Virtualizace serverů

Chcete svůj hardware a investice v něm uložené využívat maximálně efektivně? Potřebujete zajistit vysokou dostupnost aplikací a systémů uživatelům? Chcete snížit náklady na energii a zvýšit efektivitu práce IT administrátorů? 

Proč virtualizovat?

Virtualizace serverů může vhodně doplnit stávající HW o nový, výkonnější, méně prostorný a energeticky méně náročnější HW a plně využít jeho několikanásobně vyšší výkon pro rychlejší a spolehlivější provoz aplikací koncovým uživatelům.

Konsolidace, využití stávajícího hw

Při konsolidačních projektech v oblasti virtualizace využívají certifikovaní systémoví specialisté nástrojů, které umožňují získat maximum potřebných informací o stávajícím prostředí zákazníka a na základě těchto informací (zejména o parametrech serverů, jejich stáří a aktuálním vytížení v definovaném období) jsou schopni navrhnout architekturu infrastruktury, která je správně dimenzovaná pro zákazníkem provozované systémy a vyhovuje jeho potřebám.

Nová architektura se vždy snaží zahrnout relevantní stávající HW zákazníka, ochránit jeho investice a navrhnout rozšíření tak, aby pokrylo nově plánované potřeby a projekty. Součástí konsolidačních projektů je mimo jiné i podrobná dokumentace prostředí a školení pro zaměstnance zákazníka, kteří budou zajišťovat obsluhu prostředí. Pokud již zákazník nějakou virtuální infrastrukturu provozuje, je součástí projektu i kontrola stavu (healthcheck) virtuálních systémů, kde nastávají problémy s výkonností a následně návrh rekonfiguračních opatření.

Jak v projektech postupujeme

 • Analyzujeme stávající aplikace a systémy s využitím specializovaných nástrojů výrobců - VMware Capacity Planner, Microsoft Assessment and Planning Toolkit nebo DELL Live Optics
 • Vyhodnotíme aktuální stav
 • Navrhneme budoucí možný rozvoj
 • V úvahu vždy bereme stávající hardwarové prostředky, softwarovou platformu a jejich využití a vytížení, dále pak požadavky na budoucí rozvoj

Podporované nástroje

Pro řešení virtualizace serverů je k dispozici několik oblastí produktů a technologií. Zde uvádíme ty, s kterými máme nejvíce zkušeností.

 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager - řešení pro správu virtualizovaného datacentra. Umožňuje centralizovanou správu IT infrastruktury, lepší využití serverů a dynamickou optimalizaci prostředků na různých virtualizačních a fyzických platformách
 • Hyper-V - umožňuje co nejvíce využít vaše investice do serverového hardwaru díky konsolidaci více serverových rolí pomocí oddělených virtuálních počítačů běžících na jednom fyzickém počítači
 • Microsoft Assessment and Planning Toolkit - k zjištění stávajícího stavu IT infrastruktury (slouží jako příprava na přechod virtuální platformy)
 • VMware vSphere - řídí velké infrastrukturní soubory procesorů, úložišť a sítí a vytváří z nich hladce, pružně a dynamicky fungující operační prostředí
 • VMware vCenter Product Family - pro správu virtualizace, můžete automatizovat operace datového centra a poskytovat služby nejvyšší úrovně v celé infrastruktuře
 • VMware vCloud Product Family - můžete spouštět, zabezpečit a spravovat aplikace v soukromém „shluku” - „mraku”
 • VMware vShield Product Family - ucelená řada pro zabezpečení hostitelů, sítí, aplikací, dat ...
 • VMware Capacity Planner - nástroj pro plánování kapacity IT zdroj
 • DELL Live Optics – automatizovaný nástroj na detailní analýzu hw prostředků včetně virtuálizační platformy

Přínosy

 • Výrazné zvýšení spolehlivosti a dostupnosti celého systému
 • Snížení celkových nákladů na vlastnictví serverové infrastruktury (TCO)
 • Úspora nákladů na HW, na el. energii (napájení + chlazení)
 • Úspora místa v datovém centru
 • Efektivnější využití HW
 • Zrychlení uvedení nového serveru do provozu z týdnů na hodiny
 • Škálovatelnost a rozšiřitelnost nabízeného řešení
 • Automatizace a zjednodušení administrace infrastruktury

Cílová skupina

Řešení je určeno všem společnostem, které chtějí zvýšit dostupnost a spolehlivost provozu aplikací / systémů koncovým uživatelům a mít možnost velmi rychle zprovoznit servery pro provoz nových nebo stávajících aplikací či systémů. Dále je určeno všem, kteří chtějí uspořit místo v datacentru / serverovně, snížit náklady na el. energii a zjednodušit administraci serverové infrastruktury nebo provozovat své staré aplikace bez ohledu na stávající hardware na kterém jsou používány

Reference

 • Unicontrols a.s.
 • ŠKODA AUTO a.s.
 • PTÁČEK - velkoobchod, a.s.
 • KORADO, a.s.
 • Letiště Praha, a. s.
 • Město Karlovy Vary
 • Česká pošta, s. p.
 • Technologická centra krajů ČR (Vysočina, Liberecký…)
Chcete více informací?