AC Identita - Identity and Access Management

Mějte řízení vašich identit pod kontrolou, ať už z důvodu zvýšení bezpečnosti nebo v souvislosti se zefektivněním procesů.

Co je AC Identita?

Produktová sada pro efektivní, bezpečnou a centralizovanou správu identit. AC Identita se skládá ze samostatných produktů propojených do jednotné ucelené platformy. 

Jedná se o následující produkty:

IDM – identity management systém pro řízení životního cyklu identit. Systém automatizuje řízení identit, nastavuje pravidla schvalovací workflow a audituje veškeré změny a nastavení. Systém rovněž obsahuje uživatelskou samoobsluhu pro reset hesla, zadávání a schvalování požadavku o přístup nebo oprávnění. Přes architekturu konektorů jsou spravovány identitní profily v připojených systémech, řízena a auditována konzistence dat.  

AM – access manament systém pro řízení autentizace. Systém poskytuje napojeným aplikacím službu centrální a více faktorové autentizace a SSO s napojením na dostupné poskytovatele identit jako NIA, BankID, Office 365, Google, Facebook, JIP, Datové schránky, a další.

P(IM/AM) – privileged identity and access management systém pro řízení privilegovaných účtů (administrátorský, servisní, dodavatelský, externí, aplikační, atd.). Systém spravuje, audituje veškeré přístupy a oprávnění uživatelů k privilegovaným účtům. Ke zdrojům organizace se vždy přistupuje přes prostředníka (Privileged Access Workstation) a veškeré relace privilegovaných uživatelů jsou nahrávány ve formě videa, záznamu provedených operací a zaznamenaných obrazovek.
 

Využijte řešení, díky kterému budete jasně vědět, kdo přistupuje do vašich systémů, jaká v nich má oprávnění a zda může manipulovat s údaji v nich uložených. Pomocí automatizaci ušetříte náklady, které byly až dosud spojené se zdlouhavým a občas i zbytečným nastavování uživatelských práv. Díky řízení a monitoringu privilegovaných účtů budete mít velmi detailní přehled, kdo přistupuje do vašeho prostředí a k zadním vrátkům vašich aplikací a jaké operace zde provádí.

Čerpejte z našich dlouholetých zkušeností se správou a řízením identit a obraťte se na nás. Možná se trápíte a ztrácíte čas s něčím, co umíme snadno vyřešit za vás.

 

Týká se vás problematika uživatelských identit?

Musíte při příchodu, odchodu či změně zařazení zaměstnance řešit vytvoření účtu a manuálně nastavovat přístupová oprávnění ve všech potřebných systémech?
AC Identita jednoduše ovládá a spravuje účty komplexně a z jednoho místa. Jednotlivá oprávnění se pomocí konektorů na vaše systémy nastaví automaticky podle předem definovaných pravidel. Šetříme tak váš čas a pomáháme zavést zaměstnance jednoduše a rychle do pracovního procesu.

Máte v organizaci pro přístup do jednotlivých podnikových systémů více účtů a hesel? Chcete využít autentizaci pomocí BankID, NIA, atd.? Nemůžete si vzpomenout na heslo? Nevadí, nechte to na nás. Díky centralizovanému přístupu k řízení identit odpadá duplicita přihlašovacích údajů. Naše platforma rovněž poskytuje napojení na externí poskytovatele identit jako BankID, NIA, a další.

Máte potíže určit, který z vašich uživatelů má přístup do jakého systému a na čí žádost? Využijte naše řešení, které v sobě zahrnuje přehlednou evidenci uživatelských oprávnění v jednotlivých systémech. Potřebná data mohou být následně rychle a přehledně vyhledána za účelem auditu nebo vyšetřování bezpečnostních incidentů. 

Nemáte přehled o tom, jak je spravováno vaše prostředí a aplikace? Co jednotliví správci nastavují, jaké informace si prohlíží, jaká data si odnáší? AC Identita zahrnuje i systém na správu a monitoring všech privilegovaných účtů, se kterým již budete o všem vědět a mít k dispozici pro případ auditu.

Přínosy

  • Přehledná a především aktuální evidence přístupů a oprávnění uživatelů ve vašich systémech
  • Řízení a monitoring privilegovaných uživatelů
  • Automatizace a centralizace řízení životního cyklu identit
  • Audit a reporting všech změn, nastavení oprávnění ve správě identit a jejich oprávnění
Chcete více informací?