Resource Pool Hyper-V

Službou Resource Pool Hyper-V zákazník dostává výpočetní prostředky v dohodnutém množství, ze kterých si následně sám vytváří virtuální servery dle jeho konkrétních potřeb.

Základní popis služby

Vytváření virtuálních serverů je velmi rychlé a pohodlné. V rámci služby poskytovatel nabízí k použití operační systém MS Windows Server. Jak už z názvu vyplývá, pro virtualizační technologii je použitý Hyper-V. Službu poskytovatel nabízí ve třech úrovních SLA pro dosažení optimální úrovně nákladů vzhledem k důležitosti provozovaných systémů.

Službu tvoří výpočetní prostředky virtuální procesor (vCPU) a virtuální operační paměť (RAM) a přístup do virtualizační platformy Hyper-V. Výpočetní prostředky poskytovatel nabízí na prostředích uvedených níže. Zákazník získá přístup k nástroji MS System Center Virtual Machine Manager (dále jen MS SCVMM). Přes MS SCVMM si zákazník vytváří, konfiguruje a spravuje virtuální servery, na kterých využívá objednané vCPU a RAM.

Související služby

Nutnou podmínkou užívání služby Resource Pool Hyper-V je zakoupení těchto souvisejících služeb:

 • VDC Connect nebo VDC Connect Plus - virtuální síťové prostředí
 • Storage - úložná kapacita pro software a data v resource poolu

Související služby jsou popsány v samostatných popisech služeb a jsou účtovány zvlášť.

Volba prostředí

Zákazník si může pro každý jednotlivý resource pool zvolit jedno z uvedených prostředí. Prostředí jsou optimalizována pro výše uvedený software. První prostředí je určeno výhradně pro výše uvedený operační systémy a SW; druhé prostředí pak zákazník může využívat i k instalaci jiných (primárně Open Source) operačních systémů jako jsou například operační systémy Linux-based. V prvním prostředí Poskytovatel na žádost zákazníka výše uvedený software předinstaluje. U veškerého instalovaného software, s výjimkou předinstalovaného software, zákazník nese plnou odpovědnost za soulad s licenčními podmínkami výrobce. Jiné licenční konfigurace jsou možné po dohodě. Zákazník může své potřeby v oblasti operačních systémů a dalšího softwarového vybavení virtuálních serverů kdykoliv s poskytovatelem konzultovat.

Zákazník může v rámci služby využívat více prostředí současně. Zákazník může počty výpočetních prostředků i počty resource poolů kdykoliv měnit. Změnové požadavky zákazník provádí pomocí servisního portálu.

 

 

Výkon služby

Výkon 1 vCPU odpovídá frekvenci 1 fyzického CPU, který je 2,6 GHz. Tento výkon je sdílený mezi více zákazníků, přičemž poskytovatel službu průběžně optimalizuje tak, aby byly všechny fyzické procesory dlouhodobě srovnatelně vytížené. RAM je přidělena v objednaném rozsahu, mezi zákazníky se nedělí.

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena ve 3 úrovních SLA. Jaké parametry jsou platné pro jednotlivé úrovně je uvedeno v tabulce níže. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • provoz a správa fyzických výpočetních prostředků a virtualizační platformy Hyper-V
 • plánování a zajištění dostatečných kapacit pro zajištění běhu služby dle požadovaného SLA
 • zajištění nezbytné licence pro platformu Hyper-V, případně i Microsoft Windows Server (v rámci prvního prostředí)
 • dostupnost služby je měřená dobou, po kterou je virtuální server vytvořený v resource poolu ve stavu “Power On/Running” z celkové provozní doby služby. Doba, po kterou je virtuální server vypnutý (Power Off, Suspend, Reset) zásahem zákazníka či nedostupný z důvodu špatné konfigurace se nezapočítává jako výpadek služby.
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností

Odpovědnosti zákazníka

 • rezervace přidělených prostředků, vytváření, správa a provoz virtuálních serverů, kapacitní plánování, případně jakékoliv jiné zacházení s poskytnutými výpočetními prostředky
 • veškerý software a data nad rámec předinstalovaného software v rámci služby – včetně zajištění souladu s licenčními podmínkami
 • u předinstalovaného operačního systému následný provoz, správa a řešení nefunkčnosti
 • zálohování a obnova dat

Účtování služby

Služba je účtována za počet vCPU a velikost RAM (GB) odpovídající požadovanému prostředí, včetně případného příplatku za SLA nad úroveň Bronze.

Přínosy

 • flexibilita – pružná změna výpočetního výkonu
 • úplná kontrola nad přidělenými virtuálními prostředky
 • možnost využít licenci OS v ceně služby
 • běh služby z vysoce zabezpečeného moderního datového centra TIER III
 • přenesení nákladů z CAPEX do OPEX
 • odpadá starost o provozování technologií
 • vysoká spolehlivost služby díky použití profesionálních technologií
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Služba je určena pro firmy a organizace všech velikostí a oborů podnikání.

Platnost od: 1.1.2022
Chcete více informací?