Služby podpory a zajištění provozu IT infrastruktury

Díky bohatým zkušenostem a vlastnímu know-how poskytujeme široké spektrum služeb, které lze integrovat do jednoho funkčního celku, nebo využít jen některých součástí.

Popis nabízených služeb

Služby podpory a zajištění provozu IT infrastruktury poskytujeme v níže uvedené struktuře.

Centrální kontaktní místo - zabezpečuje procesní komunikaci a řešení požadavků. Ty mohou smluvní zákazníci zadávat přes webové rozhraní, telefonicky, nebo prostřednictvím emailu. Operátoři zalogují požadavek, po provedení prvotní analýzy předají na kompetentní víceúrovňové řešitelské týmy, sledují životní cyklus požadavku po dobu řešení (zejména plnění smluvních SLA) a po vyřešení požadavek uzavírají a zajistí administrativu.

Řízení kvality služeb - manažeři kvality sledují, měří a vyhodnocují procesy a kvalitu poskytovaných služeb, zejména garantovanou úroveň podpory (dle SLA). Řídí životní cyklus požadavku dle ITIL a korporátních standardů. Zajišťují proces nejrychlejšího obnovení a minimalizaci důsledků výpadků služeb na fungování společnosti. Zajišťují statické výstupní informace (reporty) dle smluvního plnění a identifi kují možnosti zlepšení dodávky IT služeb.

Monitoring infrastruktury - dohled na IT prostředí s důrazem na celkovou funkčnost poskytovaných IT služeb. Pracovníci dohledového centra jsou informováni např. o nefunkčnosti zákaznické webové aplikace, mohou tento stav neprodleně nahlásit zákazníkovi, nebo v dohodnutých případech založit incident a předat na řešitelské skupiny.

Vzdálená správa - zahrnuje pravidelnou preventivní kontrolu, typicky SW kontrolu serveru, kontrolu aplikačního a systémového logu, kontrolu stavu zálohování, kontrolu funkce antivirového SW, kontrolu volného diskového prostoru, kontrolu stavu HW. Může zahrnovat i pravidelné aktualizace SW.

Reaktivní podpora - realizována certifi kovanými řešiteli, když dojde k neplánovanému přerušení nebo omezení kvality služby IT, které představuje minimální až kritický dopad na podnikání objednatele. Službu lze vyžádat prostřednictvím zadání servisního požadavku na ServiceDesk.

Rozvoj a konzultace - služby v případech, kdy je plánována změna v infrastruktuře. Typicky poskytování konzultací a odborného poradenství při plánování změny, samotné provedení změny, poimplementační ověření funkcí a jejich vlivu na infrastrukturu či školení pracovníků a koncových uživatelů. Službu lze vyžádat prostřednictvím požadavku na ServiceDesk.

Servis a podpora koncových zařízení - zahrnuje záruční i pozáruční servis. AutoCont servisní síť pokrývá území ČR a SR a umožňuje rychlý zásah. V rámci služby může být poskytována i podpora SW na zařízeních.

Zajištění kvality

Všechny procesy související s poskytováním servisu a služeb jsou řízeny v souladu s normami ISO9001:2001 respektive mezinárodně uznávaným rámcem pro správu služeb ITIL. Je tak zajištěna vysoká odbornost poskytovaných služeb a standardizovaná kvalita a stálost jejich provedení.

Typická úroveň podpory (SLA)

Garantovaná úroveň podpory 9x5, čili 9 hodin denně 5 pracovních dní v týdnu (běžná pracovní doba od 08:00 do 17:00). Řešení podpory zahajujeme s různou úrovní SLA pro zákazníky se smluvní paušální platbou a bez ní. Detaily v tabulce níže.

tabulka.JPG

Přínosy

 • Ušetříte čas i náklady na podporu provozu IT
 • Uvolníte kapacity vašeho IT týmu, který se může více soustředit na podporu rozvoje vašeho primárního předmětu činnosti či podnikání 
 • Službu expertní podpory lze kdykoliv rozšířit na další části IT infrastruktury, dle aktuálních potřeb 
 • Získáte certifikované specialisty na různé technologie pouze na konkrétní činnost na nezbytně nutnou dobu
 • AUTOCONT disponuje více než 600 specialisty, kteří jsou nositeli bezmála 1 500 jedinečných certifi kačních titulů
 • AUTOCONT je certifikován podle normy ISO9001:2001, ISO 20000:05, ISO/IEC 27001:2005

Cílová skupina

Služby podpory a zajištění provozu IT infrastruktury poskytujeme firmám a organizacím všech velikostí i oborů. Zkušenosti s nimi mají stovky zákazníků.

Reference

 • AVG Technologies a.s.
 • AXA a.s.
 • CERMAT ČEPS, a.s.
 • Česká fi lharmonie
 • Česká pošta a.s.
 • ČSA a.s.
 • Dalkia ČR, a.s.
 • E-ON a.s.
 • ING Banka CZ
 • Magistrát hlavního města Praha
 • Ministerstvo obrany ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • MOTOR JIKOV Group a.s
 • Net4Gas s.r.o.
 • Penam, a.s.
 • PNS a.s.
 • RWE, a.s.
 • Schwan Cosmetics a.s.
 • Statutární město Ostrava
 • Synot W a.s.
 • ŠKODA Auto, a.s
 • Telefónica O2 Czech Republic a.s.
 • TESCO Stores a.s.
 • Valeo Kompresory a.s.
 • Vodafone a.s.
 • VZP a.s.
 • Zlínský kraj
Chcete více informací?