Managed VM

Tato služba vyřeší zákazníkům starost o provoz virtuálního serveru a péči o operační systém či umožní nastavit a provozovat virtuální server pro specifické účely jako je například DNS server, Active Directory, SMTP server apod.

Základní popis služby

Služba spočívá ve výkonu dohodnutých činností poskytovatelem. Poskytovatel může např. obstarávat na definovaném virtuálním serveru instalaci a provoz operačního systému nebo jiného domluveného software. Poskytovatel tento server monitoruje a v případě jeho nedostupnosti informuje zákazníka a provádí zásah. Poskytovatel dále může provádět úkony běžné a požadované údržby spravovaného software. Bližší specifikace bude součástí smlouvy nebo jiné dohody mezi zákazníkem a poskytovatelem.

Podmínky služby

Službu lze poskytovat pouze zákazníkům, kteří čerpají služby VDC Connect nebo VDC Connect Plus, Virtual Server VMware nebo Virtual Server Hyper-V, Storage a Backup Commvault. Zákazníkovi zůstávají nadále všechny povinnosti související s uvedenými službami, zejména zajištění výkonnostních a kapacitních nároků uživatelské aplikace a dostatečné dimenzování Storage. V rámci služby si poskytovatel vyhrazuje právo provádět po předchozím upozornění některé činnosti, které můžou způsobit krátkodobé nedostupnosti prostředí, zejména servisní práce.

Rozhraní služby

Aby služba mohla být provozována má nejvyšší oprávnění ke spravovanému VM poskytovatel a zákazník (resp. jím instalovaný a spravovaný uživatelský software) může VM využívat pouze prostřednictvím uživatelského API, přes které jsou zpřístupněny tyto služby operačního systému:

 • autentizace a autorizace uživatelů dle lokálních informací uložených v OS
 • vzdálený terminálový přístup (Remote Desktop, SSH)
 • přístup k uživatelským souborovým systémům a datům na nich uložených
 • základní síťové služby: obousměrná IP komunikace, DNS, NTP
 • plánovač úloh (např. cron)

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • monitoring dostupnosti virtuálního serveru
 • dohled nižších IT vrstev, operačního systému a domluveného software
 • běžná údržba operačního systému a hardware
 • správa bezpečnosti na úrovni operačního systému (údržba a monitoring oprávnění a přístupů, sledování)
 • výhradní právo na restart nebo vypnutí serveru s povinností informovat zákazníka předem
 • informovat zákazníka o zaplněném disku
 • informovat zákazníka o servisních prací
 • řízení procesu zálohy pro službu Backup Commvault
 • výkon dohodnutých činností

 

Odpovědnosti zákazníka

 • veškeré dohodnuté operace spojené s uživatelským aplikačním software (např. start/stop aplikace, kontrola logů aplikace apod.)
 • informovat poskytovatele o nesouhlasu s aktualizací v případě, že aktualizace ovlivňuje funkcionalitu aplikačního software zákazníka
 • žádat poskytovatele o restart či vypnutí serveru
 • kompatibilita aplikačního software a operačního systému
 • správa hesel uživatelských účtů
 • správa logů uživatelské aplikace
 • správa plánovaných úloh spouštěných pod uživatelskými účty
 • přenechání administrátorských oprávnění poskytovateli v rozsahu nutném pro poskytování služby v plném rozsahu

Účtování služby

Není-li jiná dohoda, bude služba účtována dle skutečné práce poskytovatele odvedené při výkonu dohodnutých činností a domluvené sazby za práci poskytovatele.

Přínosy

 • zajištění provozu virtuálního serveru
 • monitoring stavu virtuálního serveru a proaktivní řešení případné nedostupnosti se zákazníkem
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Služba je určena pro všechny zákazníky, kteří ocení pomoc s provozem a údržbou virtuálního serveru a základních softwarů.

Platnost od: 1.5.2021
Chcete více informací?