DBaaS MS SQL

Tato cloudová služba poskytuje zákazníkům funkci databázového serveru s vysokou mírou flexibility a nahrazuje tak klasické databázové servery umístěné a provozované v prostředí zákazníka.

Základní popis služby

Zákazníkovi odpadá starost se správou hardwaru, operačního systému, s aktualizacemi, licenčními poplatky a celou řadou dalších činností, které správa databázového serveru vyžaduje. Databázové servery provozujeme na softwaru Microsoft SQL Enterprise.

Služba je nabízena na virtualizační platformě VMware s níže uvedenými garancemi dostupností. Služba se skládá z kombinací služeb poskytovatele, a to ze služeb Virtual Server s parametry vCPU a RAM, Storage pouze ve variantě Performance s požadovanou kapacitou, Backup Commvault a prací Technical Specialist v časové dotaci 2 hodiny za měsíc. Virtuální server, operační systém MS Windows Server spolu se software MS SQL Enterprise a řízení zálohování je spravováno poskytovatelem. Zákazník obdrží přístup do databáze s rolí „DB Creator“. Služba je provozována jako samostatný virtuální databázový server. Doporučená maximální hodnota počtu vCPU na jeden virtuální server je 8 vCPU.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na omezení počtu instancí MS SQL a počtu provozovaných databází na jednom virtuálním serveru a to takto:

 • 1 virtuální server = 1 instance MS SQL
 • 1 virtuální server = max. 10 databází

Související služby

Nutnou podmínkou užívání služby DBaaS MS SQL je zakoupení těchto souvisejících služeb: 

 • VDC Connect nebo VDC Connect Plus – virtuální síťové prostředí
 • Virtual Server VMware – virtuální výpočetní prostředky
 • Storage – úložný prostor pro databázová data a virtuální server
 • Backup Commvault – pro zajištění záloh virtuálních serverů a dat

Související služby jsou popsány v samostatných popisech služeb a jsou účtovány zvlášť.

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena ve 3 úrovních SLA. Storage je poskytována automaticky vždy na stejné úrovni SLA, jako má primární služba, která Storage využívá. Jaké parametry jsou platné pro jednotlivé úrovně je uvedeno v tabulce níže. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědosti poskytovatele

 • 24/7 provoz a správa SW a HW prostředků, nutných pro zajištění běhu služby v požadované kvalitě a dostupnosti
 • správa bezpečnosti na úrovni DB engine (údržba a monitoring oprávnění a přístupů, sledování pokusů o neautorizovaný přístup)
 • řízení procesu zálohy a případné obnovy databázového systému a dat uložených v databázi
 • dostupnost je definována úspěšností přihlášení do databáze a měřena na rozhraní Network SQL API (IP adresa + TCP port).
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností

Odpovědnosti zákazníka

 • zajištění kompatibility aplikací využívající databázový server
 • operace spojené s aplikacemi provozovanými zákazníkem na databázovém serveru
 • správa hesel aplikačních, uživatelských a servisních účtů
 • řízení přístupových práv na aplikační úrovni

Účtování služby

Služba je účtována za související služby a správu celého zákaznického řešení.

Přínosy

 • flexibilní řešení, které roste s požadavky zákazníka
 • správa virtuálního serveru, operačního systému a aplikace MS SQL poskytovatelem
 • odpadá starost o nákup licencí
 • přenos nákladů z CAPEX do OPEX
 • vysoké zabezpečení – data jsou umístěna ve vlastním datovém centru poskytovatele v České republice
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Služba je určena pro všechny zákazníky, kteří chtějí provozovat databáze a přenechají správu a starost o HW a operační systém na poskytovateli.

Platnost od: 1.1.2023
Chcete více informací?