Storage

V rámci služby zákazník dostává přidělený prostor pro ukládání dat s domluvenou úložnou kapacitou.

Základní popis služby

Storage je cloudová služba pro ukládání dat v kombinaci s dalšími službami DataSpring Cloud Services. Uložená kapacita (Data store) je nabízena ve 3 předdefinovaných variantách, které pokrývají obvyklé potřeby zákazníka.

Služba Storage je určena k využití v kombinaci s dalšími službami DataSpring, jako například Virtual Server, Resource Pool, Bare metal, LogDock Advanced, DBaaS MS SQL či DBaaS OpenDB. Zákazník si zvolí velikost úložné kapacity a vybírá jednu či kombinace nabízených variant služby. Varianty služby jsou SSD, SAS a SATA a liší se od sebe použitou technologií a tím pádem i výkonem (viz tabulka). U Storage pro službu Resource Pool si poskytovatel si vyhrazuje právo k objednané velikosti data store přidat 15% velikosti nad požadovanou kapacitu pro servisní účely. Tato servisní kapacita není zákazníkovi účtována a nesmí být zákazníkem obsazována. Služba je účtována měsíčně dle objednaného prostoru v GB na data storech a zvolené varianty.

Související služby

Nutnou podmínkou užívání služby Storage je zakoupení těchto souvisejících služeb:

 • VDC Connect nebo VDC Connect Plus - virtuální síťové prostředí
 • Služba svázaná s potřebou služby Storage (Resource Pool, Virtual Server apod.)

Související služby jsou popsány v samostatných popisech služeb a jsou účtovány zvlášť.

Varianty služby

Změny u velikosti úložné kapacity

Vzhledem k obecnému fungování operačních systémů je obecná praxe, že navyšování kapacity úložného prostoru lze provádět za provozu. Naopak v případě požadavku na snížení je třeba provést migraci na jiný menší úložný prostor. Poskytovatel v případě zákaznického požadavku na snížení velikosti úložné kapacity musí provést migraci virtuálního serveru. Tato migrace je zúčtována jednorázovým poplatkem za každý typ služby, na které se snížení prostředků týká (Virtual Server – 1 VM, Resource Pool – 1 RP).

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena ve 3 úrovních SLA. Storage je poskytována automaticky vždy na stejné úrovni SLA, jako má primární služba, která Storage využívá. Jaké parametry jsou platné pro jednotlivé úrovně je uvedeno v tabulce níže. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • bezchybná funkce ukládání a čtení dat
 • 24/7 provoz a správa SW a HW prostředků, nutných pro zajištění běhu služby v požadované kvalitě a dostupnosti
 • zajištění odpovídajících kapacit pro spolehlivý běh služby
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností

Odpovědnosti zákazníka

 • správa a údržba dat v přiděleném úložném prostoru
 • obsah, manipulace a integrita dat
 • zálohování uložených dat

Účtování služby

Služba je účtována měsíčně dle objednaného prostoru v GB na data storech a zvolené varianty.

Přínosy

 • možnost navyšování a snižování diskové kapacity dle technické proveditelnosti
 • možnost kombinace variant služby
 • přenesení nákladů z CAPEX do OPEX
 • čerpání objemů služby dle aktuální potřeby zákazníka
 • odpadá starost o provozování technologie
 • vysoká spolehlivost služby díkypoužití profesionálních technologií
 • data jsou bezpečně uložena na území ČR
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Služba je určena firmám a organizacím, které čerpají alespoň jednu cloudovou službu společnosti DataSpring, která využívá datové úložiště.

Platnost od: 1. 1. 2022
Chcete více informací?