pleAzureStack

Služba bude ukončena k 31.10.2023

Základní popis služby

Služba je vhodná k provozu širokého spektra infrastruktury a aplikací v cloudu, pro společnosti zabývající se vývojem SW nebo poskytováním webových aplikací či pro hybridní scénáře společně se službami DataSpring, Microsoft Azure nebo on-premise prostředím.

V rámci služby má zákazník prostřednictvím přístupu přes webové rozhraní výlučnou kontrolu nad stavbou a správou vlastního prostředí. Zákazník si sám vytváří a spravuje např. virtuální servery (k dispozici je výběr z předdefinovaných velikostí a různých operačních systémů), sítě, bezpečnostní pravidla, přístupy uživatelů a sám si řídí zálohování. Ke stavbě prostředí může zákazník využívat vedle výpočetních zdrojů též tzv. Services - služby typu PaaS (např. SQL databáze, WebApps, Key Vault) a FaaS (znamená Function as a Service) a Software, dostupný v rámci nabídky Marketplace. Výčet dostupných Services a software v rámci Marketplace se řídí aktuální nabídkou společnosti Microsoft.

Software

Pro běh služby je nutné, aby zákazník měl aktivní účet v programu CSP společnosti Microsoft. Buď se pro službu využije již existující účet, nebo zákazníkovi poskytovatel vytvoří nový účet. Zákazník užitím služby souhlasí s MCA smlouvu a podmínkami CSP programu. Poskytovatel se též tímto zavazuje plnit své povinnosti dle programu CSP vůči zákazníkovi, zejména poskytovat mu nezbytnou technickou podporu.

Za dodržování licenčních podmínek Software pořízeného z Marketplace nese odpovědnost zákazník. Tento Software je nabízen obvykle zdarma nebo má možnost licencování tzv. BYOL (Bring Your Own License), kdy zákazník může Software používat s použitím vlastní licence.

Technická specifikace a Marketplace

Technická specifikace

pleAzureStack je grafickým rozhraním prakticky identický jako Microsoft Azure. Vyjma grafického rozhraní nabízí i stejný způsob práce. Nativní součástí jsou šablony virtuálních strojů. PleAzureStack obsahuje řady A, D, F a jejich podřady.

Další součásti jsou:

 • managed standard disky 32–1024 GB – managed disky standardní rychlosti ve velikostech 32, 64, 128, 264, 512 a 1024 GB,
 • scale sety – automatické škálování virtuálních počítačů,
 • dynamické a statické IP adresy – veřejné IP adresy,
 • Blob, Tables, Queues – originální typy úložišť,
 • Marketplace,
 • možnost propojení účtu (tenant) s MS Azure – jeden centrální fakturační účet, pod který spadá více menších subskripcí,
 • vytvoření hybridního cloudu – možnost propojení PleAzureStack, Azure (public) a On-Premise cloudů,
 • resource groups – vytvoření logického celku zdrojů – VM, storage volumes, IP addresses, network interfaces a jiné,
 • Load Balancer – možnost rozložení zátěže mezi více virtuálních strojů,
 • možnost ovládání stejnými nástroji jako Azure – powershell, Storage, Explorer, Visual studio a jiné.

Marketplace

Marketplace je kolekce služeb, aplikací a prostředků přizpůsobených pro pleAzureStack. Prostředky zahrnují sítě, virtuální počítače (VM), úložiště a další. Díky pleAzureStack Marketplace můžete vytvářet nové prostředky a nasazovat nové aplikace nebo procházet a vybírat položky, které chcete využívat.

 • Licence třetích stran, aplikace zdarma, zkušební verze,
 • linuxové distribuce,
 • šalony virtuálních strojů Microsoft. pleAzureStack podporuje virtuální stroje a šablony z Marketplace,
 • rozšíření virtuálních počítačů. Jakmile se objeví aktualizace či rozšíření využívaného virtuálního počítače (VM), měli byste si ho stáhnout.

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

V případě výpadku služby řeší poskytovatel kompenzaci formou kreditu. Doba výpadku je jakákoli doba, po kterou není dostupné webové rozhraní, přičemž nezahrnuje plánované výpadky.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • Plánování a zajištění dostatečných kapacit pro zajištění běhu služby v požadované kvalitě a dostupnosti,
 • provoz služby z vysoce zabezpečeného moderního datového centra TIER III včetně konektivity,
 • provoz a správa HW a SW nezbytného k běhu služby včetně aktualizací,
 • garantovaná dostupnost služby 99,9 % na přístupnost webového rozhraní,
 • zabezpečení služby DDoS ochranou,
 • poskytovatel neodpovídá za vady SW produktu MS Azure Stack,
 • poskytovatel neodpovídá za nedostupnost služeb podpory Microsoft,
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností.

Odpovědnosti zákazníka

 • Správa uživatelů a jejich oprávnění,
 • konfigurace a bezpečnost celého vlastního prostředí,
 • instalace, provoz a řešení nefunkčnosti SW třetích stran nainstalovaných z Market Place zákazníkem,
 • dodržování veškerých licenčních podmínek a ujednání,
 • obsah a použití dat,
 • zálohování dat,
 • součinnost s poskytovatelem na vyžádání v oprávněných případech.

Účtování služby

Služba je účtována v modelu „pay as you go“ za každou započatou hodinu. Veškeré zdroje čerpané zákazníkem budou zákazníkovi automaticky fakturovány dle ceníku, který naleznete na odkazu níže, a skutečné spotřeby. Měsíční cena služby je tedy proměnlivá a závisí na počtu vyčerpaných prostředků. Cenová nabídka ve smlouvě je pouze orientační a platí k datu zahájení služby pro uvedené položky v uvedeném množství.

Přínosy

 • Samoobslužné webové rozhraní
 • Automatizovaná a flexibilní platforma
 • Kompletní Market Place pro Azure Stack
 • Stejná API, kódy a komponenty jako MS Azure
 • Jednotný účet AD pro přístup do pleAzureStacku a MS Azure
 • Možnost kombinace se službami DataSpring, MS Azure a on-premise prostředím
 • Lokální konektivita do internetu 10 Gbps s nízkou latencí
 • Model „pay as you go“ s účtováním po hodinách
 • Celé prostředí pleAzureStacku je pod vaší kontrolou
 • Data a provoz v rámci České republiky
 • Až o 30 % nižší ceny za služby než MS Azure
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Služba je vhodná pro zákazníky, kteří hledají spolehlivé prostředí pro provoz infrastruktury, vývoj a testování aplikací bez nutnosti investovat do vlastního hardwaru. Využívá stejná API, kódy a komponenty jako MS Azure, a proto je vhodná rovněž pro vývojáře, kteří se jednoduše připojí přes vývojové nástroje. Aplikace můžou běžet jak v prostředí pleAzureStack, tak i v prostředí MS Azure.

Platnost od: 1.7.2022
Chcete více informací?