Protikorupční systém řízení s modulem ServiceNow

Nastartujte produktivitu a transformujte procesy v rámci vaší organizace pomocí moderní cloudové platformy ServiceNow.

ServiceNow

ServiceNow získává stále větší podíl na celosvětovém trhu a nachází oblibu u různých zákazníků. Automatizace a digitalizace interních procesů a postupů umožňuje lépe se soustředit na klíčové prvky podnikání, které přináší organizaci přidanou hodnotu.

Moduly pracovních postupů na platformě ServiceNow přinášejí také přívětivé grafické uživatelské rozhraní pro práci a bohaté administrátorské prostředí.Software as a Service řešení poskytuje moderní bezpečnostní prvky, automatické zálohování dat a aktualizace prostředí, na základě best practices získaných v oboru IT za dlouhou dobu působení na trhu.

Naše řešení kombinuje osvědčený modul GRC, postavený na této platformě, obohacený o protikorupční systém řízení dle normy ISO/IEC 37 001, včetně automatizovaného workflow.

Protikorupční modul ISO 37 001

Nabízené řešení představuje návrh, konzultaci, integraci a následnou podporu pro modul GRC (IRM) a protikorupční systém řízení dle standardu ISO/IEC 37 001. Takový systém Vám bude napomáhat v oblasti řízení rizik a compliance, dodržovat požadavky standardu v každé části organizace, monitorovat operace během celého cyklu provozu systému a usnadní interní audit i přípravu na externí audit protikorupčního systému v období přezkoumávání.

Implementace zahrnuje revizi současných procesů a jejich následnou úpravu vůči požadavkům normy a analýzu rizik a slabých míst v organizaci, včetně návrhů či aplikace bezpečnostních opatření.

Správné nasazení a provoz aplikace představuje podstatnou složku vynaložení maximálního úsilí právnické osoby proti páchání protiprávního činu, a tedy zproštění trestní odpovědnosti právnické osoby podle § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.

Využití cloudové platformy Vám zajistí neomezenou dostupnost, nezávislou na využitém zařízení pro připojení do systému. Na základě uživatelských rolí a skupin snadno nadefinujeme přístupová oprávnění pro práci s jednotlivými částmi systému a zajistíme tak bezpečnost compliance procesů a důležitých dat Vaší organizace.   

Co vám nabízíme

Jako certifikovaný Premium Partner dokážeme snadno implementovat ServiceNow modul GRC (Governance, Risk and Compliance) a protikorupční systém řízení pod taktovkou normy ISO 37 001 do prostředí Vaší organizace, díky našemu know-how si rychle osvojíte metodiku a fungování platformy ServiceNow a jejích prostředků, provedeme společně s vámi procesy integrace ServiceNow a protikorupčního modulu, připravíme zaměstnance formou školení a workshopů, jak efektivně používat protikorupční modul a pomůžeme vám s udržováním a dalším rozvojem tohoto řešení.

Proč AUTOCONT

Mnoho let dodáváme svým zákazníkům služby v oblasti návrhu a implementace procesů, nezbytných k profesionálnímu řízení poskytování IT služeb založené na softwarových nástrojích. V oblasti implementace nástrojů typu ServiceDesk patří AUTOCONT již dlouhou dobu k významným dodavatelům na trhu.

Jsme držitelem prestižního certifikačního statusu ServiceNow Premier partner. Pro oblast ServiceNow máme vyškolený tým, který je schopen velmi rychle efektivně pomoci. Náš tým má dlouhodobé zkušenosti s implementací řešení ITSM a s dalšími moduly platformy ServiceNow u významných zákazníků. Náš tým konzultantů a specialistů ServiceNow s mezinárodním obsazením a zázemím velké firmy, nám umožnuje intenzivně investovat do jejich vzdělávání, abychom mohli našim zákazníkům neustále poskytovat služby na nejvyšší možné úrovni.

 

Přínosy

 • Komplexní řešení uzpůsobené potřebám organizace.
 • Automatizace a digitalizace procesů compliance a systému protikorupčního řízení.
 • Podpora institutu vyvinění právnické osoby na základě správně provozovaného protikorupčního systému.
 • Systém compliance školení a zpětné vazby pro zaměstnance.
 • Certifikovaní a zkušení integrátoři, konzultanti a administrátoři.
 • Jednotné, bezpečné a zálohované úložiště pro správu systému a data.
 • Obsluhovat systém lze přes webové rozhraní nebo také v mobilní aplikaci.
 • Uživatelská podpora a ServiceDesk od společnosti AUTOCONT.

Reference

 • Česká spořitelna
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čepro
 • Dataspring
Chcete více informací?