Microsoft Dynamics 365 Field Service

Poskytujte prvotřídní servis v terénu díky kvalitní komunikace se zákazníky a schopnosti předvídat jejich potřeby.

Kvalitní služby v terénu

Microsoft Dynamics 365 Field Service nabízí komplexní nástroje pro firmy provádějící servis zařízení a služby v terénu. Umožňuje řídit celý životní cyklus servisní zakázky - od zadání pracovního příkazu, přes zaplánování, předání realizátorovi, samotnou realizaci až po vytvoření podkladů k fakturaci. Správně a rychle vyřešený servisní případ zvyšuje loajalitu zákazníků a může přinést nové příležitosti.

Microsoft Dynamics 365 Field Service umožňuje komplexní a přehledné plánování lidských zdrojů i zařízení. Správné zařazení zdrojů do kategorií umožňuje automatizované, a v případě potřeby i manuální plánování volných zdrojů na základě požadovaných rolí, schopností či geografické polohy s cílem optimalizace prostojů a minimalizace času na cestě.

Moderní technologie a terénní servis

Microsoft Dynamics 365 Field Service umožňuje sdílet aktuální data díky mobilním aplikacím v online i offline režimu. Servisní technici mají k dispozici přehledné zobrazení všech potřebných informací k danému případu a mohou online spravovat stav svých úkolů s možností jejich kompletního vyřešení včetně podpisu zákazníka prostřednictvím mobilního zařízení.

Součástí řešení je napojení na IoT, které zprostředkovává komunikaci se spravovanými zařízeními, monitoruje jejich stav a umožňuje automatické řešení jednoduchých problémů na dálku bez nutnosti zásahu servisního technika.

Díky využití vzdáleného asistenta Dynamics 365 Remote Assist na Microsoft HoloLens, který využívá prvky smíšené reality, je možné prostřednictvím aplikace Microsoft Dynamics 365 Field Service vzdáleně řešit i složitější problémy

Komunikace se zákazníky

Microsoft Dynamics 365 Field Service usnadňuje komunikaci se zákazníky díky automatizaci a využití zákaznického portálu. Zákazníci si tak pomohou jednoduše zjistit stav svých požadavků a upravovat plánované návštěvy servisního technika dle svých potřeb. Díky připomínkám, které jsou odesílány automaticky před návštěvou servisního technika a obsahují všechny potřebné informace, zákazníci nikdy nezapomenou na návštěvu technika.

Správa servisních smluv a zdrojů

Microsoft Dynamics 365 Field Service usnadňuje správu servisních smluv i instalovaných zařízení u zákazníků napříč všemi lokalitami. Dispečeři mají k dispozici nástroj, díky kterému jsou schopni jednoduše řídit reakční doby a operativně reagovat na požadavky zákazníků - to vše v návaznosti na prodejní cyklus.

Zabudovaná funkcionalita pro preventivní údržbu umožňuje automatickou tvorbu pracovních příkazů a jejich zaplánování.

Díky real-time aktualizaci skladových zásob Microsoft Dynamics 365 Field Service lze efektivně řídit servisní zásoby a lépe tak plánovat údržbu. Samozřejmostí je možnost sledování servisních zásob prostřednictvím mobilních zařízení.

Kontaktujte nás

Napište nám! Jsme odborníci na informační systémy a aplikace a pomůžeme vám najít vhodné řešení nejen pro vaše obchodní aktivity. Kontaktujte AC specialistu pro tuto oblast na emailu pas@autocont.cz.

Přínosy

  • Komplexní nástroj pro firmy provádějící servis zařízení a služby v terénu
  • Řízení celého životní cyklu pracovního příkazu
  • Efektivní a přehledné plánování lidských zdrojů i zařízení
  • Správa servisních smluv i instalovaných zařízení napříč všemi lokalitami
  • Prediktivní údržba využívající prvky strojového učení a umělé inteligence
  • Real-time aktualizace skladových zásob pro efektivní řízení servisní zásoby a přesné plánování údržby
  • Snížení rizika výpadku důležitých zařízení díky operativnímu řešení problémů
  • Zvýšení zákaznické informovanosti díky samoobslužnému portálu
  • Online i offline sdílení dat prostřednictvím mobilní aplikace
  • Podpora IoT a smíšené reality pro vzdálené řešení problémů
Chcete více informací?