Housing

Umístěte svůj hardware do datového centra v ČR.

Základní popis služby

Služba Housing umožňuje zákazníkovi umístit vlastní hardware do datového centra poskytovatele na území České republiky. Poskytovatel nabízí dvě lokality – v Lužicích u Hodonína a v Praze. Obě datová centra splňují parametry certifikace TIER III dle specifikace Uptime Institute.

Služba spočívá v pronájmu jedné nebo více rackových pozic („U“) nebo celých racků („RU“). Maximální počet rackových pozic v jednom datovém rozvaděči je 47 U v datovém centru v Lužicích u Hodonína a 48 U v datacentru v Praze. Součástí nájmu je nezbytná elektřina a chlazení. Elektřina je přiváděna ze dvou nezávislých napájecích větví, což zajišťuje nepřetržitou dodávku elektrické energie. Pro připojení k telekomunikačním sítím může zákazník využít službu Connectivity nebo si přivést do datového centra připojení od svého operátora.

Rozšíření služby

Na přání zákazníka lze ke službě objednat následující rozšíření:

Remote Hands

Pokrývá následující úkony, které provádí vyškolený technik poskytovatele dle objednávek zákazníka:

 • na zařízeních zákazníka: základní konfigurace přes konzoli, zapnutí, vypnutí, restart a ověření stavu zařízení, stisknutí tlačítka a čtení displeje zařízení
 • ostatní jednoduché úkony: výpomoc s kabeláží, zapojení napájení, montáž a demontáž SFP, umožnění přístupu k zařízení a výpomoc se stěhováním zařízení

Služba je standardně poskytována v režimu 8x5, tzn. v pracovní dny Pondělí - Pátek  v čase od 9:00 - 17:00. Reakční doba od nahlášení požadavku jsou 2 hodiny. V případě požadavku režimu 24x7 je nutná individuální domluva s poskytovatelem.

Rozšíření Remote Hands je účtováno vykázanou prací technika za každou započatou hodinu objednané práce.

LAN/SAN port

Umožňuje propojení zařízení zákazníka s dalšími službami poskytovatele.

Meet me Room

Propojení technologické místnosti s housingovým místem, např. pro připojení k internetu.

Vybavení datového rozvaděče

Datový rozvaděč je možné na přání zákazníka vybavit napájecími lištami PDU, např. s možností měření spotřeby elektrické energie nebo vnitřní kabeláží.

 

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena ve 3 úrovních SLA. Jaké parametry jsou platné pro jednotlivé úrovně je uvedeno v tabulce níže. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • zajištění výhradního užití předmětu nájmu zákazníkem
 • zajištění provozu datového centra v souladu s provozním řádem
 • zajištění fyzické bezpečnosti a ostrahy
 • zajištění napájení a chlazení
 • zajištění parametrů prostředí dle standardu ASHRAE TC 9.9 na úrovni A1
 • 24/7 monitoring a dohled nad funkčností datového centra
 • dostupnost služby je na napájení, chlazení a parametry prostředí

Odpovědnosti zákazníka

 • seznámení se s provozním řádem a jeho dodržování
 • dodržení pravidel instalace zařízení v datovém centru
 • udržovat aktuální seznam oprávněných a pověřených osob pro přístup k předmětu nájmu
 • předání dokumentace při využití Remote Hands

Účtování služby

Služba je účtována za počet jednotek U nebo RU, spotřebovanou elektřinu a požadovaná rozšíření služby.

Přínosy

 • bezpečné datové centrum splňující parametry TIER III
 • přístup k zařízení 24/7 oprávněným a pověřeným osobám
 • zajištění bezvýpadkového napájení pomocí UPS a diesel agregátů
 • zajištění chlazení
 • možnost dalších doplňkových služeb a rozšíření
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Služba je určena pro všechny zákazníky, kteří potřebují umístit svůj hardware do profesionálního datového centra a zajistit spolehlivý a nepřetržitý provoz technologií.

Platnost od: 1.5.2022
Chcete více informací?