Služba AC AntiSpam

Jednoduché a účinné řešení v boji proti spamu yvyučující úroveň vaší firemní bezpečnosti.

Zbavte se nevyžádané pošty

Služba AC Antispam je jednou ze služeb poskytovaných v rámci AC Centra kybernetické bezpečnosti. Cílem této služby je poskytnout bezpečnou komunikaci vedenou formou elektronické pošty. Mailová komunikace je chráněna v obou směrech, jak příchozí, tak odchozí, a je kontrolována pomocí antivirových a antispamových metod. S touto službou tak můžete zabránit tomu, aby váš systém i lidské zdroje byly zahlceny nevyžádanou poštou.

Dvě varianty ochrany

Služba AC Antispam nabízí možnost vybrat si ze dvou režimů ochrany - „SMTP Gateway“ a „Gateway pro chráněnou doménu“. Kontrola v režimu „SMTP Gateway” je založena na defaultních IP politikách, které není možné zákaznicky konfigurovat. V režimu „Gateway pro chráněnou doménu” je kontrola také založena na defaultních IP politikách, ale je možné je upravit nebo vytvořit jiné. V rámci služby je možné definovat až 5 uživatelských politik, ať vstupních, tak výstupních, kde je možná větší granularita v nastavení pravidel.. Služba využívá technologií AC cloud a FortiMail FML VM02.

Sandboxing

Jedná se o doplňkovou Ad-On službu v režimu „Gateway pro chráněnou doménu“. Zachycené zprávy jsou dle nastavení v tzv. „Sandbox profilu“ posílány do cloudové služby k hloubkové kontrole a na základě jejích výsledku (pomocí nastavení bezpečnostního skóre) jsou označeny za škodlivé nebo nezávadné.

Přínosy

  • Zamezení příjmu SPAMU
  • Ušetřený čas
  • Méně provozu na internetové přípojce
Chcete více informací?