Connectivity

Propojte cloudové a datacentrové služby s naší širokou nabídkou Connetivity.

Základní popis služby

Služba Conectivity pokrývá všechny možnosti, jak se s našimi službami propojit. Získáte víc, než jen propojení cloudových služeb datového centra. Můžete využít možnosti zabezpečeného přístupu do internetu, pokročilou ochranu proti útokům z internetu a možnost řídit přístupy do internetu. 

Nabízíme vám možnost propojení cloudových a datacentrových služeb přes sdílené internetové připojení nebo vyhrazené připojení vašich lokalit do naší vlastní vybudované sítě MPLS. Díky topologii naší sítě máte garantovaný přístup do NIXu a na mezinárodní konektivitu. Disponujeme plně redundantním externím připojením ke všem kritickým přípojným bodům (datová centra, internet, body poskytovatelů telekomunikačních služeb).

Správa veřejných IP adres

Jsme registrováni u organizace RIPE (www.ripe.net) jako LIR (Local Internet Registry), což znamená, že disponujeme vlastními rozsahy veřejných IPv4 a IPv6 adres, nad nimiž máme naprostou kontrolu. V internetu jsme vedeni jako autonomní směrovací systém (AS), což nám umožňuje používat přidělené veřejné IP adresy prakticky všude, kde existuje IP konektivita k datovým centrům DataSpring. Toto například umožňuje zachování veřejné IP adresy i v případě přesunu služby mezi datovými centry. Dále zajišťujeme také propagaci DNS záznamů jednotlivých zákaznických služeb do internetu. Veškeré naše síťové technologie jsou připraveny na navyšování kapacity dle budoucích potřeb až na Nx40 Gbps pro každou linku.

Připojení služeb do internetu

Pro připojení zákaznických cloudových a datacetrových služeb poskytovatele do internetu může zákazník využít nabízené sdílené připojení do internetu. Toto připojení vyžaduje zakoupení související služby VDC Connect nebo VDC Connect Plus pro síťové a bezpečnostní nastavení. Zákazník si volí dle potřeb rychlost připojení až do výše 1 Gbps.

Související služba
Nutnou podmínkou užívání služby sdíleného připojení do internetu je zakoupení těchto souvisejících služeb:

  • VDC Connect nebo VDC Connect Plus - virtuální síťové prostředí

Související služby jsou popsány v samostatných popisech služeb a jsou účtovány zvlášť.

Propojení zákaznických lokalit s poskytovatelem

Pro propojení zákaznických lokalit s cloudovými a datacentrovými službami poskytovatele je využíváno dedikovaného připojení. Toto připojení se řeší vždy na míru dle potřeb a požadavků zákazníka. Primární přípojné body poskytovatele se nachází na adresách Nad Elektrárnou 47/1428, Praha 10 a Tiskařská 257/10, Praha 10.

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Úrovně SLA u služby pro sdílené připojení do internetu je svázané s SLA související služby VDC Connect resp. VDC Connect Plus. Úrovně SLA pro dedikované připojení vyplývají s uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Účtování služby

Služba je účtována měsíčně dle vybraného internetového připojení uvedeného ve smlouvě.

Přínosy

  • Zajištění požadovaného připojení
  • Zachování veřejné IP adresy při přesunech mezi datovými centry poskytovatele
  • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Služba je určena pro všechny zákazníky, kteří potřebují propojit cloudové a datacentrové služby do internetu či propojit se svými lokalitami.

Platnost od: 1.1.2022
Chcete více informací?