SpamHunter

Ochraňte vaše e-mailové schránky před nevyžádanou poštou - spamem.

Základní popis služby

Služba odstraňuje doručované zprávy, které vyhodnotí jako nevyžádané a zkontroluje, zda zprávy neobsahují škodlivý kód. Tímto způsobem zůstanou uživatelské schránky přehledné a zároveň jsou uživatelé chráněni proti nejčastějším útokům, vedeným pomocí emailových zpráv.

Služba funguje tak, že e-mailové zprávy jsou před doručením do uživatelské schránky přesměrovány do prostředí poskytovatele se službou SpamHunter, která provede identifikaci nevyžádaných či podezřelých zpráv a jejich antivirovou kontrolu. Zprávy identifikované jako závadné SpamHunter nenávratně odstraní, ostatní e-maily předá na e-mailový server zákazníka, který je pak doručí do uživatelských schránek. Rozpoznávání e-mailů funguje na bázi předdefinovaných bezpečnostních politik, antispamové a antivirové databáze. Politiky jsou neměnné a jsou uvedeny v popisu níže. Antispamová databáze je aktualizována jednou za 6 hodin a antivirová kontrola se provádí online připojením do databáze společnosti Bitdefender. Poskytovatel může po dohodě zařadit zákazníkem požadované domény do whitelistu. Whitelist je globální pro všechny zákazníky využívající tuto službu.

Zákazník si může vyžádat dodatečné informace o provozu služby, jako jsou informace z logů, potvrzení o doručení, nebo přípravu a zaslání celého logu o doručování e-mailových zpráv. Tyto úkony si poskytovatel účtuje jako vícepráce.

Předdefinované bezpečnostní politiky

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • provoz a správa platformy SpamHunter
 • přidání jednotlivých domén zákazníka
 • nastavení přeposílání na servery zákazníka
 • správa bezpečnostních politik a whitelistu
 • poskytovatel odpovídá za účinnost řešení pouze v obvyklých mezích pro antispamová a antivirová řešení - nelze zaručit 100% správné vyhodnocení všech e-mailů

 

Odpovědnost zákazníka

 • předání seznamu autorizovaných domén poskytovateli, případně jejich aktualizace
 • oznámení aktuálních počtů emailových schránek poskytovateli
 • nastavení veřejných DNS záznamů (dále pak MX záznamů) pro korektní fungování služby
 • dodržování obecných bezpečnostních zásad, např. poučení uživatelů pro zacházení se spamem
 • návrh a hlášení bezpečných domén pro whitelist
 • tolerovat globální nastavení politik a whitelistu

Účtování služby

Zákazník hradí za službu pravidelný měsíční poplatek podle tarifu, odvíjející se od celkového počtu e-mailových schránek zahrnutých do služby. Poskytovatel nabízí následující tarify dle tabulky níže. Vícepráce typu vyžádání dodatečných informací jsou zpoplatněny jako úkon specialisty za každých započatých 15 minut práce.

Přínosy

 • jednoduché a rychlé nasazení služby vyžadující pouze přesměrování MX záznamu
 • odpadá starost o provoz samostatného řešení
 • profesionální ochrana proti spamům a virům
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce 24/7

Cílová skupina

Služba je určena pro všechny zákazníky, kteří mají zájem chránit svůj firemní e-mail před spamy a viry.

Platnost od: 1.12.2019
Chcete více informací?