Backup Veeam

Snižte riziko ztráty firemních dat pomocí snadného zálohování do datového úložiště v prostředí Dataspring Cloud Services.

Základní popis služby

Zálohovaná data jsou přenášena pomocí bezpečného šifrovaného připojení a jsou ukládána v šifrované podobě. Služba zákazníkům nabízí vysokou míru zabezpečení ve zcela oddělené a nezávislé lokalitě.

Služba umožňuje zálohovat data z firemní infrastruktury do prostředí datového centra umístěného v České republice a v případě potřeby je opět obnovit zpět. Jedná se o efektivní doplnění nebo i náhradu zálohování na pásky, protože řeší tzv. pravidlo 3-2-1, neboli mít 3 kopie dat, uložené na 2 různá media a 1 zálohu umístěnou mimo prostory firmy. Je tedy možné obnovit média i v případě fatální havárie v lokalitě zákazníka (například požáru budovy nebo záplavy). Služba je provozována na platformě Veeam a využívá technologii Veeam Cloud Connect.

Zálohování do datového centra

Zákazník pomocí konzole Veeam Backup & Recovery nastavuje a obsluhuje zálohování a obnovu dat ze své infrastruktury.

Kvalitativní a výkonnostní parametry služby (SLA)

Služba je nabízena v 1 úrovni SLA, a to Bronze. Jaké parametry jsou platné pro úroveň Bronze je uvedeno v tabulce níže. Vysvětlení jednotlivých parametrů i sankce za jejich porušení jsou uvedeny v dokumentu DataSpring SLA, který se nachází na https://www.autocont.cz/produktlisty/DataSpring-SLA.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • 24/7 provoz a správa platformy Veeam a HW prostředků, nutných pro zajištění běhu služby v požadované kvalitě a dostupnosti
 • poskytnutí datového úložiště pro virtuální zálohy a zajištění jejich dostupnosti
 • zabezpečení služby prostředky typu firewall, antivirus, antispam, DDoS ochrana
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad funkčností
 • lokální technická podpora (Service Desk) v českém a anglickém jazyce

Odpovědnosti zákazníka

 • vlastní lokální zálohovací řešení Veeam
 • kompletní nastavení a obsluha služby pomocí konzole Veeam Backup & Recovery
 • definování a správa zálohovacích úloh
 • obnova dat

Účtování služby

Služba se měří a účtuje měsíčně za každý zálohovaný virtuální stroj a dle skutečného obsazeného místa na úložišti.

Přínosy

 • vyřešení efektivního zálohování dat bez potřeby počátečních investic se spolehlivým provozem
 • platba jen za spotřebované místo na úložišti poskytovatele
 • zálohování dat v šifrované podobě, čímž je zajištěno, že k zálohám má přístup pouze zákazník
 • možnost spolehlivého obnovení firemních dat během několika minut

Cílová skupina

Služba je určena firmám a organizacím, které již využívají nebo budou využívat zálohování společnosti Veeam a chtějí si druhou nebo třetí kopii zálohy uložit mimo prostory firmy.

Platnost od: 1.4.2020
Chcete více informací?