Archivace, zálohování a obnova dat

Chcete spolehlivě zálohovat virtuální prostředí včetně operačních systémů a aplikací? Zabírají Vaše stávající zálohy velké množství místa? Chcete se lépe bránit nejrůznějším útokům (např.ransomware) na vaše zálohovaná data?

Důležitost zálohování a obnovy dat

Zálohování infrastruktury chápeme jako zásadní činnost při provozu IT, protože provozované systémy obsahují pro společnosti kritická data a déle trvající nefunkčnost systémů často způsobuje výrazné finanční ztráty. Minimálně stejně důležité jako zálohování je pro nás i úspěšná a rychlá obnova po havárii, která může minimalizovat nepříznivé dopady na chod společnosti a finanční ztráty.

V dnešní době provozuje značná část společností své systémy ve virtuálním prostředí, čemuž je nutné přizpůsobit zálohovací systém. Výsledkem pak je efektivní zálohování a obnova prostředí.

Nabízené služby a řešení

AUTOCONT vyhodnotí požadavky na to, jak mají být daná data nebo systémy zálohovány a zvolí vhodnou architekturu a způsob zálohování. Využíváme zkušeností z realizací projektů a sledujeme technologie jednotlivých výrobců. Na základě toho naši specialisté navrhují a implementují řešení optimalizovaná tak, aby umožnila splnit požadavky na zálohování a zajistila tak efektivní zálohování a hlavně také obnovu dat a systémů po havárii.

U provozovaných zálohovacích systémů, kde nastávají problémy s výkonností, provádíme kontrolu stávajícího stavu a konfigurace, hledáme slabá místa v jejich nastavení a toto nastavení optimalizujeme pro dosažení nejlepších provozních vlastností systému. Dalším krokem může být návrh úpravy architektury tak, aby plně vyhovovala požadavkům na zálohování.

Naše kompetence a zkušenosti

Certifikovaní systémoví specialisté AUTOCONTu využívají svých zkušeností nabytých při realizacích projektů stejně jako znalosti ”bestpractices“ v rámci technologií jednotlivých výrobců. Navrhují a implementují řešení optimalizovaná tak, aby umožnila splnit požadavky na zálohování a zajistila tak efektivní zálohování a především obnovu dat a systémů po havárii.

Podporované nástroje

 • Veeam Backup and Replication
 • IBM Tivoli Storage Manager
 • MS Data Protection Manager
 • Veritas Backup Exec
 • Arcserve
 • Acronis Active Protection

Přínosy

 • Ochrana proti ztrátě dat a minimalizaci výpadků provozu a finančních ztrát
 • Rychlé a efektivní provádění záloh
 • Rychlá a efektivní obnova po havárii
 • Úspora diskového prostoru při zálohování využitím deduplikace
 • Optimalizované řešení pro virtuální prostředí
 • S využitím technologie pro granulární obnovu je možno obnovit např. jednotlivé maily, soubory, uživatele z Active Directory atd.

Cílová skupina

Řešení je určeno všem firmám, které mají starost o svá data, které chtějí rychle obnovit svá data po havárii a minimalizovat tak nepříznivé dopady, které mohou nastat při déle trvající nefunkčnosti systému.

Reference

 • Telefónica Czech Republic a.s.
 • Schwann Cosmetics, a.s.
 • Unicontrols, a.s.
 • Řízení letového provozu České republiky, s.p.
Chcete více informací?