Aplikační firewall jako služba v cloudu

Změňte svůj pohled na síťovou bezpečnost s novým Next Generation Firewall. V AC Cloudu nabízí tato moderní bezpečnostní platforma oproti tradičnímu on-premise řešení výhody ve formě snížení nákladů a zvýšení ochrany.

Jaké jsou výhody Next Generation Firewallu v AC Cloudu

Jednou z hlavních výhod firewallu v našem cloudu je jeho schopnost škálovat se podle aktuálních potřeb organizace. Na rozdíl od on-premise řešení, které má jasně definovanou kapacitu svého fyzického hardwaru, cloudový firewall lze snadno rozšiřovat a škálovat takřka neomezeně. Tímto způsobem může jakákoliv firma flexibilně reagovat na změny ve svém růstu a dle svých potřeb na síťovou bezpečnost.

Další výhodou je nižší počáteční finanční zátěž. Firewall v cloudu obvykle nevyžaduje vysoké počáteční náklady na hardwarové zařízení a licenční poplatky, jako je tomu opět u on-premise řešení. Místo toho je cloudový firewall placen jako služba s pravidelnou měsíční fakturací, což organizacím umožňuje přejít od modelu CAPEX k modelu OPEX.

Kromě toho, on-premise firewally mají omezenou životnost a vyžadují pravidelné aktualizace a investice. S cloudovým řešením tyto starosti odpadají, neboť poskytovatel cloudu je zodpovědný za správu a aktualizace. To znamená, že organizace nemusí investovat do upgradu systému a interního IT, a soustředí se plně na své podnikání.

Celkově lze konstatovat, že Next Generation Firewall v cloudu přináší revoluční změnu v síťové bezpečnosti tím, že zajišťuje flexibilitu, snižuje náklady a umožňuje organizacím plně využít moderní ochrany bez zbytečných starostí o infrastrukturu. Síťová bezpečnost je nyní v bezpečných rukou.

Co od nás v rámci služby získáte

 • Infrastrukturu a licence
  Provoz FortiGate s funkcemi FortiGuard – Unified Threat Protection má v prostředí AC Cloud vysokou dostupností. Umožňuje nám sestavení a provoz IPSec VPN z prostředí zákazníka do prostředí datového centra AC Cloud.
  10 – 100 Mbps WAF připojení do internetu.
 • Správu od AC Cloudu
  Zajišťujeme Vám provozní správu FortiGate a IPSec VPN. Cena obsahuje 1 hodinu práce specialisty za měsíc (konfigurační změny přizpůsobíme požadavku zákazníka - např. změnu pravidel firewallu.
  Read-only přístup do management konsole.
 • Zákaznickou podporu
  Jsme centrálním kontaktním bodem pro řešení požadavků zákazníků. SLA garantujeme do 2 hod a zajišťujeme aktivní monitoring služby.

Jaké nástroje vás budou chránit

Služba a ochranna platforma FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) zahrnuje hned několik klíčových bezpečnostních funkcí:

 • Firewall a IPS
  Ochrání vaši síť proti hackerům a jiným pokusům o zneužití zranitelnosti vašich systémů. Více než 3 000 signatur dokáže detekovat zneužití různých systémů, protokolů a aplikací.
 • Webový filtr
  Webovým filtrem FortiGuard Web Filtering kategorizujeme webovou komunikaci do specifických domén a zároveň testujeme veškerý webový obsah na výskyt známých nežádoucích URL zdrojů a potenciálních hrozeb.
 • Antivir
  Antivirovým skenerem FortiGate se detekují viry a další škodlivá komunikace. FortiGate provádí hloubkovou kontrolu datového obsahu a tím zabraňuje pokusům o maskování virů.
 • VPN
  IPSec/SSL VPN koncentrátor zajišťuje jednotlivým pobočkám nebo uživatelům vzdálený přístup do firemní sítě. Funkce uživatelského VPN koncentrátoru je poskytovatelem podporována výhradně na straně koncentrátoru.
 • Antispam
  Funkce FortiGuard Antispam poskytuje komplexní a vícevrstvý přístup k odhalení a filtrování spamu. Technologií dvou-průchodové detekce významně snižuje objem nevyžádané pošty a tím přináší bezkonkurenční kontrolu proti e-mailovým útokům a virům.

Použité technologie

 • Next Generation Firewall
 • FortiGate
 • Unified Threat Protection (UTP)
 • IPSec VPN
 • WAF (Web Application Firewall)
 • FortiGuard Web Filtering

Přínosy

 • Škálovatelnost dle potřeby
 • Nižší počáteční náklady
 • Pravidelná aktualizace od poskytovatele
 • Žádné hardwarové starosti
 • Jednoduchá správa a monitorování
 • Centralizovaná zákaznická podpora
Chcete více informací?