Green Drive

Cloudové privátní datové úložiště, jako alternativa k OneDrive, iCloud či Google Drive. Služba je založená na platformě Nextcloud a běží ze zabezpečeného datového centra poskytovatele.

Základní popis služby

Každý zákazník získává vlastní prostředí oddělené od ostatních zákazníků, s možností přizpůsobení na míru jeho potřebám. Služba řeší potřeby zákazníků z oblasti ukládání, synchronizace a sdílení souborů v pracovních týmech, s externími zákazníky a obchodními partnery.

Správa uživatelů a řízení přístupů k souborům je plně v rukou zákazníka. Uživatelé jsou pouze lokální. V základu je služba dostupná na doméně třetí úrovně přiřazené poskytovatelem, přenos souborů a jiná komunikace probíhají přes HTTP/WebDAV. Ke službě lze přistupovat přes webové rozhraní, desktopovou aplikaci (Windows, MacOS, Linux) nebo mobilní aplikaci (Google Play, App Store, F-Droid, Windows Store).

Pokud zákazník vyžaduje autentifikaci vůči LDAP/AD, přímý přístup do virtuálního serveru, vyšší míru zabezpečení (např. VPN přístup), vyšší garantovanou dostupnost nebo je v režimu ISO/SOC2/Státní správa je třeba službu řešit individuálně s poskytovatelem.

Rozšíření služby

V případě potřeby je možné službu rozšířit o:

 • dostupnost řešení na vlastní doméně, kterou zákazník již má, nebo ji může pořídit přes poskytovatele,
 • SSL certifikát pro zabezpečenou komunikaci přes HTTPS protokol,
 • větší úložnou kapacitu.

Varianty služby

Službu poskytovatel nabízí ve 2 variantách, a to ve variantě Small nebo Medium. Varianty se mezi sebou liší pouze velikostí úložné kapacity a výkonností výpočetního výkonu, který určuje optimální počet uživatelů. 

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena v 1 úrovni SLA, a to Bronze. Jaké parametry jsou platné pro úroveň Bronze je uvedeno v tabulce níže. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • 24/7 provoz a správa SW a HW prostředků, nutných pro zajištění běhu služby v požadované kvalitě a dostupnosti
 • úvodní nastavení služby dle požadavků zákazníka
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností
 • dostupnost služby je měřená dostupností aplikace přes HTTP(S)/WebDAV
 • poskytovatel ani autoři software nenesou odpovědnost za vady software Nextcloud

Odpovědnosti zákazníka

 • nastavení a správa uživatelů
 • instalace desktopových a mobilních přístupových aplikací na zákaznická zařízení
 • veškerá data ukládaná nebo sdílená v rámci služby
 • dodržování základních bezpečnostních pravidel (např. ochrana přístupových údajů a odkazů, firemní politika pro sdílení souborů)

Účtování služby

Služba je účtována měsíčně v závislosti na zvolené variantě služby a požadovaných rozšíření. V ceně služby je i její úvodní nastavení v rozsahu 2 MD práce poskytovatele.

Přínosy

 • dedikovaný prostor pro ukládání a sdílení souborů
 • přístup k souborům odkudkoli a z jakýchkoliv zařízení
 • prostředí vysoce zabezpečeného moderního datového centra TIER III
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Služba je určena pro všechny zákazníky, kteří hledají vlastní nástroj pro privátní sdílení souborů a týmovou spolupráci a který nabízí vyšší mírou přizpůsobitelnosti a jistoty než veřejně dostupná cloudová úložiště.

Platnost od: 1.3.2022
Chcete více informací?