Backup O365 / M365

Se službou Backup O365 / M365 máte jedinečnou možnost, zálohovat cloudová data prostředí Office 365 / Microsoft 365 z aplikací MS Exchange Online, Teams, OneDrive for Business a Sharepoint Online.

Základní popis služby

Při využití této služby můžete snadno a rychle obnovit data, která byla smazána, porušena či napadena ransomwarem. Služba umožňuje na rozdíl od podobných služeb, definici vybraných uživatelů v organizaci, kteří ji budou využívat a tím nabízí možnost zabezpečit a definovat oblast dat i s optimalizací nákladů. Služba řeší zálohování zákaznických aplikačních dat z veřejného cloudového prostředí Office 365 / Microsoft 365 do datového centra poskytovatele. Celý proces zálohování řídí poskytovatel, a to na základě informací a součinnosti od zákazníka.

Standardní zálohovací plán

 • 1× denně inkrementální záloha
 • retence záloh 31 dní

Standardní zálohovací okno je mezi 18:00 a 6:00 hod. Primární zálohy jsou umístěny v DC Lužice, případné sekundární zálohy jsou umístěny v DC Praha. Obnova dat probíhá na zadaný požadavek zákazníka ve všední dny mezi 8:00 - 18:00 hod. Data ze záloh obnovuje poskytovatel.

Parametry služby

 • minimální počet uživatelů: 100
 • průměrná velikost dat na uživatele: 20 GB
 • retence uložených dat: 31 dní
 • maximální velikost SharePoint subsite: 500 GB
 • počet zálohovacích lokalit: 1
 • u emailů se provádí pouze základní indexace (hlavičky, odesílatel, příjemce, datum a čas)

 

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • 24/7 provoz a správa zálohovací platformy Commvault a HW prostředků nutných pro zajištění běhu služby v požadované kvalitě.
 • Zajištění nezbytných kapacit pro ukládání záloh.
 • Vytvoření a nastavení zálohovacího plánu.
 • Správa, monitoring a logování uživatelských přístupů ke sdíleným komponentám zálohovacího řešení.
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad během zálohovacích úloh.
 • Obnova ze zálohy dle požadavku zákazníka a nastavení služby.

Odpovědnosti zákazníka

 • Definice úvodních požadavků na zálohovací plán.
 • Udělení nezbytných přístupů poskytovateli do prostředí O365 / M365 zákazníka.
 • Informování o změnách v zálohovaném prostředí, které mají dopad na zálohovaní.

Účtování služby

Služba je účtována dle počtu zálohovaných uživatelů. Při překročení průměrné velikosti dat na uživatele, se strany dohodnou na podmínkách zvýšení kapacity úložného prostoru. V případě potřeby lze na přání zákazníka a za příplatek výše uvedené parametry navýšit. Obnova dat je účtována zvlášť, dle vykázaného času práce specialisty za každých 15 minut.

Přínosy

 • Vyřešení efektivního zálohování dat bez potřeby počátečních investic a se spolehlivým provozem.
 • Podpora zálohování dat aplikací MS Exchange Online, MS Teams, MS OneDrive a MS Sharepoint Online.
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce.

Cílová skupina

Služba je určena firmám a organizacím, které chtějí jednoduše vyřešit zálohování dat z cloudového prostředí Office 365 / Microsoft 365 a přenechat veškerou starost se zálohováním i provozem a údržbou zálohovacího řešení na poskytovateli.

Platnost od: 1.10.2020
Chcete více informací?