Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Automatizujte a zefektivněte svůj dodavatelský proces pro zvýšení produktivity.

O krok napřed před konkurencí

Vytvořte pružný, propojený a spolehlivý dodavatelský řetězec s Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Díky tomuto nástroji zjednodušíte plánování, výrobu, sklad a dopravu, pro maximalizaci provozní efektivity, kvality produktů a ziskovosti.

Skladové hospodářství a řízení skladu

Správa skladu v Microsoft Dynamics 365 Supply chain management nabízí široké možnosti při definování rozložení skladu podle měnících se potřeb společnosti, a umožňuje tak dosáhnout maximální efektivity. Systém rozlišuje skladovací prostory s vysokou a nízkou prioritou pro optimální umístění zboží, včetně speciálních lokací pro omezení pohybu zboží. Sklad lze rozdělit do několika zón, aby bylo možné vyhovět různým potřebám skladování, jako jsou požadavky na teplotu nebo rychlost obratu položek.

Optimalizace procesů ve skladu
Microsoft Dynamics 365 Supply chain management
poskytuje flexibilitu a kontrolu, která pomůže s optimalizací procesů ve skladu dle individuálních požadavků společnosti. Díky lepšímu přehledu a nástrojům pro správu skladů a zásob pomáhá snížit náklady na skladování a zároveň zvýšit spokojenost zákazníků. Modul pro správu skladu umožňuje pružně řídit ukládání položek podle různých parametrů jako typ umístění, prostory či výška palet.

Automatizace skladu
Správa skladu v Microsoft Dynamics 365 Supply chain management pomáhá efektivně přidělit skladové prostory díky automatickému rozpoznání optimálních úložných míst na základě vlastností položek a skladových zón. Všechny skladové aktivity jsou zaznamenávány v denících, takže lze sledovat úplnou historii akcí a sledovacích dimenzí pomocí auditní stopy

Rychlá realizace objednávek
Microsoft Dynamics 365 Supply chain management
pomáhá určit odpovídající posloupnost vychystávacích míst. Optimalizace vychystávacích tras zjednodušuje a urychluje realizaci objednávek zákazníků. Výdejní trasy systém navrhuje na základě parametrů, jako jsou zóny či výška umístění. Dochází také k automatickému sloučení podobných objednávek do jedné trasy pro lepší využití obsahu palet. Pokročilá oznámení o expedici automaticky odesílají informace o zásilce jejímu příjemci. Pro zrychlení vychystávání položek lze použít čárové kódy a RFID čtečky.

Funkce skladového hospodářství

 • Skladování a uskladnění položek poskytuje vyšší přesnost díky podpoře technologie RFID. Microsoft Dynamics 365 Supply chain management umožňuje rychlou specifikaci umístění i zásad ukládání na úrovni skladu i položek. Samozřejmostí jsou víceúrovňová skladovací místa.
 • Skladové dimenze umožňují zjistit položky skladu pomocí fyzického umístění, identifikace unikátním sériovým číslem a číslem šarže a jejími vlastnostmi jako konfigurace, velikost či barva.
 • Úložiště s náhodným umístěním určuje umístění položky na základě předem daných pravidel. Úložiště je automaticky přiděleno dle priority vychystávacích míst, následně pak dle míst zásobních.
 • RFID a registr čárových kódů evidují a sledují palety a položky v celém dodavatelském řetězci. V Microsoft Dynamics 365 Supply chain management lze zboží zaregistrovat již v okamžiku, kdy dorazí na sklad, aby bylo viditelné v celém systému ještě před tím, než bude zaskladněno. Při zadávání zakázky lze také rezervovat položky pro zákazníky. Tato rezervace je zohledněna například při inventurách či plánování výroby.
 • Sledovatelnost položek interně i v celém dodavatelském řetězci je zajištěna automatickým označením produktů číslem skladové dimenze spojeným s konkrétními dodávkami i expedicí. Skladové dimenze jsou také dobrým nástrojem pro sledování sériových a dávkových čísel a mohou být použity k získání přehledu o položkách ve skladu.
 • Inventury skladu probíhají prostřednictvím deníku inventury skladu. Pracovník skladu vždy naskenuje pomocí mobilního terminálu nebo zadá ručně informace o skutečném množství a lokaci položky přímo do systému.
 • Karanténní příkazy lze použít pro blokování zásob z důvodů kontroly kvality. Příkazy je možné vytvářet automaticky vždy při příjmu konkrétního typu zboží nebo ručně při namátkové kontrole. Po ukončení kontroly je zboží vráceno do běžného skladovacího režimu.
 • Podpora mobilních zařízení je v Microsoft Dynamics 365 Supply chain management samozřejmostí. RFID čtečky, chytré telefony či tablety s možností skenování čárových kódů a čísel palet umožňují pracovníkům volný pohyb po prostorách skladu a zvyšují tak efektivitu jejich práce.

Optimalizace výkonu výroby

Výrobní a plánovací modul v Microsoft Dynamics 365 Supply chain management pokrývá potřeby výrobního provozu v oblastech technické přípravy výroby, plánování materiálu a kapacit i správy výrobních zakázek. Aplikace poskytuje podporu jak pro diskrétní, tak i procesní či štíhlou výrobu.

Produkty a výrobní postupy
U produktů lze v Microsoft Dynamics 365 Supply chain management spravovat jejich různé varianty. Díky řízení sériových čísel a čísel dávky je zajištěna obousměrná trasovatelnost všech produktů a komponentů od dodavatele, přes zahájení výroby, až k zákazníkovi a opačně. Díky dimenzím úložiště a propojení s modulem řízeného skladu dochází ke zrychlení nejen skladových, ale i výrobních procesů, zvýšení jejich efektivity a celkovému snížení chybovosti. S funkcí pro řízení změn produktu přichází i možnost definovat celý změnový proces během jeho výrobního cyklu.

Microsoft Dynamics 365 Supply chain management podporuje jak sériovou, tak zakázkově orientovanou výrobu. Výrobní modul umožňuje správu víceúrovňových kusovníků a postupů se souběžnými či vedlejšími produkty, včetně využití grafického návrháře při jejich konstrukci a uchování historických verzí. Spotřebu je možné řešit různými způsoby, a to vždy s možností stanovení konstantních i variabilních odpadů. V případě nedostupnosti vstupní položky lze definovat alternativy.

Výrobní operace
Microsoft Dynamics 365 Supply chain management podporuje sériové, paralelní i kombinované operace. Definice požadavků výrobní operace je možná přímo na konkrétní prostředek či skupinu prostředků s tím, že plán už vhodný prostředek vybere automaticky sám dle aktuálních kapacity. Díky propojení s modulem lidských zdrojů lze navíc určit požadované dovednosti pracovníků.
Podpora procesní výroby v Microsoft Dynamics 365 Supply chain management poskytuje možnost duálních měrných jednotek, kalkulace skutečné hmotnosti a kódů balení. Pro štíhlou výrobu přináší modelování výrobních a logistických procesů, jako jsou výrobní toky či využití kanbanů a kanbanových tabulí k signalizaci požadavků.

Optimalizace nákladů
Díky nákladovému formuláři lze v Microsoft Dynamics 365 Supply chain management stanovit dílčí režijní náklady odvíjející se od přímých výrobních nákladů, jako je materiál či práce, a o tyto náklady navýšit hodnotu výrobku. Na jednotlivých výrobních příkazech je pak možné pozorovat detailní rozpad všech vstupních nákladů a porovnávat náklady odhadnuté dle normy s náklady skutečně odváděnými.

Provádění výroby
Provádění výroby umožňuje řízení a sledování výrobních operací ve výrobních halách. Microsoft Dynamics 365 Supply chain management přináší vylepšené dotykové rozhraní, přes které pracovníci provádějí jednotlivé kroky výrobních operací. Kromě toho si pracovníci mohou zobrazovat dokumentaci k dané operaci, přerušit operaci kvůli přestávce či jinému naléhavému úkolu nebo ohlásit svůj příchod či odchod.

Plánování výroby
Microsoft Dynamics 365 Supply chain management umožňuje společnostem určit a vyvážit budoucí potřebu surovin a kapacit. Hlavní plánování posuzuje, jaké materiály a zároveň kapacita jsou k dispozici a jaké jsou nutné k pokrytí všech současných i budoucích nejen výrobních požadavků.
Při dlouhé průběžné době výroby je třeba plánovat nejen na základě reálných objednávek, ale i prognóz. K tomu v Microsoft Dynamics 365 Supply chain management slouží plán prognóz pro poptávky, dodávky a zásoby. Při vytváření prognóz poptávky je možné vygenerovat návrh na základě historických dat a ten pak doladit dle aktuálních výhledů.

Řízení dodavatelského řetězce

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain management umožnuje řídit dodavatelské procesy a vytvářet tak předpoklady pro splnění požadavků i toho nejnáročnějšího zákazníka.

Díky propojení prodejních a nákupních procesů s logistikou, řízením výroby a správou skladů pomáhá efektivně řídit celý dodavatelský proces a zajišťuje optimální podmínky pro práci s dodavateli.

Univerzálnost systému

Řešení Microsoft Dynamics 365 Supply chain management může být provozováno buď jako software jako služba (SaaS), nebo přímo v prostředí zákazníků. Jeho výhody využívají firmy z celé řady průmyslových odvětví, včetně výroby, distribuce, maloobchodu, projektových organizací, služeb či finančního sektoru. Podporuje veškeré důležité procesy, od financí, přes výrobu až po maloobchod.

Microsoft Dynamics 365 umožňuje přistupovat k datům kdekoliv a z jakéhokoliv mobilního zařízení, včetně podpory offline režimu.

Microsoft Dynamics 365 umožňuje jednoduchou integraci s dalšími řešeními Microsoft, jako jsou Office 365, a dále s řešeními třetích stran a se speciálními aplikacemi.
Možnost přizpůsobení a vytváření vlastních aplikací prostřednictvím PowerApps umožňuje systém rychle a jednoduše rozšířit o prvky, které zrovna potřebujete.

Kontaktujte nás

Napište nám! Jsme odborníci na informační systémy a aplikace a pomůžeme vám najít vhodné řešení nejen pro vaše obchodní aktivity. Kontaktujte AC specialistu pro tuto oblast na emailu pas@autocont.cz.

Přínosy

 • Automatizace procesů napříč celou oblastí výroby, řízení skladů a vztahů s dodavateli.
 • Pokrytí potřeb výrobního provozu v oblastech technické přípravy, plánování materiálu a kapacit i správy výrobních zakázek.
 • Obousměrná trasovatelnost produktů díky řízení sériových čísel a čísel dávky.
 • Podpora všech typů výroby, sériové i zakázkově orientované výroby, procesní i štíhlé výroby s možností plánování podle historických dat.
 • Optimalizace nákladů díky propojení výrobních aktivit a skladových operací s účetnictvím.
 • Sledování výkonu výroby a zmetkovitosti pomocí předdefinovaných datových kostek a KPI.
 • Flexibilita při definování rozložení skladu podle měnících se potřeb společnosti.
 • Sledovatelnost položek napříč celým dodavatelským řetězcem.
 • Optimalizace skladových procesů a možnost jejich elektronického řízení.
 • Možnost využití mobilních zařízení a inteligentních čteček čárových kódů.
 • Trvalé snížení skladovacích nákladů a zároveň zvýšení spokojenosti zákazníků. 
Chcete více informací?