vBR Veeam Cloud Connect

Služba nabízí velmi efektivní možnost podnikového zálohování do cloudu. Jedná se o nejjednodušší a plně integrovanou formu zálohování pro uživatele využívající backup software Veeam Backup & Replication či Veeam Agent.

Co nabízíme

Poskytujeme vzdálené cloudové úložiště, které si zákazník jednoduše připojí do svého prostředí, a to bez dodatečné změny architektury rozšiřujících licencí apod. Na toto úložiště si pak dle stanovených zálohovacích politik ukládá data, která lze v případě potřeby využít pro proces obnovy přímo z prostředí uživatelského rozhraní aplikace Veeam Backup & Replication na straně zákazníka.

Celá služba zaručuje bezpečný přenos i uložení dat, kdy šifrovací klíče jsou pod plnou správou zákazníka. Konfigurace služby Cloud Connect je plně integrována do zákaznického portálu Virtix. Zákazník platí za skutečně uloženou kapacitu zálohovaných dat v GB.

Spočtěte si sami jak zajímavé to může být

Spočtěte si svoje náklady

Spočtěte si svoje náklady Množství Cena za jednotku Cena celkem
Remote Storage repository - 1 GB capacity Množství Cena za jednotku 0.73 Cena celkem 0.73
License per Virtual Machine iZálohování zvirtualizované infrastruktury (VMware nebo Hyper-V). Počet licencí dle počtu virtuálních serverů. Množství Cena za jednotku 141 Kč Cena celkem 141
License per Agent Workstation i Zálohování koncové stanice za pomocí Veeam Agenta (OS MS Windows nebo Linux). Počet licencí dle počtu zálohovaných koncových stanic. Množství Cena za jednotku 85 Kč Cena celkem 85
License per Agent Server i Zálohování zevniř serveru (fyzického nebo virtuálního) za pomocí Veeam Agenta. Počet licencí dle počtu zálohovaných serverů. Množství Cena za jednotku 197 Kč Cena celkem 197
  512 Kč
iFunkce Backup Protection poskytuje extra retenci (8 dní) pro backup data ve vyhrazené složce. 
Měsíčně fakturovaná cena     424
Jednorázový zřizovací poplatek služby je 1.500 Kč, ceny jsou uvedeny bez DPH za měsíční užívání služby
 

Přínosy

  • vaše data jsou šifrována již před odesláním k poskytovateli
  • šifrování spolu se šifrovacími klíči máte plně pod svou správou
  • rezervovaná disková kapacita pro uložení vašich záloh je jen pro vás
  • pouze si zvolíte, kolik prostoru aktuálně potřebujete
  • rezervovanou kapacitu můžete libovolně flexibilně měnit
  • na straně klienta lze zvolit konkrétní virtuální stroje pro vzdálený backup
  • úspora nákladů za tradiční řešení geograficky oddělených záloh
  • efektivní nástroj pro naplnění přístupu 3-2-1 (min. 3 zálohy, 2 různá media, 1x off-site)
  • plně integrované řešení v zákaznickém portálu Virtix
Chcete více informací?