VDC Connect

Tato služba spočívá v poskytnutí a nastavení logicky izolovaného síťového prostředí, v rámci kterého zákazník využívá další služby poskytovatele.

Základní popis služby

Službu VDC Connect tvoří v základu:

 • 1 virtuální stavový firewall
 • 1 veřejná IP adresa z rozsahu poskytovatele
 • 2 VLAN

Služba definuje způsob připojení zákazníka do datového centra poskytovatele, připojení čerpaných služeb z datového centra do internetu a celou síťovou vrstvu pro návazné služby. Do sítí uvnitř poskytnutého prostředí se pak zapojují další návazné služby využívané zákazníkem. Síťovou bezpečnost zajišťuje sada předdefinovaných bezpečnostních politik, které si zákazník dále konfiguruje dle svých potřeb.

Přizpůsobte si konfiguraci

Nad rámec základní konfigurace lze parametry služby přizpůsobit požadavkům zákazníka následovně:

 • navýšení počtu IP adres z rozsahu poskytovatele, náhodně přiřazené
 • navýšení počtu virtuálních stavových firewallů
 • navýšení počtu VLAN
 • zřízení virtuálního load balanceru
 • zřízení SSL VPN pro přístup z jednotlivých zařízení zákazníka
 • přenechání správy virtuálního firewallu poskytovateli
 • přenechání správy virtuálního load balanceru poskytovateli

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena ve 3 úrovních SLA. Jaké parametry jsou platné pro jednotlivé úrovně je uvedeno v tabulce níže. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • 24/7 provoz a správa HW firewallu a sítí
 • zajištění odpovídající infrastruktury pro běh služby
 • správa adresního prostoru
 • správa uživatelů a SSL certifikátů na load balanceru
 • dostupnost je definována úspěšným ICMP ping na hlavní veřejnou IP adresu zákaznického VDC Connect nebo na default gateway na virtuálním firewallu pro servery
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností

Odpovědnosti zákazníka

 • součinnost při plánovaných odstávkách
 • zabezpečení virtuálního firewallu, zejména nastavením bezpečnostních politik
 • správa a provádění změn na virtuálním firewallu a virtuálním load balanceru

Účtování služby

Služba je účtována měsíčně dle následujících parametrů:

Přínosy

 • vysoce konfigurovatelné virtuální síťové prostředí včetně firewallu
 • možnost využití virtuálního load balanceru
 • zabezpečení vnitřní i vnější síťové komunikace
 • VPN řešení pro připojení dalších částí IT
 • provozní a bezpečnostní logy z virtuálního firewallu
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Tato služba je nutnou a základní službou pro většinu zákazníků, kteří čerpají návazné cloudové služby poskytovatele.

Platnost od: 1.12.2019
Chcete více informací?