Business email

Využijte profesionální cloudové řešení elektronické pošty, kalendáře a kontaktů pro firmy a organizace. Služba je založena na jedné z nejznámějších a nejpoužívanějších platforem v podnikovém prostředí - Microsoft Exchange.

Základní popis služby

Elektronická pošta patří v současnosti k nejčastějším IT agendám, které organizace přemisťují mimo svou vlastní IT infrastrukturu.

Služba Business email umožňuje mimo standardní funkce emailu i následující:

 • použítí vlastní domény
 • odesílání emailů na skupiny příjemců (odběratele, dodavatele apod.)
 • rezervace firemních zdrojů (auta, zasedací místnosti, projektory apod.)
 • sdílené složky
 • sdílené kalendáře

Jednotkou služby je emailová schránka, přičemž zákazník si může pro každou schránku zvolit jeden z dostupných tarifů (Start, Standard, Extra).

Zákazník získává přístup do samoobslužného portálu, kde si následně sám službu nastavuje a spravuje. Samoobslužný portál se nachází na adrese https://admin.accloud.cz.

Pokud zákazník potřebuje, poskytovatel může na požádání některá nastavení provést. Tyto nastavení jsou řešeny formou placené práce specialisty počítané po 15 minutách.

V případě potřeby jsme připraveni pomoci s migrací vašeho současného řešení elektronické pošty.

Změnové požadavky

Zákazník si může doobjednat navýšení kapacity úložného prostoru pro mailboxy. Navyšování probíhá v 1 GB / 5 GB jednotkách.

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena v 1 úrovni SLA, a to Bronze. Jaké parametry jsou platné pro úroveň Bronze je uvedeno v tabulce níže. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • 24/7 provoz a správa SW a HW prostředků, nutných pro zajištění běhu služby v požadované kvalitě a dostupnosti
 • zajištění odpovídajících HW kapacit pro spolehlivý běh služby
 • zabezpečení služby prostředky typu firewall, antivirus, antispam, DDoS ochrana
 • zajištění nezbytných licencí pro využití služby zákazníkem
 • poskytnutí samoobslužného portálu k ovládání služby zákazníkem
 • zálohování dat každý den, retence 30 dnů
 • dostupnost je definována úspěšným ICMP ping na hlavní veřejnou IP adresu exchange serveru
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností
 • lokální technická podpora (Service Desk) v českém a anglickém jazyce

Odpovědnosti zákazníka

 • nastavení a obsluha služby, které lze provádět přes samoobslužný portál, aplikaci MS Outlook nebo webové rozhrani služby (např. vytváření, mazání a změny mailboxů, distribučních skupin a kontaktů)
 • nastavení služby pro doménu zákazníka (DNS, SPF záznamy, apod.) a zaslání následného oznámení poskytovateli pro dokončení nastavení
 • správa karantény na antispamu
 • nastavení whitelist/blacklist na antispamu
 • nastavení klientů a jejich konfigurace (MS Outlook, ActiveSync, IMAP/ POP3 apod.)

Účtování služby

Služba se účtuje sazbou za každou emailovou schránku dle tarifu v tabulce níže.

* Celková kapacita zákazníka je dána součtem kapacit všech schránek. Zákazník si může celkovou kapacitu libovolně přerozdělit mezi své schránky.
** Poskytována v programu SPLA společnosti Microsoft. Software je poskytován v režimu služby (SaaS). Licence je omezena na jedno zařízení.

Přínosy

 • efektivní řešení firemní elektronické pošty bez počátečních investic
 • zprovoznění pod vlastním názvem domény (např. ve formátu prijmeni@vasefirma.cz)
 • plná mobilita (přístup do poštovní schránky odkudkoli)
 • účtování dle skutečné spotřeby služby s měsíčním vyhodnocením
 • servery i data jsou umístěna ve vlastním datovém centru poskytovatele v České republice

Cílová skupina

Služba je určena primárně firmám a organizacím, které potřebují profesionální, bezpečné a efektivní řešení pro elektronickou komunikaci a chtějí přenechat provoz a rozvoj takového řešení na poskytovateli.

Platnost od: 1.3.2022
Chcete více informací?