Microsoft Dynamics 365 Sales

Prodávejte více a rychleji. Předvídejte potřeby svých zákazníků, lépe je poznejte a věnujte jim větší pozornost.

Profesionální řízení vztahů se zákazníky

Cílem Microsoft Dynamics 365 Sales je udržení a zvyšování loajality stávajících zákazníků a získávání zákazníků nových. Trendem je snaha předčit očekávání zákazníků a právě Microsoft Dynamics 365 Sales dopomáhá k dosažení tohoto cíle.

Pokrytí celého obchodního cyklu

Microsoft Dynamics 365 Sales nabízí podporu osvědčených obchodních postupů napříč prodejním týmem s možností zaměření na různé produktové skupiny či zákaznické segmenty.

Umožňuje nastavení procesů, které zvýší pravděpodobnost získání zakázky a zkracují obchodní cyklus. Dává obchodnímu týmu přístup ke komplexním a konzistentním informacím o zákaznících, které jsou dostupné všem oprávněným uživatelům a umožní průběžně dosahovat lepších obchodních výsledků. A to všetně historie komunikace se zákazníkem, přehledu o všech kontaktnich osobách a jejich postavení v rámci společnosti.

Řešení nabízí možnost plánování obchodních cílů, jejich průběžné sledování i predikci plnění pro jednotlivé obchodníky, obchodní týmy či tržní segmenty.

Díky těmto možnostem umožňuje Microsoft Dynamics 365 Sales optimalizaci celého obchodního cyklu, snížení nákladů na získání a realizaci obchodní příležitosti a celkovému zvýšení produktivity obchodního týmu.


Integrované analytické nástroje
Relationship asistent
je integrovaný analytický nástroj, který u daného záznamu zobrazuje aktuální klíčové informace, ovládací prvky pro práci s daným záznamem a doporučené aktivity, které jsou navrhovány prostřednictvím prvků umělé inteligence.
Email assistent umožňuje sledování interakce příjemce emailové zprávy - tedy otevření emailu, kliknutí na odkaz, zobrazení přílohy a podobně. Lze také nastavit čas odeslání emailu či automaticky naplánovat navazující aktivity.

Přizpůsobitelnost řešení

Řešení Microsoft Dynamics 365 Sales je snadno konfigurovatelné. Jednotlivé entity, vazby mezi nimi i jejich atributy je možné upravovat dle potřeb dané společnosti na uživatelské úrovni. Co není možné vytvořit uživatelsky, lze vyvinout na platformě xRM, na které je celé řešení postaveno.

Microsoft Dynamics 365 Sales lze rozšířit o marketingový modul Microsoft Dynamics 365 Marketing, který zajistí funkce podporující veškeré procesy a agendy, které jsou s marketingem spojeny. Jedná se především o řízení marketingových kampaní, kvalifikaci obchodních příležitostí či pořádání zákaznických akcí.

Microsoft Dynamics 365 Sales umožňuje na jedno kliknutí exportovat data do Excelu, nad kterými lze následně provádět další datové úpravy a tyto lze následně importovat zpět do systému. Stejně tak umožňuje tvorbu šablon pro generování libovolných Word dokumentů nad daty daného záznamu a záznamů přidružených. Díky integraci s Outlook je možné přímo z obchodní příležitosti komunikovat se zákazníkem. 

Kontaktujte nás

Napište nám! Jsme odborníci na informační systémy a aplikace a pomůžeme vám najít vhodné řešení nejen pro vaše obchodní aktivity. Kontaktujte AC specialistu pro tuto oblast na emailu pas@autocont.cz.

Přínosy

  • Podpora zvýšení produktivity obchodního týmu a rychlejšího uzavírání obchodních případů
  • Cílená a personalizovaná komunikace na základě dostupných dat o zákaznících, jejich nákupech a historii
  • Efektivní nástroj pro udržení a zvýšení věrnosti stávajících zákazníků
  • Podpora při získávání nových zákazníků díky lead managementu
  • Atraktivní reporting pro rychlé rozhodování a plánování
  • Plně cloudové řešení dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení.
  • Jednoduché propojení s dalšími systémy Dynamics 365 a Microsoft 365
Chcete více informací?