Power Automate

Řešte to podstatné, zbytek automatizujte. Zjednodušte opakující se úkoly a bezpapírové procesy s Microsoft Power Automate, abyste mohli soustředit svou pozornost tam, kde je to nejvíce potřeba.

Řešte produktivitu

Zjistěte, jak se úkoly dají v celé organizaci řešit lépe pomocí automatizace digitálních a robotických procesů s Microsoft Power Automate. Přemýšlejte o ušetřeném čase, jakmile automatizujete opakované ruční úkoly, jednoduše kliknutím myši.

Microsoft Power Automate nabízí podporu mnoha desítek služeb, které můžete propojit a automatizovat pomocí jednoduchých pravidel. Do těch můžete vkládat také doplňkové podmínky, řetězené události, reakce nebo dokonce opakované smyčky s podmínkou. Mohou tak vznikat také složité diagramy akcí – flow, které pomůžou zautomatizovat firemní procesy.

Automatizujte schvalovací procesy, předávání dokumentů nebo zasílání informačních mailů o stavech objednávky klientům. 

Automatizujte rychle a bezpečněji

Vyměňte manuální úkoly za automatizované pracovní postupy. Od jednotlivých úkolů až po celé pracovní postupy ušetříte čas a úsilí, aby vaše týmy mohly soustředit svou energii na strategické věci.

Moderním způsobem předělejte své starší aplikace a manuální pracovní postupy, na které vaše organizace spoléhá s pomocí RPA. To vám umožní tvořit rychle a iterovat v potřebném měřítku. Zůstaňte tak agilní díky řešení bez potřeby psaní kódu, které pomůže všem, od vlastníků funkcí až po softwarové inženýry.

Umožněte všem vytvářet automatizované procesy s toky ve službě Power Automate. Používejte nástroje s minimem kódu a podporou přetahování i stovky předem připravených konektorů, které snadno automatizují opakující se rutinní úkoly.

Kontaktujte nás

Napište nám! Jsme odborníci na informační systémy a aplikace a pomůžeme vám najít vhodné řešení nejen pro vaše obchodní aktivity. Kontaktujte AC specialistu pro tuto oblast na emailu pas@autocont.cz.

Přínosy

  • Snadná tvorba procesů pro automatizaci
  • Zvýšení efektivity interních procesů
  • Ostranění rutinních a opakujících se činností
  • Možnost využití pro zlepšení informovanosti zákazníků
Chcete více informací?