci

Cílem projektu bylo zajištění jednotné centrální evidence uživatelských účtů a oprávnění v heterogenním prostředí UPOL. Implementací produktu AC Identita byl naplněn požadavek na efektivní a automatizovaný proces správy identit.

Případová studie

Zabezpečení a vzdálená správa tisíců mobilních zařízení komisařů při Sčítání lidu 2021

AUTOCONT zrealizoval jako součást projektu Sčítání lidu 2021 i část centrálního řízení koncových zařízení sčítacích komisařů formou služby. Pro správu a bezpečnost 10 000 zařízení byla využita technologie IBM MaaS360.

Případová studie | Videostory

Ochrana IT infrastruktury pro Dopravní podnik města Olomouce

Dopravní podnik získal nástroj, který umožňuje odhalit případný kybernetický útok ihned v raných fázích a zároveň zpřístupňuje a vizualizuje podrobné informace o incidentech.

Případová studie | Audiostory

Kontrolatachometru.cz napojena na Portál občana

Aplikace kontrolatachometru.cz je součástí informačního systému technických prohlídek, který spravuje Ministerstvo dopravy ČR.

Případová studie | Audiostory

Brána k elektronickým službám státu - Portál občana pro Ministerstvo vnitra ČR

Start digitální transformace veřejné správy, kdy koncoví uživatelé získávají přístup k elektronickým službám státu odkudkoliv a kdykoliv.

Případová studie

Nasazení Alvao Service Desk a Asset Management v privátním cloudu Kraje Vysočina

Kraj Vysočina se rozhodl rozšířit služby Technologického centra Kraje Vysočina. Kraj získal aplikaci pro správu požadavků a jejich řízení prostřednictvím workflow, evidenci a sledování IT aktiv.

Případová studie | Audiostory

Komplexní řešení pro dopravu, spedici a logistiku pro O.K. Trans Praha, spol. s r.o.

U zákazníka v oblasti kamiónové dopravy jsme implementovali řešení AC Transport, s cílem propojit všechny systémy a evidence do jednoho ERP systému a pomocí BI dokázat provoz sledovat, vyhodnotit a rozvíjet požadovaným směrem.

Případová studie | Videostory

Komplexní ERP řešení pro Automobilist s Dynamics 365 Business Central SaaS

Hlavním cílem bylo najít systém, který poroste spolu se společností a bude procesně pokrývat veškerou firemní agendu od nákupu a skladového hospodářství, přes logistiku a účetnictví až po prodej různými kanály.

Případová studie | Videostory
1 2 3
Chcete více informací?