Bare Metal

Pronajměte si fyzický server výlučně pro své potřeby.

Základní popis služby

Služba Bare metal je založena na pronájmu dohodnutého fyzického zařízení, umístěného v datovém centru poskytovatele, zákazníkovi. Jedná se o zařízení typu server.

Zákazník si vybírá konfiguraci z dostupných serverů u poskytovatele, případně z nabídky připravené poskytovatelem na míru dle požadavků zákazníka. Dostupné konfigurace jsou na vyžádání. Zařízení je trvale umístěné v jednom z datových center poskytovatele a zákazník je oprávněn k nim přistupovat pouze vzdáleně přes konzoli ILO (pro servery).

Související služby

Nutnou podmínkou užívání služby Bare Metal je zakoupení těchto souvisejících služeb: 

 • VDC Connect nebo VDC Connect Plus – virtuální síťové prostředí 
 • Housing – umístění serveru v jednom z datových center poskytovatele

Související služby jsou popsány v samostatných popisech služeb a jsou účtovány zvlášť.

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba nemá předem stanovené SLA. Úroveň a parametry SLA jsou předmětem individuální dohody mezi poskytovatelem a zákazníkem. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • funkčnost a dostupnost hardware
 • napojení na komunikační infrastrukturu LAN/SAN poskytovatele
 • správa uživatelů a přístupů na konzoli ILO

Odpovědnosti zákazníka

 • instalace, konfigurace a provoz SW pronajatého zařízení
 • zajištění souladu s licenčními podmínkami výrobců veškerého software instalovaného na zařízení
 • veškerá data včetně jejich zálohování

Účtování služby

Služba je účtována měsíčně za pronajaté zařízení.

Přínosy

 • dedikované zařízení v požadované konfiguraci umístěné v datovém centru poskytovatele
 • 24/7 péče o zařízení – zajištění HW servisu
 • možnost redundantního napájení
 • vzdálený přístup k zařízení pomocí systémových konzolí
 • přesun nákladů z CAPEX do OPEX
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Cílová skupina

Služba je určena pro všechny zákazníky, kteří požadují celý výkon daného fyzického zařízení.

Platnost od: 1.3.2022
Chcete více informací?