Virtuální privátní datové centrum (vPDC)

Služby Virtuálního privátního datového centra jsou nabízeny ve formách: IaaS veřejný cloud, IaaS dedikovaný cloud a hybridní řešení. Skladba služeb vPDC je členěna do kategorií Network, Server, Storage, BackUp a Software.

Virtuální SERVER

Produkt vServer (virtuální server) je služba provozovaná na podnikovém blade serveru s výkonnou virtualizační vrstvou VMware vSphere umožňující dosáhnout abstrakci, flexibilitu a rozdělení serverového výkonu. Produkt virtuální server poskytovaný jako služba, má přesně stanovené výkonnostní parametry a SLA (Service Level Agreement), popisující garantovanou dostupnost služeb. Produkty typu vServer mají definován počet virtuálních procesorů (vCPU) a velikost dostupné paměti RAM. Parametr vCPU je virtuální procesor provozovaný na jednom jádře fyzického procesoru a garantovaném výkonu 1GHz (normalizovaná hodnota). Druhým parametrem je kapacita paměti RAM, která se udává v GB. V ceně produktu vServer je až 10 virtuálních síťových karet.

Produkt vServer si lze představit jako bezdiskový server, ke kterému je možné připojit virtuální disky (vDisk, vSSD) objednané zákazníkem jako další produkty. Takto definované vServery se připojují do zákazníkem definovaných virtuálních sítí vLAN. 

Díky serverové virtualizaci je zajištěna služba virtuálního serveru s garantovaným procesorovým výkonem a paměťovou kapacitou. Zároveň díky technologiím VMware High Availability (HA), VMware vMotion a VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) je zajištěna dostupnost patřičné úrovně. Virtuální server je ekvivalentem fyzického serveru bez disků a operačního systému.

U produktu vServer je možné zakoupit software CTE od společnosti Thales pro šifrování dat celého vServeru s řízením správy šifrování a dešifrování, plně pod kontrolou zákazníka. Zákazník může využít dedikovaného Key Management Serveru jako Virtual Appliance formou služby přímo v lokalitě zákazníka.

Vedle služby vServer může zákazník využít služby pronájmu fyzického serveru. Fyzický server poskytovaný jako služba, má přesně dané výkonnostní parametry korespondující s pronajatým fyzickým serverem.

Produkty typu fyzický Server jsou definovány počtem CPU socket, typem CPU, počtem CPU jader, taktovací frekvencí (GHz), velikostí dostupné paměti RAM (GB) a případně neformátovanou velikostí interních SSD disků (GB). V ceně produktu Server je k dispozici až 56 virtuálních síťových karet (vNIC) a HBA (vHBA). Produkt fyzický Server je bez disků, s interními SSD disky, nebo s připojenými dedikovanými disky z diskového pole (produkty Storage) objednané zákazníkem jako další produkty. Produkt fyzický Server je možné připojit do zákazníkem definovaných virtuálních sítí vLAN.

Virtuální STORAGE

Produkty vStorage (virtuální disk) jsou nedílnou součástí každé virtuální infrastruktury. Ke každému vytvořenému virtuálnímu serveru zákazník přidává požadovaný počet virtuálních disků s příslušnými parametry. Služba je provozována nad úložnými systémy třídy enterprise a midrange renomovaných výrobců. Data jsou chráněna pomocí technologie RAID a rozdělena do logických jednotek zpřístupněných virtualizačním hypervisorům (zajišťují obhospodařování paměti a obsluhu I/O operací), zajišťujícím virtualizaci diskového systému do jednotlivých produktů vDisk nebo vSSD. Jednotlivé typy produktů vDisk se liší v parametrech kapacity a výkonu.

Disková kapacita je udávána v GB a výkon v IOPS (počet diskových transakcí za vteřinu), kde je výkonnostní údaj měřen jako maximální hodinový průměr. Produkty vStorage a vDisk se připojují k produktům vServer tak, aby splňovaly požadavky na provoz konkrétní zákazníkovy aplikace. Služba je nabízena v režimech:

 • vDisk - virtuálního disk s garantovanou dostupností, kapacitou a výkonem,
 • vSSD - virtualizované SSD s vysokým poměrem výkonu v IOPS na kapacitu v GB,
 • Disk - dedikovaná bloková kapacita na diskovém poli,
 • NAS - velkokapacitní sdílené síťové úložiště ideální jako cíl pro zálohy typu disk-to-disk (D2D).

Virtuální NETWORKING

Skupina produktů typu Network zajišťuje síťové služby virtuálního privátního datového centra. Oblast zahrnuje produkty vLAN, Public IP Block, vRouter, vBalancer, Internet, AntiDDoS ochranu a vPDC Interconnect.

 • vLAN - definuje virtuální lokální síť (802.1q) definovanou na fyzickém přepínači (switch) typu CISCO Nexus nebo Catalyst a propagovanou do virtuální infrastruktury pomocí VMware vNetwork Distributed Switch. Virtuální lokální sítě pracují na L2 ISO/OSI síťového modelu a slouží k základnímu propojení vServerů a dalších objektů pracujících na vyšších síťových vrstvách.
 • Public IP Block - blok veřejných IP adres pro produkt vRouter
 • vRouter  - Virtuální Router (vRouter) umožňuje směrování IP provozu mezi sítěmi zákazníka. Podporuje dynamické a statické směrování. vRouter obsahuje také funkce Firewallu, tedy stavovou i bez stavovou filtraci pomocí L3-L4 ACL, překlady adres SNAT a DNAT. Mimo jiné umožňuje i specifické nastavení QoS. vRouter je přípojným bodem pro šifrované VPN tunely vzdálených poboček a mobilních pracovníků (Sito-to-Site VPN - IPsec, Remote Access - OpenVPN).
 • vBalancer - zákazníkovi umožní rozložit zátěž mezi více serverů a zajistit dostupnost a škálování výkonu aplikací. Zařízení umožňuje rozkládat provoz HTTP, případně HTTPS.
 • Internet - zajišťuje připojení prostředí vPDC do sítě Internet. Internet zákazníkovi specifikuje garantovanou šířku pásma připojení k internetu na odchozím rozhraní vPDC. Hodnoty pro nastavení má zákazník plně ve svých rukách v garantované rychlosti: 10-1000 Mbps.
 • AntiDDoS ochrana - doplňková služba ke službě Internet (C4C ISP), která primárně zajišťuje ochranu komponent ve vPDC prostředí (vRoutery, vServery, vBalancery apod.) před Distributed Denial of Service (DDoS) útoky (zejména volumetrickými útoky).
 • vPDC Interconnect - zajišťuje propojení vPDC zákazníka přes privátní propojovací síť AC CLOUD. Specifikuje maximální šířku pásma na odchozím rozhraní vPDC, jedná se o sdílené pásmo v režimu best effort.

SOFTWARE virtuálního datacentra

Dále nabízíme služby spojené s bezpečným zálohováním prostředí a správným licenčním pokrytím podpořené nejvyššími partnerskými certifikacemi u výrobců SW.

 • vBackup - produkty typu vBackup zajišťují zálohování produktů typu vDisk nebo vSSD (nebo kompletních virtuálních serverů) pomocí zálohovacího softwaru Veeam Backup & Replication. Zálohovací software Veeam podporuje Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Service) pro zajištění konzistentních záloh operačních systémů a aplikací Microsoft. Obnovit je možné celý vServer, dále jednotlivé vDisky, nebo vSSD a také jednotlivé soubory z podporovaných operačních systémů.
 • vSoftware - zákazníkům poskytujeme licence typu service-provider. V nabídce jsou produkty společností Microsoft (Windows Server, SQL Server, Sharepoint, Exchange), VMware (vSphere, vCloud Suite, Horizon, vFabric), Thales (ProtectV, ProtectFile, ProtectDB, ProtectApp), Veeam, SUSE, které je možné provozovat ve virtuálních nebo fyzických serverech.

Přínosy

 • Zaplatíte pouze za služby, které skutečně potřebujete (výkon, kapacita, licence atp.) 
 • Nepředinvestováváte do vlastního HW 

 • Nemáte zmařenou investici v případě, že nenaplníte v době životnosti HW jeho kapacitu 

 • Ušetříte investice do vlastního IT systému a také náklady na správu a specialisty 

 • Webový konfigurační a administrační nástroj VIRTIX pro výběr služeb ze servisního katalogu, definici prostředí datového centra a administraci jednotlivých komponent vPDC poskytuje velkou míru flexibility

 • Zaručena vysoká bezpečnost služby 

 • Garance dostupnosti kritických prvků infrastruktury je 99,999 % (maximální výpadek služby 5,2 minuty ročně) 

 • Garance dostupnosti (SLA) kvalitativních parametrů tj. objednaného výpočetního výkonu a jednotlivých parametrů služby od 99,6 % až po 99,99 % 

 • Monitoring a reporting poskytované dostupnosti SLA včetně doporučení pro následující období  

 • Licenční model umožňující provádět změny v počtu uživatelů nebo systémů každý měsíc, dle aktuálních potřeb

Cílová skupina

Cílem je zákazníkům nabídnout maximální flexibilitu nakládání s  IT infrastrukturou a díky on-line managementu přispět k vyšší efektivitě v oblasti investic, procesů a nasazování business aplikací. Služba je určena širokému spektru zákazníků ze všech oborů podnikání, od malých a středně velkých podniků, přes instituce veřejné a státní správy, až po velké korporace provozující stovky nebo dokonce tisíce serverů. 

Chcete více informací?