Správa a bezpečnost mobilních zařízení s MDM systémy

Správa a bezpečnost mobilních zařízení ve firmách a organizacích, začíná být s rozmachem používání množství různých koncových zařízení, platforem a aplikací velmi komplexní téma.

Rozmach mobilních zařízení

Koncová zařízení používaná v dnešní době jsou mobilnější a osobnější, jde o trend, o kterém nikdo nepochybuje. Současně však přicházejí větší bezpečnostní nároky na oddělení osobních dat od pracovních. To je úkol a výzva pro výrobce koncových zařízení a tvůrce softwaru. V soukromých firmách i ve veřejné správě rychle stoupají počty smartphonů a tabletů s rozmanitými operačními systémy. Nová mobilní zařízení doplňují a nahrazují stávající firemní počítače.

Zaměstnanci si často sami určují, na jakém zařízení chtějí pracovat. Často chtějí využívat pro práci svá soukromá mobilní zařízení. Roste potřeba mobilního přístupu zaměstnanců k firemním datům a dokumentům, vzniká nutnost mobilní zařízení spravovat a monitorovat podobně jako počítače. Firmy musí řešit nová rizika pro bezpečí dat i pro soukromí zaměstnanců.

Zvýšené nároky na bezpečnost

Nová mobilní zařízení je nutné zajistit pro bezpečnou práci s firemními daty a bezpečný provoz v prostředí firmy. Je například nutné zavést bezpečnostní politiku, jednoznačnou identifikaci uživatelů nebo zaručit distribuci certifikátů. Na mobilní telefony a tablety je potřeba dohlížet a spravovat je podobně jako klasické počítače. To zahrnuje vynucení bezpečnosti a zajištění provozního nastavení, a dále správu aplikací v mobilních zařízeních včetně jejich rozmístění a aktualizace. Mobilní firemní aplikace by měly být spravovány a bezpečně nabízeny z firemního aplikačního úložiště.

Zákazníci mají díky mobilnímu prostředí kdykoliv a kdekoliv lepší možnost přístupu ke službám dodavatelů. Je velmi efektivní vytvořit a nabídnout zákazníkům nové služby a mobilní aplikace. Obvyklé postupy a styly práce jsou díky mobilnímu přístupu jednodušší a rychlejší. Mobilita přináší příležitosti pro rozvoj obchodu a nových služeb.

Co nabízí MDM systémy?

Mobile Device Management (MDM) je nástroj pro zajištění plné kontroly nad mobilními zařízeními s různými operačními systémy v prostředí firmy. Uživatelé přistupují přes mobilní zařízení k emailu a k firemním informačním systémům. Správa mobilních zařízení probíhá v následujících hlavních oblastech:

Bezpečnost a nastavení mobilních zařízení - MDM zajišťuje nastavení a kontrolu bezpečnostních politik, přístupových a provozních pravidel - Mobile Security. Mobilní zařízení mohou být spravována z vnitřního prostředí firmy nebo z cloudu. Lze převzít kontrolu nad mobilním zařízením zcela nebo jen částečně a spravovat podle momentálního umístění mobilního zařízení (geolokace).

Správa aplikací - MDM zabezpečuje a řídí, jaké aplikace mohou být na mobilní zařízení instalovány a provozovány. Tímto je zabezpečeno, že zařízení je používáno jen pro funkce skutečně nutné k výkonu práce - Application Management.

Správa přístupů k dokumentům a informačním systémům firmy - MDM řídí přístup k informačním systémům firmy. Poskytuje zabezpečení pro datový provoz mezi mobilním zařízením koncového uživatele a základními systémy, jako jsou např. Microsoft Exchange pro správu emailu, Microsoft SharePoint pro správu obsahu, nebo aplikační a webové servery - Content Management.

Naše nabídka řešení a služeb

Nabízíme několik MDM technologií pro správu a zabezpečení firemních mobilních zařízení, aplikací a dokumentů od renomovaných dodavatelů jako jsou Microsodt, IBM, VMware, Citrix, BigFix a další. Pro oblast správy mobilních zařízení nabízíme úplné portfolio služeb:

Konzultace, analýzy a návrhy řešení - provádíme konzultace a analýzy možností využití správy mobilních zařízení. Navrhneme řešení Mobile Device Managementu podle konkrétních firemních podmínek a záměrů budoucího mobilního rozvoje.

Seznámení s řešením - umožňujeme zákazníkovi nejdříve si vyzkoušet dodávané řešení a plnohodnotně se seznámit s jednotlivými produkty.

Zkušební provoz a testování řešení - nasadíme dodávané řešení Mobile Device Managementu do prostředí firmy. Zprovozníme je podle požadavků a potřeb zákazníka.

Zaškolení a podpora - zaškolíme administrátory a uživatele pro efektivní využití správy mobilních zařízení. Poskytujeme i následnou podporu.

Chcete více informací?