Backup Commvault

Komplexní cloudové řešení pro zálohování, které umožňuje zálohovat celé obrazy virtuálních serverů, jednotlivé soubory a data z aplikací.

Základní popis služby

Služba Backup Commvault umožňuje zálohovat celé obrazy virtuálních serverů, jednotlivé soubory z virtuálních či fyzických serverů a také data přímo z aplikací, jako jsou MS SQL, Exchange, Sharepoint, Active Directory, Oracle, SAP, DB2, PostgreSQL, MySQL apod.

Služba řeší zálohování v rámci datových center poskytovatele i zálohování z externích lokalit zákazníka. Služba také splňuje pravidlo zálohování 3-2-1, tzn. že v rámci služby můžete mít 3 kopie dat uložené na 2 různá media a 1 zálohu mít umístěnou v jiné lokalitě. Celý proces zálohování řídí poskytovatel, a to na základě informací a součinnosti od zákazníka. Služba je účtována dle typu zálohy (virtuální server, soubor a aplikaci) a objemu zálohovaných dat.

Standardní zálohovací plán

 • 1× denně inkrementální záloha
 • 1× týdně plná záloha
 • retence záloh 1 měsíc

Standardní zálohovací okno je mezi 18:00 a 6:00 hod. Primární zálohy jsou umístěny v DC Lužice, případné sekundární zálohy jsou umístěny v DC Praha.

Zálohování v rámci datového centra

Jedná se o zálohování dat umístěných v datovém centru poskytovatele do fyzicky oddělených zařízení ve stejném datovém centru a s možnou replikou do druhého datového centra.

Zálohování do datového centra

Data z infrastruktury zákazníka jsou zálohována do datového centra poskytovatele. Zákazník má přes samoobslužný portál přístup ke správě záloh, jejich definici a řízení obnovy.

Odpovědnosti poskytovatele a zákazníka

Odpovědnosti poskytovatele

 • 24/7 provoz a správa zálohovací platformy Commvault a HW prostředků, nutných pro zajištění běhu služby v požadované kvalitě
 • zajištění nezbytných kapacit pro ukládání záloh
 • vytvoření a nastavení zálohovacího plánu
 • správa, monitoring a logování uživatelských přístupů ke sdíleným komponentám zálohovacího řešení
 • 24/7 monitoring služby a dohled nad během zálohovacích úloh

Odpovědnosti zákazníka

 • definice úvodních požadavků na zálohovací plán
 • při zálohování souborů a aplikací nezbytná součinnost s instalací, integrací zálohovacího agenta do prostředí zákazníka, následně pak provoz agenta
 • informování o změnách v zálohovaném prostředí, které mají dopad na zálohovaní

Účtování služby

Služba je účtována dle typu zálohy (virtuální server, soubor a aplikaci) a objemu zálohovaných dat.

Přínosy

 • vyřešení efektivního zálohování dat bez potřeby počátečních investic a se spolehlivým provozem
 • šifrování dat již na straně zákazníka
 • podpora zálohování dat aplikací MS SQL, Exchange, Sharepoint, AD, Oracle, SAP, DB2, PostgreSQL, MySQL, Sybase, Notes, Novell, Informix a Documentum
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce
 • reporting zálohování (na vyžádání)

Cílová skupina

Služba je určena firmám a organizacím, které chtějí přenechat veškerou starost se zálohováním i provozem a údržbou zálohovacího řešení na poskytovateli.

Platnost od: 1.3.2022
Chcete více informací?