Microsoft Dynamics 365 Project operations

Objevte řešení k řízení projektů, které vám pomůže spravovat vaše projekty ještě lépe. Zvyšte jejich ziskovost a zároveň spokojenost zákazníků.

Projekty v souladu se zadáním

Microsoft Dynamics 365 Project Operations pomáhá sledovat aktuální stav projektů a aktivně předvídat a plánovat využití projektových zdrojů. Jedná se ucelené řešení, které pomáhá oddělením napříč organizací udržovat vztah se zákazníkem, kalkulovat zakázky a následně dodat projekt v čase i rozpočtu.

Projekty jsou přirozeně chaotické. Posláním aplikace Microsoft Dynamics 365 Project Operations (Project Service Automation) je zkrocení tohoto chaosu. Bez harmonogramu má projekt vyšší pravděpodobnost zpoždění a překročení nákladů. Dynamics 365 Project Service Automation pomůže vytvořit reálný harmonogram respektující aktuální kapacity, což je klíčem k úspěšnému projektu. Tvorbou šablon z již realizovaných projektů lze ušetřit čas i náklady, a především využít nabytých zkušeností.

Efektivní řízení zdrojů, času i nákladů

Microsoft Dynamics 365 Project Operations umožňuje obchodníkům a projektovým manažerům spolupracovat na návrhu zákaznických příležitostí, jejich nákladech, délce trvání a předpokládaném zisku. Veškerá získaná data ze systému umožňují managementu společnosti lépe porozumět výhledu zakázek, a ještě před samotnou realizací kalkulovat s potenciálním využitím zdrojů.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations pomáhá předpovídat požadavky na zdroje již ve fázi profilace projektu. Při samotném plánování je využíváno výkonných funkcí, které vyhodnocují lidské zdroje na podle rolí, dovedností, certifikací, lokalizace, volné kapacity či výše nákladů a zapojí do projektu ten nejlepší možný potenciál. Aplikace se neomezuje pouze a interní zdroje, lze připojit i databázi subdodavatelů se sledováním kapacit.

Pomocí sledování správných projektových metrik a KPI je v Microsoft Dynamics 365 Project Operations (Project Service Automation) vždy jasně vidět, zda jsou všechny zdroje využívány efektivně a hospodárně. Pro detailní analýzu lze vše sledovat na jednotlivých etapách projektů nebo přímo na projektových úkolech.

Kvalita projektů a podpora fakturace

Microsoft Dynamics 365 Project Operations umožňuje vyhodnocení na jednotlivých projektových úkolech, které odráží celkový stav všech projektů. Prostřednictvím zabudovaných řídících panelů jsou sledovány všechny finanční aspekty portfolia projektů.

Interaktivní řídicí panely poskytují managementu podklady k pochopení všech aspektů realizovaných projektů - jejich úspěšnosti, nákladů, výnosů a dalších klíčových ukazatelů výkonnosti. Díky integraci s Forms Pro lze tvořit efektivní formuláře zákaznické spokojenosti, které sesbírají zpětnou vazbu o realizovaných službách.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations umožňuje vytvořit jasně definované projektové smlouvy se zákazníky na bázi fixní ceny nebo času a materiálu. Pro projekty s fixní cenou jsou stanovené fakturační milníky, které se porovnávají se skutečnými náklady v daném období. Projekty čas a materiál lze fakturovat přímo z dat uvedených ve výkazech práce projektu v daném období. Aplikace umožňuje sledovat i nevyfakturovanou práci.

 

Kontaktujte nás

Napište nám! Jsme odborníci na informační systémy a aplikace a pomůžeme vám najít vhodné řešení nejen pro vaše obchodní aktivity. Kontaktujte AC specialistu pro tuto oblast na emailu pas@autocont.cz.

Přínosy

  • Robustní systém pokrývající všechny projektové procesy
  • Podpora týmové práce
  • Minimalizace zpoždění a překročení plánovaných nákladů projektu
  • Efektivní plánování a hospodárné využívání zdrojů
  • Úspora času i nákladů při vytváření nabídek s využitím šablon z již realizovaných projektů
  • Jednoduché vytváření kalkulací z konkrétního projektového plánu
  • Snížení administrativní zátěže díky jednoduchému vykazování
  • Sledování veškerých finančních aspektů celého portfolia projektů
  • Online přístup pomocí mobilní aplikace
Chcete více informací?