Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Pečujte o rozvoj a dlouhodobý přínos zaměstnanců. Zaměřte se na podstatné a automatizujte rutinní činnosti v oblasti lidských zdrojů.

Efektivní řízení lidského kapitálu

Microsoft Dynamics 365 Human Resources je unikátní nástroj pro řízení lidských zdrojů ve firmě, který reaguje na nejnovější trendy v oblasti HR. Samozřejmě nezapomíná ani na stávající zaměstnance, kterým pomáhá efektivně řídit jejich osobní růst.

Vedoucí pracovníci mohou díky Dynamics 365 Human Resources řídit kompetence a rozvoj svého týmu dle předem definovaných požadavků na role. Aplikace pomáhá jednoduše identifikovat rozdíl v požadavcích na pozici a stavu kandidáta a usnadní tak správné zacílení vzdělávání.

Poskytuje navíc organizační nástroj, který vám umožní řídit přihlašování účastníků s následným automatickým propsáním záznamů do systému. Vzdělávací cíle pak mohou být součástí agendy cílů a hodnocení, která umožňuje evidovat pravidelná hodnocení probíhající se zaměstnancem, neztratit přehled o rozpracovaných cílech nebo jejich historii.

Samoobslužný zaměstnanecký portál umožňuje zaměstnancům aktivně se zapojit do vlastního rozvoje, podporuje obousměrnou komunikaci mezi manažerem a zaměstnancem.

Nástroj pro vedení týmu

Optimalizujte personální agendy, řiďte rozvoj zaměstnanců v souladu s potřebami společnosti a vše evidujte přehledně na jednom místě.

Veškeré agendy svých podřízených vidí manažer přehledně na manažerském portále. Ať už se jedná o expirující certifikace, zdravotní prohlídky či speciální ověření způsobilosti, které jinak spravuje HR, tak agendy, které k řízení svého týmu potřebuje on sám - řízení cílů a hodnocení, aktuální stav dovedností a GAP vůči požadavkům na práci.

Manažer vše vidí z jednoho místa - má pohled na detailní informace k jednotlivým členům svého týmu nebo přehledy agend napříč týmem. K dispozici jsou mu informace nejen svým přímých podřízených, ale i z nižších levelů jeho podřízené organizační struktury.

Evidence informací a administrativa

Samoobslužný zaměstnanecký portál hraje důležitou roli v oblasti administrativy. HR oddělení pomáhá s automatizací nezbytných organizačních a administrativních činností při nástupu či výstupu ze zaměstnání, zaměstnancům umožňuje spravovat základní osobní informace. A hlavně dává náhled do všech podstatných agend týkajících se vlastního působení v organizaci. Zaměstnanci mají přehled o datech, které o nich organizace eviduje (certifikáty, historie školení, úroveň dovedností) a mohou sami přispět k jejich správnost a úplnosti.

Zároveň aktivní zapojení do Dynamics 365 Human Resources výrazně snižuje administrativní zátěž zaměstnanců prostřednictvím přednastavených pracovních postupů, šablon, průvodců a notifikací.

Evidence klíčových agend v Dynamics 365 Human Resources usnadňuje předávání informací v organizaci, například při přeřazení zaměstnance pod jiného vedoucího. Se zaměstnancem tak po celý jeho „život“ v organizaci putuje celé jeho portfolio, které se neztrácí v osobních složkách na jednotlivých počítačích.

Dynamics 365 Human Resources obsahuje vestavěné analytické nástroje umožňující optimalizaci nákladů na zaměstnance, přesnější plánování lidských zdrojů i rychlejší rozhodování. Data je ale možné exportovat a následně propojit s externími nástroji pro reporting, které jsou v organizaci používaná.

Kontaktujte nás

Napište nám! Jsme odborníci na informační systémy a aplikace a pomůžeme vám najít vhodné řešení nejen pro vaše obchodní aktivity. Kontaktujte AC specialistu pro tuto oblast na emailu pas@autocont.cz.

Přínosy

  • Intuitivní prostředí snadno přizpůsobitelné konkrétním potřebám
  • Udržování komplexních informací o zaměstnancích od zařazení až po ukončení pracovního vztahu
  • Zefektivnění procesu náboru a adaptace nových zaměstnanců
  • Řízení výkonnosti zaměstnanců a sladění jejich dovedností s potřebami společnosti
  • Řízené sdílení aktuálních informací napříč organizací i mimo ni
  • Možnost sofistikované prediktivní analýzy dat
  • Řešení v cloudu umožňující dostupnost dat z jakéhokoli zařízení
Chcete více informací?