LogDock Advanced

Analyzujte a vyhodnocujte provozní a bezpečnostní incidenty v prostředí pro práci s událostmi a toky nejen z IT infrastruktury zákazníka, ale i z jeho cloudových služeb.

Základní popis služby

Služba LogDock Advanced je cloudové řešení pro komplexní Log & Flow management. 

Základem pro službu LogDock Advanced je softwarový nástroj pro sběr, ukládání, prohlížení a vyhodnocování provozních a bezpečnostních událostí a toků (logy). K nástroji má zákazník přístup přes webové rozhraní, ve kterém pracuje s uloženými logy. Logy mají 3 měsíční retenci, kterou lze na požádání navýšit.

 • „Události“ jsou záznamy ze síťových zařízení a aplikací. Služba podporuje protokoly událostí TCP/UDP Syslog. Pro sběr informací z Microsoft Windows poskytovatel doporučuje použít například WinCollect server. Po dohodě s poskytovatelem lze využít i jiné protokoly.
 • „Toky“ jsou záznamy o síťovém provozu, které generují obvykle síťová zařízení, jako jsou switche a routery. Podporované protokoly jsou Netflow, IPFIX, SFlow a JFlow.

Související služby

Nutnou podmínkou užívání služby LogDock Advanced je zakoupení této související služby:

 • VDC Connect nebo VDC Connect Plus – virtuální síťové prostředí 

 Související služba je popsána v samostatném popisu služby a je účtována zvlášť.

Výkon služby

Výkonnost služby je definována počty událostí za sekundu (Events per second – EPS) a toků za minutu (Flows per minute – FPM), které je služba schopna přijmout a zpracovat. Zákazník může objednávat tyto výkonnostní parametry:

 • EPS VDC – definuje počet zpracovaných událostí z virtuálních firewallů a virtuálních load balancerů pouze v rámci služeb VDC Connect a VDC Connect Plus. EPS VDC lze škálovat po 20ks.
 • EPS – definuje počet zpracovaných událostí ze zákaznické cloudové i on-premise IT infrastruktury. EPS lze škálovat po 100ks.
 • FPM – definuje počet zpracovaných toků ze zákaznické on-premise IT infrastruktury. EPM lze škálovat po 5000ks.

Výkonnostní parametry lze pružně měnit na měsíční bázi. V případě potřeby nabízí poskytovatel součinnost při odhadu počátečních hodnot.

Aby zákazník mohl využívat EPS a FPM, vytvoří mu poskytovatel za tímto účelem virtuální Event and Flow Processor (dále jen „Processor“). Processor umožňuje přijímat a zpracovávat události a toky ze zákaznické cloudové i on-premise IT infrastruktury.

Rozšíření služby

Zákazník si může ke službě doobjednat následující rozšíření:

 • Report z logů ze služeb VDC Connect / VDC Connect Plus
 • Report z logů ze služby VDC Connect Plus pro funkcionalitu Web Filtering
 • Reporty dle specifikace zákazníka
 • Expertní podpora
 • Instalace a školení v rozsahu 2MD

Reporty jsou zasílány dle volby zákazníka denně nebo jednou týdně (období sobota – pátek).

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena v 1 úrovni SLA, a to Bronze. Jaké parametry jsou platné pro úroveň Bronze je uvedeno v tabulce níže. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • 8/5 správa a provoz platformy nezbytné pro běh služby
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností
 • sběr logů ze služeb VDC Connect / VDC Connect Plus
 • instalace, správa a provoz Processoru
 • garantovaná dostupnost služby 95% na schopnost přijímat a ukládat události a toky pro rozhraní Processoru
 • garantovaná dostupnost webového rozhraní služby 95%

Odpovědnosti zákazníka

 • práce s prostředím, vytváření a správa náhledů na logy a další činnosti související s ovládáním služby přes webové rozhraní
 • nastavení sběru Log & Flow na svých zařízeních (jiných než VDC Connect / VDC Connect Plus)
 • plnit své povinnosti dle právních předpisů na ochranu osobních údajů a soukromí – zejména informovat dotčené subjekty o sběru a zpracování logů, získat jejich případný souhlas apod.

Účtování služby

Služba je účtována měsíčně dle následujících parametrů:

Přínosy

 • jednotné místo pro správu provozních a bezpečnostních logů z celé infrastruktury
 • založeno na jedné z nejlepších technologií na trhu
 • odpadá starost o licence
 • možnost neomezené doby ukládání Log & Flow
 • zvýšení efektivity práce pomocí přehledných reportů
 • napomáhá plnit soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti
 • service desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce 24/7

Cílová skupina

Služba je určena pro všechny zákazníky vyžadující komplexní Log & Flow management z provozního, bezpečnostního či jiného pohledu.

Platnost od: 1.12.2019
Chcete více informací?